Myšlenka na tento týden

Vezmi a čti

Klub přátel rodiny

TOPlist

(c)
2007 - 2023
Pavel Dítě


Vítejte na webových stránkách Římskokatolické farnosti Herálec


"Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!"

(Ř 10,15)                     Srdečně zveme všechny ze Žďáru nad Sázavou i z okolí na pravidelnou večerní Nikodémovu noc v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích.

My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru.

K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Nikodémova noc bude vždy 16. dne v měsíci ve stejný čas: v zimě od 19:00 do 21:00 hod a v letním období od 20:00 do 22:00 hod. Kdokoliv může přijít. Bližší informace najdete na Nikodémova noc.

P. Vladimír Vojtěch Záleský.


Jak pulsujeme

Farní informace: 2023   2022     2021     2020     2019     2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007

Pouť v Herálci

V neděli 11. června 2023 v 11 hod. bude poutní mše svatá ve farním fostele sv. Kateřiny v Herálci.

Pouť ve Stržanově

V neděli 11. června 2023 v 15 hod. bude poutní mše svatá ve Stržanově u kaple sv. Antonína.

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 8. června 2023 na Slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá s eucharistickým průvodem. Srdečně zveme a prosíme o nachystání všeho potřebného k důstojné oslavě.

Zlatá jeřabina

V soutěži Zlatá jeřabina o nejlépe opravenou památku Kraje Vysočina v roce 2022 jsme obsadili druhé místo za generální opravu varhan. Děkujeme za podporu.

ZUŠ Open

V neděli 4. června 2023 večer v 18 hod na Zelené hoře bude závěrečný koncert v rámci festivalu ZUŠ Open.

Poť v České Mezi

V neděli 4. června 2023 odpoledne v 15 hod vás zveme na poutní mši svatou ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na charitativní účely: darovali jste 26.675,- Kč.

ZUŠ Open

V neděli 4. června 2023 za týden v 18:00 bude koncert na Zelené hoře v rámci festivalu ZUŠ Open.

Noc kostelů

V pátek 2. června 2023 bude ve všech našich objektech Noc kostelů. Program je na plakátu. Pozvěte také přátele a širokou veřejnost.

Dětská mše svatá

Ve čtvrtek 1. června 2023 bude dětská mše svatá, potom krátký nácvik na nedělní první sv. přijímání.

Chlapská pouť

Všechny muže zvu na letošní Chlapskou pouť. Ve středu 31. května 2023 na svátek Navštívení Panny Marie v poutním kostele v Sopotech u Sobiňova. Odjezd z Kláštera je v 16:30 a mše svatá v 17:30. Po mši svaté bude občerstvení a exkurze v místním minipivovaru.

Koncert ženského pěveckého sboru

V neděli 28. května 2023 v 18:00 bude v bazilice koncert ženského pěveckého sboru Akordum a souboru Akvarteto s hosty. Diriguje Ondřej Kunovský. Zazní Vivaldiho Gloria in D a Missa brevis Zdeňka Lukáše. Vstupné dobrovolné.

Pozvánka na Te Deum

Naše prvokomunikanty a jejich rodiče a sourozence zvu na nedělní 28. května 2023 Te Deum. Sejdeme se v 15 hod. ke krátké modlitbě v bazilice a potom bude zmrzlina na faře.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na charitativní účely.

Noc kostelů

V pátek 2. června 2023 bude kulturně duchovní program Noc kostelů – pozvěte také přátele a širokou veřejnost.

Koncert ženského pěveckého sboru Akordum a souboru Akvarteto s hosty

V neděli 28. května 2023 bude v bazilice koncert ženského pěveckého sboru Akordum a souboru Akvarteto s hosty. Diriguje Ondřej Kunovský. Zazní Vivaldiho Gloria in D a Missa brevis Zdeňka Lukáše. Vstupné dobrovolné.

Sbírka na charitativní účely

V neděli 28. května 2023 bude sbírka na charitativní účely.

