Myšlenka na tento týden

Děkovné poutě
Jámy - 2020

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

Novinky na webu

TOPlist

(c)
2007 - 2021
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     Těla a Krve Páně – pouť v Herálci

3. června 2018, Antonín Trávníček

Slavnost Těla a Krve Páně je v naší farnosti spojená s hlavní poutí. Liturgickou oslavu tohoto svátku jsme prožili v neděli.


Dětský Betlém

25. prosince 2017, Lucie Teplá, Zdeňka Gregorová

Krásným lidovým zvykem je stavění jesliček. Podle tradice první vyobrazení Svaté rodiny vytvořil už v roce 1223 sv. František z Assisi.


Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.


Jak pulsujeme

Farní informace: 2021   2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 28. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Křest malé Emy Rity Teplé

V neděli 28. února 2021 v 11:30 bude křest malé Emy Rity Teplé.

Popelec

Přijmout popelec – znak svatopostního pokání je možné i dnes na konci bohoslužby.

Postní kasičky

Děti, zastavte se pro postní kasičky do kterých můžete střádat drobné dary pro chudé.

Modlitba křížové cesty

V neděle 21. února 2021 v 17:00 bude modlitba křížové cesty – meditace bude na pozadí událostí současné pandemie.

Svatopetrský haléř

V neděle 21. února 2021 je sbírka "Svatopetrský haléř". Protože sbírky nejsou, prosím můžete darovat dle možností do kasičky. Tyto prostředky věnujeme každoročně papeži aby zmírňoval utrpení potřebných lidí v různých částech světa.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 21. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Popeleční středa

Ve středu 17. února 2021 je Popeleční středa, den přísného postu.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání – rodiče se ze mohou zastavit za Otcem Vladimírem.

Postní kasičky

Děti, zastavte se pro postní kasičky.

Křížová cesta

Pobožnost křížové cesty bude vždy v neděli v 17:00 hod.

Přihlášky do kněžského semináře

Kněžím i laikům musí ležet na srdci péče o nová povolání k zasvěcenému životu. Modlete se často na tento úmysl, Bůh povolává ale občas může chybět odvaha a velkorysost odpovědět. I letos je možné, do poloviny března, podávat přihlášky ke studiu teologie a k přijetí do kněžského semináře. Týká se mladých mužů s maturitní zkouškou.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 14. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Svátost nemocných

Ve čtvrtek 11. února 2021 v 17:30 bude možnost přijmout svátost nemocných – jsou dvě možnosti: buď před adorací – individuálně nebo při mši svaté.

Příprava na první svaté přijímání

Rodiče se mohou zastavit zastavit za Otcem Vladimírem./p>

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 7. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Setkání biřmovanců

Mladší biřmovanci se setkají v sobotu 6. února 2021 v 18:00 hod.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve čtvrtek 4. února 2021 v 17:30 hod..

Svátek Hromnic

V úterý 2. února 2021, na svátek Hromnic, bude žehnáním svící v 17:30 hod..

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 31. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Volná intence na mši svatou

V úterý 26. ledna 2021 je volná intence, kdyby někdo potřeboval slavit mši svatou na naléhavý úmysl.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 24. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

15 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobodu

Ve středu 20. ledna 2021uplyne 15 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobodu – vzpomeňte vděčnou modlitbou.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 17. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Tříkrálovou sbírku "on-line"

Podpořte Tříkrálovou sbírku "on-line" - nebo přímo darem do kasičky, která je na stolku. Kvůli protiepidemickým opatřením letos nemohou chodit koledníci na tradičně dům od domu. Více informací pro online dary ZDE. Děkuji Vám.

Úmysl mše svaté

Po celou dobu, kdy nemůže být nedělní mše svatá pro větší počet lidí, bude úmysl mše svaté odsloužen místo neděle ve čtvrtek.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 10. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Úmysly mše svaté

Po celou dobu, kdy nemůže být nedělní mše svatá pro větší počet lidí, bude úmysl mše svaté odsloužen místo neděle ve čtvrtek.

Tříkrálová sbírka

Podpořte Tříkrálovou sbírku "on-line" - v tomto stupni ochrany protiepidemických opatření nemohou chodit koledníci na tradiční koledu dům od domu.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 3. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Přání do nového roku 2021

Všem děkujeme za modlitby i pomoc v uplynulém roce a vyprošuji celé farnosti a všem rodinám požehnaný rok 2021. Neztrácejte radost a naději.