Farní informace - rok 2010

Expedici mládeže na Ukrajinu

V červenci 2011 budeme pořádat diecézní expedici mládeže na Ukrajinu. Srdečně zvu naši mládež od 16. let. Je posledních 8 míst.

Poděkování

Ještě jednou děkuje P. Vladimír Záleský za přípravu letošních vánočních svátků a také za dary při sbírce na opravy kostela.

mše svatá s P. Pavelem Lacinou

Mši svatou v úterý 28. prosince 2010 v 18:00 hod. s Vámi bude slavit P. Pavel Lacina.

Obnova manželských slibů

V neděli 26. prosince 2010 - na Svátek Svaté rodiny - bude při mši svaté v 11:00 hod. obnova manželských slibů.

Sbírka na Hod Boží vánoční

Sbírka při mši svaté na Hod Boží vánoční v sobotu 25. prosince 2010 v 11:00 hod. bude na zaplacení nového koberce – přijdou ho pokládat v úterý tento týden.

Mše svaté na Štědrý den

Poslední roráty a adventní mše svatá bude na Štědrý den v pátek 24. prosince 2010 v 8:00 hod. ráno. "Půlnoční" mše svatá je v Klášteře ve 21:00 hod. a nebo na Křižánkách ve 24:00 hod.

Vánoční svátky v herálecké farnosti

Vážení farníci, herálečtí občané, přátelé,
jak asi víte, herálecký kostel prochází velkou interiérovou proměnou. Děkujeme všem, kteří se na ní podílejí - svými silami, finančně, modlitbou. Zároveň si vás všechny dovolujeme pozvat na společné slavení Vánoc. Do svých kalendářů si můžete poznačit, že :

- neděle 12. prosince - 3. neděli adventní - růžové - doprovodí bohoslužbu herálecký dětský sbor.
- sobota 18. prosince - dopoledne bude možnost svátosti smíření - od 9 do 11 hod.
- pátek 24. prosince - zakončíme Adventní dobu o Štědrém dnu ranní mší svatou v 8:00 hodin.
- sobota 25. prosince - Slavnost Narození Páně - zahájí naše farnost půlnoční mší ve filiálním kostele na Křižánkách, liturgii bude doprovázet místní sbor Ticho.
- Vás, kterým to na Křižánky nevyjde, zveme do Herálce na "velkou" v 11 hod. Vánoční odpolední procházku si můžete zpestřit návštěvou kostela, který bude otevřen od 15 hod.
Rádi bychom vás pozvali na již tradiční "Vánoční zpívání", které začne od 17 hod. v kostele. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravy kostela sv. Kateřiny.
- neděle 26. prosinci - slavnost Svaté rodiny, svátek sv. Štěpána - mše sv. opět v 11 hod. I v tento den můžete zavítat do kostela a to mezi 14 - 16 hod.
Vánoční liturgie budou doprovázet herálecké sbory.
Věřím, že si o Vánocích každý najde cestu či cestičku do našeho heráleckého kostela sv. Kateřiny - za motlitbou, , za ztišením, nebo jen ze zvědavosti.
Milada Laštovicová

Svatá zpověď

Pokud jste nestihli předvánoční svatou zpověď, tak můžete využít v neděli 19. prosince 2010 odpoledne v Klášteře, nebo zítra v pondělí 20. prosince 2010 celý den ve Žďáře nad Sázavou u sv. Prokopa, nebo u nás v Herálci, v úterý přede mší svatou.

Ukázka pletení vánočních ozdod na faře

Srdečně Vás zveme na pletení proutěných zvonečků a vánočních ozdob. V neděli 19. prosince 2010 v 15:00 na faře v Herálci. Malé i velké naučí tuto krásnou dovednost Michal Berger ze Žďáru nad Sázavou. Materiál na výrobu bude k dispozici v dostatečném množství.

Setkání biřmovanců

Setkání biřmovanců bude v sobotu 18. prosince 2010 v 18:00 hod. na faře. Je to poslední příprava v tomto kalendářním roce.

Návštěva nemocných

V úterý 14. prosince 2010 odpoledne bude pan farář Vladimír navštěvovat všechny naše nemocné. Rádi navštívíme kohokoliv, kdo to potřebuje.

Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď bude v sobotu 18. prosince 2010 dopoledne od 9 do 11 hodin.