Farní pouť ke sv. Zdislavě

Pouť ke sv. Zdislavě se uskuteční příští sobotu 27. května 2023 – mši svatou v Křižanově budeme mít v 18:00 hod. Vycházíme z Velkého Meziříčí z vlakového nádraží ve 13:15. Vlak ze Žďáru odjíždí ve 12:30. Připojte se k nám. Zveme také rodiny s dětmi, cestou bude malé občerstvení.

První svatá zpověď

První svatá zpověď dětí bude v pátek 26. května 2023 od 14:30 v bazilice. Bude zde i druhý zpovědník k dispozici pro rodiče, kmotry a starší sourozence. První svaté přijímání pak bude v neděli 4. června 2023.

Poslední příprava prvokomunikantů

V neděli 21. května 2023 v 15:00 bude poslední příprava prvokomunikantů a jejich rodičů. Sejdeme se ve Žďáře v křížové chodbě.

Motorkářská pouť na Zelené hoře

V sobotu 20. května 2023 bude na Zelené hoře motorkářská pouť v 9:30.

Farní pouť ke sv. Zdislavě

Pěší farní pouť ke sv. Zdislavě bude v sobotu 27. května 2023 – mši svatou v Křižanově budeme mít v 18:00 hod. Vycházíme z Velkého Meziříčí z vlakového nádraží ve 13:15. Vlak ze Žďáru odjíždí ve 12:30. Připojte se k nám. Zveme také rodiny s dětmi, cesta není náročná a lze ji zvládnout i s kočárkem.

Mše svatá

V Herálci mše svatá nebude v úterý 16. května 2023 ale bude místo toho ve čtvrtek 18. května 2023, protože je slavnost Nanebevstoupení Páně.

Svatojánská pouť na Zelené hoře

Svatojánská pouť na Zelené hoře pokračuje nedělní odpolední mší svatou 14. května 2023 ve 14:30, při které bude zpívat naše herálecká dětská schola. A potom v úterý 16. května 2023, v den svátku sv. Jana Nepomuckého mši svatou v 18:00 bude sloužit generální vikář P. Pavel Kafka.

Rozloučení s panem farářem Vladimírem Záleským

Rozloučení s panem farářem Vladimírem Záleským se uskuteční v neděli 25. června 2023 po nedělní mši svaté v Klášteře. Od 1. srpna 2023 nastoupí jako brněnský děkan a farář v Brně – Bystrci.

Pouť na Zelené hoře - svatojánská pouť

Příští víkend bude hlavní svatojánská pouť:

V pátek 12. května 2023 Vás zvu v 19:00 bude Večer chval na Zelené hoře. K modlitbě doprovází el_worship.

V sobotu 13. května 2023 bude poutní mše v 18:00, hlavní celebrant bude nový pan farář v Křižanově P. Josef Pohanka, zpívá sbor od sv. Prokopa.

V neděli 14. května 2023 mše svaté: v 6:00 (P. Vladimír), v 7:30 (P. Miloš Kabrda) , v 9:00 a v 10:30 (P. Vojtěch Cyril Kodet O Carm.) a odpoledne ve 14:30 (P. Pavel Šenkyřík). Při mši svaté v 9:00 bude doprovázet naše dětská schola a v 10:30 sbor Fons, odpoledne zpívá schola z Herálce.

Diecézní setkání mládeže

V sobotu 13. května 2023 jbude Diecézní setkání mládeže s biskupem Pavlem – v Žarošicích. Autobus pojede z Velkého Meziříčí a naše mládež bude přistupovat v 7:00 v Křižanově.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 9. května 2023 v 17 hod bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře.

Sbírka na pronásledované křesťany

V neděli 7. května 2023 byla sbírka na pronásledované křesťany – přesunuli jsme tuto sbírku o týden dříve, protože za týden je pouť na Zelené hoře a zde nebude bohoslužba. Děkuji Vám za Vaše dary.

Odchod Otce Vladimíra Záleského do Brna

Od 1. srpna 2023 budu Otec Vladimír Záleský ustanoven v Brně jako děkan. Novým farářem v Herálci bude P. Marek Husák, dosavadní farář v Jimramově. Ten bude současně děkanem Žďárského děkanství.

