Myšlenka na tento týden

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

TOPlist

(c)
2007 - 2024
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.


Farní kavárna

5. listopadu 2023, Ivana Chmelíková

První farní kavárna "U SVATÉ KATEŘINY" se vydařila. Otec Marek Husák zde promítal fotografie ze svých cet po světě.

První svaté přijímání

4. června 2023, Tomáš Miškovský

Letos přišlo k prvnímu svatémů přijímání šest dětí. Těšíme se, že budou chodit na mše svaté.


Jak pulsujeme

Farní informace: 2024   2023     2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 výuka náboženství v 17:00 (vede o. Marek)

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 4. dubna 2024 bude výuka náboženství v 17:00 (vede Marie Vaisová-Teplá)

Bohoslužby ve Svatém týdnu

28. března - Zelený čtvrtek - 19:00 - adorace v Getsemanské zahradě do 21:00 hod.

29. března - Velký pátek - 18:00 - bude adorace u Božího hrobu do 21:00 hod.

30. března - Bílá sobota - 19:00 - Vigílie Zmrtvýchvstání

31. března - Boží Hod velikonoční - 11:00 - mše svatá - Vzkříšení – žehnání pokrmů

Pouť ve Slavkovicích

V neděle 7. dubna 2024 – 10:30 (o. Max Kašparů), 15:00 (Mons. Tadeáš Wojda), 19:00 (otcové pallotini). Po mších sv. bude možné za dobrovolný dar ochutnat ukrajinský guláš Bograč a takto přispět přítomným kněžím z Ukrajiny.

Žďárské pašije

Srdečně zveme na Žďárské pašije – v úterý 26. března 2024 od 20:00

Adorace během Svatého týdne

Adorace během Svatého týdne – prosím o zapsání, list je na stolečku v kostele

Velikonoční zpověď

Velikonoční zpověď – neděle 24. března 2024 v 17-18 hod

Postničky

Postní kasičky pro Charitu: prosím přineste do zákristie

Nový web děkanství

Aktuality a pozvánky ze života v jednotlivých děkanstvích naleznete na webu www.dekanstvi.cz.

Zlatá jeřabina

Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2023 – prosím hlasujte pro akci: Obnovu ambitu kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Odkaz: ZDE.

Velikonoční zpověď

Velikonoční zpověď – neděle 24. března 2024 v 17-18 hod

Přednáška

Dne 23. března 2024 představí prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. téma "Sacrum et prophanum - mezi klášterem a zámkem".

Křížová cesta nenarozeného dítěte

V neděli 17. března 2024 bude křížová cesta nenarozeného dítěte v 17 hodin. Navazuje potom společenství Modlitby matek

Křížová cesta pro děti

V neděli 17. března 2024 v 16 hod bude Křížová cesta pro děti, po ní se vydáme na výlet po nové cyklostezce ke kříži do rychteckého lesa.

Přednášky

V měsíci březnu Vás srdečně zveme na přednášky významných osobností z oblasti historie, architektury a dějin umění. Přednášky ve Žďáru nad S. v křížové chodbě na faře začínají ve 14:00, vstupné je dobrovolné.

Dne 16. března 2024 se můžete těšit na prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., DSc. a téma "Umění cisterciáků".

Dne 23. března 2024 představí prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. téma "Sacrum et prophanum - mezi klášterem a zámkem".

Kurz pro květináře

Kurz pro květináře – možnost se zapsat (pokročilí/začátečníci), budete kontaktováni paní Lenkou Šustrovou

Náboženství

Ve čtvrtek 7. března 2024 bude výuka náboženství v 17:00 (vede o. Marek).

Návštěva nemocných

Návštěva nemocných ve čtvrtek 7. března 2024.

Křížová cesta

V neděli 3. března 2024 v 17 hod. bude Křížová cesta, vede ji paní Jana Staňková. Příští neděli ji vede pan kostelník Jan Teplý.

Letní chaloupka

Milí rodiče, milé děti, zveme Vás na Letní chaloupku, která se uskuteční 7. - 13. července 2024 na faře v Havlíčkově Borové. Zveme všechny děti od 2. - 7. třídy. Přihlášky naleznete vzadu na stolečku. Těšíme se na společně strávený čas.

Máte před Velikonocemi čas a chuť zapojit se do projektu Vstupy do škol? Základní proškolení lektorů se uskuteční 28. února 2024 od 9 do 11 hod. ve Žďáře nad Sázavou. Informace na plakátku.

Rekolekce kněží v děkanství

Rekolekce kněží v děkanství – čtvrtek 29. února 2024 8:30 mše sv. – v Jamách

Křížová cesta

Křížovou cestu našeho Pána a Spasitele povede příští neděli 3. března 2024 paní Jana Staňková

Křížová cesta matek

V neděli 25. února 2024 v 17 hod bude Křížová cesta matek a hned po ní bude v kostele společenství Modlitby matek.