Pohřební mše svatá

V úterý 14. prosince 2010 ve 14:00 hod. bude pohřební mše svatá za + Františka Dospěla.

Poděkování otci Jiřímu Rousovi

Děkujeme otci Jiřímu Rousovi z Brna za slavení mše svaté v 3. neděli adventní.

Intence mší svatých

Rozebejte si průběžně lístečky s napsanou intencí mše svaté.

Mše svatá s P. Jiřím Rousem

3. adventní neděli 12. prosince 2010 s námi bude slavit mši svatou P. Jiří Rous, farář z Brna Zábrdovic, bývalý vojenský kaplan, který je pověřený pastorací Rómů.

Návštěva nemocných

V týdnu po 3. adventní neděli 12. prosince 2010 budeme navštěvovat všechny naše nemocné. Pokud víte o někom, kam pravidelně nechodíme a kdo by rád přistoupil před Vánocemi ke svátostem a do kostela se nedostane, můžete mi říci. Rádi je navštívíme.

Poděkování za práce v kostele

Děkujeme za zprovoznění lustru i za první zapojená topení. Tento týden se dokončil nábytek v zákristii, nový koberec bude do 14 dnů.

Intence mší svatých

Můžete si rozebírat lístečky s napsanou intencí mše svaté.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na potřeby oprav našeho kostela 1. adventní neděli 28. listopadu 2010. Vybralo se 22.700,- Kč.

Sv. Mikuláš v heráleckém kostele

Děti, v neděli 5. prosince 2010 nás po mši svaté snad navštíví sv. Mikuláš.

Intence mší svatých

Od začátku adventu si můžete nahlašovat intence mší svatých na příští kalendářní rok. Použijte k tomu předtištěné lístky, které můžete vyplnit a přinést zpět.

Setkání biřmovanců bude v sobotu 4. prosince 2010 v 18:00 hod. na faře.

Společná modlitba

Připojte se v úterý 30. listopadu 2010 ke společné modlitbě a oběti mše svaté za úctu k nenarozenému životu.

Poděkování za finanční dar

Děkujeme ženám z heráleckého farního společenství Modlitby matek za velkorysý dar 25.000,-Kč na opravy kostela.

Žehnání adventních věnců

V neděli 28. listopadu 2010 bude žehnání adventních věnců. Vezměte je s sebou na mši sv.

Sbírka na opravu kostela

V neděli 28. listopadu 2010 bude sbírka na potřeby oprav našeho kostela. Pán Vám odplať Vaše dary. Část této sbírky věnujeme na potřeby biblické společnosti – letos na vydání Bible v Angole, Ghaně a Haiti. Příloha – ekonomické informace.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 bude kněžská rekolekce – mše svatá je v Novém Městě v 8:30.

Světové setkání mládeže

V srpnu 2011 bude světové setkání mládeže s papežem ve španělském Madridu. Informace i přihlášky jsou u mne. Doporučuji účast.

Herálecké posvícení

V neděli 21. listopadu 2010 na Slavnost Ježíše Krista Krále budeme v Herálci slavit posvícení. Kostel je zasvěcen Sv. Kateřině Alexandrijské.

Setkání biřmovanců

Setkání biřmovanců bude na faře v sobotu 20. listopadu 2010 v 18:00 hod.

Pastorační farní rada

První setkání pastorační farní rady bude v úterý 16. listopadu 2010 v 19:00 hod.

Další vylepšení kostela

Děkuji našim mužům za opravu elektrických lampiček pod křížovou cestou a zvukařovi za instalované ozvučení.

Výročí - 3 roky heráleckého farního webu

V těchto dnech to jsou přesně tři roky, kdy začal fungovat herálecký farní web. Webové stránky se staly důležitou informační cestou a za tu dobu jej navštívilo téměř 19 tis. návštěvníků. Děkujeme za Vaši přízeň.

Setkání pastorační farní rady

První setkání pastorační farní rady bude v úterý 16. listopadu 2010 v 19:00 hod.

Modlitby matek

V neděli 14. listopadu 2010 za týden bude odpoledne v 15:30 hod. setkání Modlitby matek – uplynulo přesně 2 roky od vzniku tohoto společenství.

Ukázku zdobení perníků

Pozvání na ukázku zdobení perníků. V sobotu 13. listopadu 2010 ve 14:00 hodin na faře. Zveme ženy, děti i zručné a odvážné muže. Vše bude zajištěno.