Sbírka na pronásledované křesťany

V neděli 7. května 2023 bude sbírka na pronásledované křesťany – přesuneme ji o týden dříve, protože potom je pouť na Zelené hoře.

Návštěva nemocných

Ve čtvrtek 4. května 2023 odpoledne – před prvním pátkem bych chtěl navštívit naše nemocné.

Mše svaté

V pondělí 1. května 2023 – na mši svatou můžete přijet do baziliky buď v 8:20 (ve slovenštině) nebo ve 12:15 s poutníky ze Žarošic nebo na naší farní mši v 17:15.

Biologická expedice

V sobotu 29. dubna 2023 pojedeme na malou jednodenní biologickou expedici na Jižní Moravu, kolem Pálavy: budeme pozorovat ptáky a květiny. Mši svatou budeme slavit v Pouzdřanech. Je třeba se přihlásit…

Dětská mše svatá

V úterý 25. dubna 2023 bude dětská mše svatá v 18 hod. – probíráme části mše svaté.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 25. dubna 2023 v 17 hod bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře.

Poděkování za dary

Děkujeme za dary při velikonoční sbírce na herálecký kostel – vybralo se 15.000,- Kč.

Postní kasičky

Děti, příští neděli 23. dubna 2023 můžete přinést postní kasičky. Děkuji za Vaše dary pro trpící.

Biologická expedice

V sobotu 29. dubna 2023 chci uspořádat malou jednodenní biologickou expedici na Jižní Moravu, kolem Pálavy: budeme pozorovat ptáky a květiny. Mši svatou budeme slavit v Pouzdřanech s P. Jaroslavem Sojkou. Dopravu nezajišťuji, je nutné se přihlásit.

Nikodémova noc

V neděli 16. dubna 2023 od 19 do 21 hod. bude na Zelené hoře Nikodémova noc.

Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

V neděli 16. dubna 2023 je pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích – odpolední mši svatou v 15 hod bude slavit biskup z Rejkjaviku, Mons. David Tencr ze Slovenska. Je to jediný biskup na Islandu.

Poutní program ve Slavkovicích

Příští víkend 15. a 16. dubna 2023 bude poutní program ve Slavkovicích – pouť k Božímu milosrdenství. Program pouti je ZDE.

Poděkování za sbírky

Děkuji Vám za Vaše dary při dobrovolné sbírce na "Boží hrob" na Velký pátek a také za dnešní sbírku na potřeby našeho kostela.

Hod Boží velikonoční

Na Velikonoční neděli 9. dubna 2023 bude mše svatá v 11 hod. Při mši svaté bude žehnání pokrmů. Velká sbírka na potřeby našeho kostela.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu 8. dubna 2023 - Vigílie Zmrtvýchvstání Páně začínají obřady v 19 hod. še svatá bude obětována za farníky

Velký pátek

Na Velký pátek 7. dubna 2023 budou obřady v 18 hod. a adorace u Božího hrobu do 21:00. Ten den bude dobrovolná sbírka na Boží hrob.

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 začínají obřady v 19 hod. Adorace v Getsemanské zahradě bude na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 do 22:00.

Missa Chrismatis

Zvu Vás na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 na Missa Chrismatis v Brně katedrále v 9:00.

Pašijové hry

V úterý 4. dubna 2023 proběhnou po tříleté pauze opět Pašijové hry – na Libušíně, ve 20:00 hod. Přijďte a pozvěte také své přátele a známé.

Svatá zpověď

Svatá zpověď u sv. Prokopa bude v pondělí 3. dubna 2023: 10 -12 a 14 - 18 hod.

Svatá zpověď

V neděli 2. dubna 2023 od 15:00 do 18:00 bude příležitost ke svaté zpovědi v bazilice

Křížová cesta na Květnou neděli

V neděli 2. dubna 2023 (na Květnou neděli) budou mít křížovou cestu děti.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 1. dubna 2023 od 8 do 10:30 hod.