Večer chval

V neděli 25. února 2024 od 17:00 se v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě uskuteční Večer chval. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě!

Průvodce postní dobou 2024

Malý průvodce postní dobou 2024 – i jako aplikace. Více informací ZDE.

Průvodce

Pro novou sezonu 2024 hledáme průvodce pro poutní kostel na Zelené hoře, bazilice a Dolním hřbitově. Zájemci starší 16 let se mohou hlásit na emailovou adresu info@zelena-hora.cz. Více informací na letácích, nebo internetových stránkách Zelené hory.

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 8. února 2024 výuka náboženství v 17:00 (povede Marie Teplá)

Návštěva nemocných

V pondělí 5. února 2024 bude otec Marek návštěvovat nemocné.

Farní kavárna

Všechny Vás srdečně zveme do naší Farní kavárny, která se bude konat příští neděli 4. února 2024 Začínáme od 16:00. Občerstvení a zábavu pro vás zajistí holky a kluci z náboženství.

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 1. února 2024 výuka náboženství v 17:00

Společenství Modlitby matek

V pondělí 29. ledna 2024 v 17 hod bude na faře společenství Modlitby matek.

Fotoknihy

Objednané knihy fotografií jsou k vyzvednutí u Milady Laštovicové.

Vosk na zákopové svíce pro Ukrajinu

Darujte, prosím, zbytky vosku a starých svíček na výrobu zákopových svíček pro Ukrajinu. Do konce ledna můžete vosky předat Miladě Laštovicové nebo v zákristii kostela. Podpoříme tím neziskovou organizaci SOH TA SH na Ukrajině - název znamená Stříbrná Země a vyjadřuje charakter Podkarpatska. Případné bližší informace na www.pomahameukrajine.cz. Každý kousek vosku je potřebný!

Poděkování za sbírku

Děkujeme všem tříkrálovým koledníkům - pro žďárskou Charitu jsme do deseti kasiček v Herálci a na Kocandě vybrali 47 815,- Kč

Setkání PRF

Setkání PRF ve Ve čtvrtek 25. ledna 2024 po mši svaté (18:45).

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 výuka náboženství v 17:00 (vede Marie Vaisová-Teplá).

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 18. února 2024 výuka náboženství v 17:00 (vede o. Marek).

Vosk na zákopové svíce pro Ukrajinu

Sbíráme vosk z použitých svíček a plechovky na výrobu zákopových svící pro Ukrajinu.

Pouť do San Giovanni Rotonda

Pouť do San Giovanni Rotonda pro mladé do 20 let pořádají bratři a sestry Servi della Sofferenza 6.-11. února 2024, informace u o. Marka.

Děkanátní spolčo mládeže

Děkanátní spolčo mládeže – pátek 19. ledna 2024 v 19:00 ve Žďáře II.

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert – v neděli 14. ledna 2024 v 17 hod v Novém Městě n. M.

Čtvrtý král

Dětské pásmo u jesliček – Čtvrtý král – neděle 7. ledna 2024 ve 14.30 hodin v kostele sv. Prokopa. V průběhu programu proběhne vylosování vánoční putovní hry Půjdem spolu do betléma. Nezapomeňte si proto vzít s sebou hrací karty. Současně vylosujeme i výherce naší výzvy Osm set betlémů pro žďárské děkanství.

Fotoknihu Farnost s o. Vladimírem - objednávka

Fotoknihu Farnost s o. Vladimírem je možné si objednat za cenu asi 1300 Kč. Nabídka je omezená, objednávky do 7. ledna 2024 na list na stolečku. (Záloha 1000 Kč.)

Poděkování koledníkům

Děkujeme všem Třikrálovým koledníkům a všem, kteří se sbírkou pomáhali.

Uklízení vánoční výzdoby

V pondělí 8. ledna 2024 se bude v 15h v kostele uklízet vánoční výzdoba. Zveme děti a mládež, aby pomohly sundávat vánoční ozdoby ze stromečků.

Rozpis úklidu kostela

S novým rokem začne platit rozpis úklidu kostela podle nahlášených skupinek. Ještě je možné vytvořit skupinky nové. Děkujeme za službu.

Sbírka betlémů

U příležitosti 800 let výročí vzniku živého betléma bychom rádi sesbírali 800 betlémů, které jste především Vy, děti, vyrobily, secvičily nebo namalovaly, nebo se ještě tak stane. Zda se nám tenhle rekord podaří, je pouze na nás. Zapojit se můžeme i my dospělí. Vyhodnocení soutěže proběhne pak v neděli 7. ledna 2024 ve 14.30 hodin v kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou I. Na uvedený email nebo messenger pošlete fotografii nebo videozáznam, uveďte jméno a emailový či telefonický kontakt. Více informací na plakátku.