Práce na kostele

V týdnu budou pravděpodobně nové hlavní dveře chrámu a dokončený nábytek do zákristie, již se pracuje na lustru...

Nové podušky

V lavicích jsou nové podušky na klekání, nebo je lze použít na záda jako tepelnou izolaci. Prosím, abychom na ně nešlapaly v obuvi. Staré podušky si prosím rozeberte domů – jsou v předsíni u nástěnky.

Josef Novák s knižními novinkami

V neděli 14. listopadu 2010 po mši svaté zde bude Josef Novák s knižními novinkami.

Rozpis mší svatých

Pondělí 1. listopadu - 19:00 - Slavnost Všech svatých
Úterý 2. listopadu - 17:00 - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Výsledky volby nové pastorační rady

Členové pastorační rady:
paní Marie Teplá, paní Iva Černá, sestra Zdenka Gregorová, bratr Milan Tlustý, paní Milada Laštovicová, paní Jaroslava Urbánková
Členové ekonomické rady:
Luboš Gregor - starosta obce, Antonín Trávníček - správce hřbitova, Ing. František Laštovička - koordinátor oprav, paní Irena Schlosserová - účetnictví, Miroslav Fiala - kostelník

"Mše svatá na Dušičky"

V úterý 2. listopadu 2010 "na Dušičky" bude mše svatá večerní v 17:00 hod. Přede mší svatou se bude zpovídat. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov – vezměte si hřbitovní svíce.

Setkání biřmovanců

Setkání biřmovanců bude v sobotu 6. listopadu 2010 v 18:00 hod. na faře.

Návštěva nemocných

Návštěva nemocných bude v pondělí 1. listopadu 2010 na slavnost Všech svatých.

Poděkování za sbírku na misie

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce na misie minulou neděli. Vybralo se 6.850,- Kč.

Národní pouť do Říma

Je možné se přihlašovat na národní pouť do Říma – od 8. do 12. listopadu 2010. Je to mimořádná příležitost za mimořádnou cenu - 4.900,- Kč. V Římě budou zajištěny dva noclehy v hotelu se snídaní a večeří. Více informací naleznete ZDE.

Mše na Křižánkách

Další mše svatá na Křižánkách bude v neděli 31. října 2010 v 11:00. Za všechny zemřelé a duše v očistci.

Slib pastorační farní rady

Slib členů nové pastorační farní rady bude příští neděli 31. října 2010 v 11:00 při mši svaté.

Změna času

V neděli 31. října 2010 je změna času. V noci ze soboty na neděli se ve 3 hodiny posouvá čas na 2. hodinu.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 28. října 2010 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Moravě. Mši svatou tam máme v 8:30.

Poděkování za sbírku na misie

Pán Vám odplať Vaše dary při nedělní sbírku na misie. Děkuji také schole, maminkám, mládeži i dětem za organizaci dnešního misijního dne. Po mši byla možnost si zakoupit misijní kalendáře, růžence, svíce a tak podpořit misie.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce v neděli na Křižánkách – na opravy farního kostela se vybralo 18.740,-Kč. Také děkuji dárcům, kteří poslali nějaký dar na farní účet nebo darovali nějaké peníze v hotovosti. Bez těchto dárců bychom s opravami asi brzy skončili.

Víkend na faře

Děti, vsobotu 22. října 2010 se můžete zase na dva dny odstěhovat na faru, od pátečního večera do nedělního poledne tam budou pro Vás připravené hry a program. Bližší informace u Lucky Teplé.

Misijní neděle

V neděli 24. října 2010 bude misijní neděle. Naše děti z Misijního klubka připraví po mši svaté „misijní jarmark“, na kterém by prodávaly své výrobky a také misijní kalendáře, růžence, svíce. Zakoupením podpoříte konkrétní projekty a tedy i konkrétní lidi. Také nedělní sbírka bude na misie.

Setkání biřmovanců

V sobotu 23. října 2010 bude setkání biřmovanců – v 18:00 hod na faře.

Misijní růženec světla

V sobotu 23. října 2010 děti povedou misijní růženec světla – začne v 17:00 hod. v kostele.

První mše svatá po velké rekonstrukci kostela

Mše svatá v úterý 19. října 2010 bude již v kostele. Děkujeme za pomoc – malování kostela můžeme ukončit asi o měsíc dříve než bylo plánováno - i Vaší zásluhou.