>Rekolekce kněží a jáhnů

Rekolekce kněží a jáhnů našeho děkanství bude ve čtvrtek 30. března 2023 – mše svatá u sv. Kunhuty v Novém Městě na Mor. je v 8:30.

Dětská mše svatá

V úterý 28. března 2023 bude dětská mše svatá – další pokračování katecheze o mši svaté.

Příprava dětí na první svaté přijímání

V úterý 28. března 2023 v 17:00 hod bude příprava dětí na první svaté přijímání.

Křížová cesta

V neděli 26. března 2023 v 17:00 pobožnost Křížové cesty v kostele

Podpořte opravu varhan v soutěži Zlatá jeřabina

Prosím, dejte svůj hlas opraveným varhanám z baziliky v anketě Zlatá jeřabina. Hlasování elektronickou poštou je jednoduché. Děkuji Vám.

Více informací v odkazu Zlatá jeřabina kraje Vysočina, sekce: Péče o kulturní dědictví, akce: Žďár nad Sázavou - Restaurování varhan v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše (detail)

Křest Kristýny Anny Čejkové

Příští neděli 26. března 2023 po mši svaté bude křest malé Kristýny Anny Čejkové.

Expedice

Na expedicido do jihoitalské Apulie< pojedeme autobusem, tím pádem máme ještě 8 volných míst – jižní Itálie od 16. do 24. července.

Cyklopouť

V srpnu pořádáme třídenní (pro zájemce o den déle) farní dovolenou – pro cyklisty to bude tradiční cyklopouť a pro rodiny s dětmi možnost krásné rekreace. Ubytování je zajištěno v kněžském semináři v Olomouci. Jedna noc pouze za 350,- Kč a je možné se tam i dobře stravovat za lidovou cenu. Již je možné se hlásit, zatím jsem objednal 30 noclehů v dvou a trojlůžkových pokojích - ale dá se to měnit. Bylo by to od čtvrtka 17. do soboty 19. srpna 2023 nebo do neděle

Křížová cesta

V neděli 19. března 2023 v 17:00 pobožnost Křížové cesty v kostele

Křížová cesta na Třech Studních

V neděli 19. března 2023 odpoledne pojedou děti a někteří rodiče na křížovou cestu, která je na kraji vesnice Tři Studně. Sraz bude ve 14:30 na autobusové zastávce před obchodem v Herálci. Ještě nějaké místo v autech máme, může se k nám kdokoli přidat, jak děti tak i dospělí, nebo mohou jet vlastním autem (křížová cesta je zaznačena na online-mapách: mapy.cz). Křížová cesta bude na místě začínat v 15 hod.

Poděkování za dary na Ukrajinu

Děkuji Vám za dary pro Ukrajinské farnosti. V kasičce byly 4.000,- Kč. Moc Vám děkuji.

Pozvánka na přednášku

V sobotu 18. března 2023 ve 14 hod. bude další přednáška: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UK. Téma: "Staré mapy jako cenný zdroj informací o krajině"

Nikodémova noc

Ve čtvrtek 16. března 2023 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – adorace a příležitost ke sv. zpovědi: od 19 do 21 hod.

Setkání pastorační a ekonomické farní rady

V úterý 14. března 2023 bude setkání pastorační farní rady v novém složení a také EFR – v 18:45 na faře.

Dar pro Ukrajinu

Případný dar pro Ukrajinské farnosti dejte do kasičky – moc Vám děkuji.

Večer chval

V sobotu 11. března 2023 bude u sv. Prokopa Večer chval. Modlitbu s chválovou kapelou el_worship a promluvou o. Miro Kulifaje z Nového Města na Moravě začne v 19:30.

Cyklus přednášek

Cyklus přednášek – v sobotu 11. března 2023 bude první z řady tří sobot, kdy Vás zveme na letošní přednášky pro naše průvodce. Zveme také Vás - všechny zájemce o historii a dějiny umění. Přednášky zahájí Mgr. Petr Sobotka, jihlavský varhaník, autor diplomové práce o barokním varhanáři Janu Davidovi Sieberovi. Ten má letos výročí 300 let od úmrtí, stejně jako J.B. Santini. Přednáška bude od 14 do 16 hod.

Dětská mše svatá a svatá zpověď

V úterý 28. února 2023 bude dětská mše svatá - od 17:30 bude zpovídat otec Jindřich.

Setkání prvokomunikantů

Další příprava dětí na první svaté přijímání a jejich rodičů bude v úterý 28. února 2023 v 17:00 hod.

Prvokomunikanti

V neděli 5. března 2023 při mši svaté Vám představím naše letošní prvokomunikanty.

Křížová cesta

V neděli 26. února 2023 odpoledne bude pobožnost Křížové cesty v 17 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce Haléř sv. Petra minulou neděli. Vybralo se 11.000,- Kč.

Farní dovolená

V létě bude příležitost opět se zúčastnit cyklopoutě a společné farní dovolené - jako před rokem. Na tuto dovolenou jezdí část účastníků s kolem, ale může se připojit kdokoliv – mladé rodiny i jednotlivci, děti i mládež – i bez kol, protože část programu bude vždy společná. Je to jen na 3 nebo 4 dny a ubytovaní budeme v Olomouci v kněžském semináři od čtvrtka 17. do soboty 19. srpna 2023 nebo do neděle. Přihlašujte se abychom věděli kolik pokojů je třeba objednat.

Jarní prázdniny

Dětem a studentům přejeme pěkné prázdniny.

Sbírka Haléř sv. Petra

V neděli 19. února 2023 bude sbírka Haléř sv. Petra. Je to sbírka na podporu charitativní pomoci, kterou papež František dává nejchudším.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude tento týden ve čtvrtek 16. února 2023. Na Zelené hoře bude adorace a svátost smíření od 19 do 21 hod.

Svátost nemocných

V úterý 14. února 2023 budu udělovat svátost nemocných při mši svaté v 18 hod.

Setkání prvokomunikantů

Děti – prvokomunikanti se sejdou s rodiči v úterý 14. února 2023 v 17 hod. na faře.

Expedici do jihoitalské Apulie

Mládež se již hlásí na letošní expedici do jihoitalské Apulie – již máme 10 přihlášených. Kdo je z mladých přihlášen do Lisabonu na SDM, nechť za mnou přijde.

Farní chaloupka

Rodiče, již můžete přihlašovat děti od 2. do 7. tříd na farní chaloupku pro děti: je plánována od 19. do 25. srpna 2023 se uskuteční ve Sněžném. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na vývěsce je plakát s informacemi.

Světový den nemocných

V sobotu 11. února 2023 bude Světový den nemocných, proto v dalším týdnu - v úterý 14. února 2023 budu udělovat svátost nemocných při mši svaté.

Duchovních cvičeních

Tento týden bude Otec Vladimír Záleský na duchovních cvičeních v klášteře karmelitánů v Kostelním Vydří. Úterní mši sv. bude sloužit otec Jindřich.

Členové Pastorační rady farnosti

Rád bych Vám představil nově zvolené členy Pastorační rady farnosti, kteří budou pracovat po dobu dvou let. Děkuji stávajícím členům a těm novým za ochotu. Část členů již v PRF byla a část členů je nových. Jsou to: Iva Černá, Zdena Gregorová, Pavel Teplý, Milada Laštovicová, Lucie Teplá, Jana Staňková, Marie Vaisová Teplá.

Farní chaloupka

Také letos připravuje tým vedoucích farní chaloupku pro děti: od 19. do 25. srpna 2023 se uskuteční ve Sněžném a bude pro děti od 2. do 7. třídy. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na vývěsce je plakát s informacemi.

Konference všech katechetů

V sobotu 4. února 2023 proběhne v Novém Městě na Mor. konference všech katechetů. Setkání je společné pro dva děkanáty: Žďár a Velké Meziříčí a jsou pozváni také naši věřící učitelé. Začne v 9:00 v kulturním domě a zakončíme slavením mše svaté ve 12:30 u sv. Kunhuty.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 31. ledna 2023 v 17:00 bude první setkání letošních prvomunikantů a jejich rodičů. Sejdeme se na naší herálecké faře.

Volby do pastorační rady

Ve volbách do Pastorační farní rady jste dali hlasy mnoha farníkům, z nich vyberu ty, kdo měli nejvíce hlasů a oslovím je s prosbou aby byli v PFR. Příští neděli bude požehnání novým členům.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na biblický apoštolát. Vybralo se 7.000,- Kč.

Oprava nátěru oken v roce 2023

Opravy: letos se musí obnovit nátěr oken farního kostela. S opravami pomáhá TSI našeho děkanství paní Jitka Klementová.

Jděte volit

Prosím, jděte k volbám také ve 2. kole prezidentských voleb ve dnech 27. a 28 ledna 2023.

Kněžská rekolekce

Kněžská rekolekce bude v Novém Městě na Mor. ve čtvrtek 26. ledna 2023 – mše sv. je v 8:30 u sv. Kunhuty.

Sbírka na biblický apoštolát

V neděli 22. ledna 2023 bude sbírka na biblický apoštolát. Děkuji Vám za Vaše dary.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude na Zelené hoře v pondělí 16. ledna 2023 od 19 do 21 hod.

Neděle Božího Slova

V neděli 15. ledna 2023 bude Neděle Božího Slova. Ten den je také sbírka na biblický apoštolát.

Volby nové pastorační farní rady

V neděli 15. ledna 2023 proběhne první kolo volby nové pastorační farní rady. Ta předchozí přesluhovala kvůli covidu... Samozřejmě se v té nové mohou objevit stejní členové, budou-li zvoleni a budou-li chtít. Připomenu členy PFR: Iva Černá, Milada Laštovicová, Jaroslava Urbánková, Marie Teplá, Zdenka Gregorová, Pavel Teplý, Milan Tlustý. A doplňuji, že funguje také EFR a tam jsou: Irena Schlosserová, Jan Teplý. Volit může každý komu je více než 16 let a cítí se být farníkem této farnosti, i kdyby bydlel mimo území farnosti. Vyplněním tří jmen jim dáváte jeden hlas – z nich potom sestavíme druhé kolo.

Tříkrálový koncert

V neděli 15. ledna 2023 večer v 17:00 bude v Novém Městě na Mor. v kostele sv. Kunhuty tříkrálový koncert věnovaný všem koledníkům a organizátorům Tříkrálové sbírky. Zazní při něm písně žďárské chválové kapely El_worship. Srdečně zve Oblastní charita Žďár nad Sázavou,

Světovém setkání mládeže v Lisabonu

Kdo z mládeže ještě přemýšlí o účasti na Světovém setkání mládeže v Lisabonu, rád bych jej povzbudil k účasti. Tři kluci chtějí jet ale budou rádi, když se k nim někdo připojí!

Volba pastorační farní rady

V neděli 15. ledna 2023 připojíme také volby nové pastorační farní rady.

Večer chval

V sobotu 14. ledna 2023 bude večer chval – tentokrát na Biskupském gymnáziu v 19:30.

Volby prezidenta

Bratři a sestry, prosím abyste se zúčastnili prezidentských voleb 13. a 14- ledna 2023 a byli přitom velmi přemýšliví, moudří a zodpovědní.

Světové setkání mládeže do Lisabonu

Na Světové setkání mládeže do Lisabonu již je několik přihlášených z naší farnosti – dají se sehnat levnější letenky a tak ušetřit celkové náklady. Také všem mladým, kteří pojedou rád přispěji na cestu.

Příprava na biřmování

Pokud někdo starší 25 ti let nebyl biřmován, nabízím tři navazující katecheze jako přípravu. Stačí přijít do zákristie nebo mi během dneška zavolat.

Slavnosti Zjevení Páně

Ve čtvrtek 5. ledna 2023 bude mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně. Od 17:30 bude adorace.

Poděkování za tříkrálovou sbírku

Děkuji všem tříkrálovým koledníkům. Děkuji také dárcům.