Prosíme o pomoc

V pondělí 18. října 2010 bychom potřebovali pomoc žen a mužů na položení lavic. Ženy prosím, aby od 8:00 uklidily podlahu a muži v 9:00 aby přenesli a usadili lavice. Děkuji.

Poděkování

Děkujeme těm, kdo ochotně nabídli místa na svezení na mši svatou na Křižánkach a Křižáneckým za přijetí.

Mše v KD

Mše svatá v úterý 12. října 2010 bude v 18:00 hod. opět v kulturním domě v Herálci.

Práce na kostele

Bratři a sestry, děkujeme Vám také tento týden za pomoc při opravách kostela. Většina kostela je opatřena prvním nátěrem. Začali jsme rozebírat podezdívku hlavního oltáře. Tento týden se musí vyzdít nová. Výmalba by měla být hotová do pátku. Kostel bude uzavřen i přes příští neděli, než se opět složí lavice a podobně. Tento týden bychom byli vděční za pomoc v pondělí nebo v úterý. Kdokoli by mohl, moc by nám to pomohlo – stačí mi říci nyní po mši svaté.

"Růžencová pouť"

Můžete se přihlašovat na "Růžencovou pouť" do Hlubokých Mašůvek – v sobotu 16. října 2010. Odjíždět se bude až v 7:00 a program nebude náročný, takže mohou jet i děti.

Koncert Evy Henychové

Koncert Evy Henychové bude na Zelené hoře příští neděli 10. října 2010 v 17:00. Představí své nové CD – „Sinaj“.

Malíři v kostele

V pondělí 4. října 2010 nastoupí malíři takže kostel bude teď asi 14 dní zcela uzavřen. Ve všední dny bude mše svatá v kulturním domě a v neděli na Křižánkách. Sraz všech farníků je v 10:30 na návsi před nákupním střediskem – Ti, kdo pojedou autem, prosím aby se tam také zastavili a naložili farníky, kteří nejedou autem. Zbytek lidí naloží a dopraví na místo obecní ávie a také my s Danielem.

Výměna oken

Bratři a sestry, děkuji Vám také tento týden za pomoc při opravách kostela. Podařilo se vyměnit v pátek 1. října 2010 okna – na další nebudeme mít zatím peníze ale i na to časem dojde.

Přednáška MUDr. Martina Drlíka

Přednáška MUDr. Martina Drlíka bude v neděli 3. října 2010 v 15:00 hod. ve Žďáře – Klášteře: „Český lékař v srdci Afriky“.

Volby nové pastorační farní rady

Volby nové pastorační farní rady proběhnout v neděli 3. října 2010

.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. září 2010 je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá tam bude v 8:30 hod.

vatováclavský koncert

Zvu Vás na svatováclavský koncert, který bude v úterý 28.zaří 2010 – v den slavnosti v bazilice, v 16:00 hod. Účinkuje chrámový sbor Fons za doprovodu orchestru žáků ZUŠ.

Výměna oken a malíři

Bratři a sestry, děkuji Vám také tento týden za pomoc při opravách kostela. Ve čtvrtek 30. 9. 2010 se budou měnit dvě velká okna v kostela a dvě okna v sakristii, na víc nejsou peníze. Ve čtvrtek se také bude na farním dvoře opět budovat. Malíři nastoupí do kostela v pondělí 4. října 2010.

Svatováclavská pouť

Svatováclavská pouť ve Světnově bude příští neděli 26. září 2010 v 15:00 hod.

První setkání biřmovanců

První setkání a slavnostní zahájení přípravy na biřmování pro farnosti Žďár n/S 1 a 2 a Herálec bude v bazilice v sobotu 25. září 2010 v 18:00 hod. rytmickou mší svatou. Prosím, aby si zájemci o přípravu vzali vzadu na stolku letáček s informacemi.

Pastorační farní rada

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 21. září 2010 po mši svaté.

Výuka náboženství

Tento týden začne od pondělí 20. září 2010 výuka náboženství ve škole:

  • 1.+ 3. třída společně - 11:15 hod.
  • 4.+ 5. třída společně - 13:30 hod.
  • 6.+ 7.+ 8. třída společně - 14:35 hod.

Pohřeb Jindřicha Tlustého

V pondělí 13. září 2010 bude ve 14:30 pohřeb na Křižánkách. Rozloučíme se s panem Jindřichem Tlustým.

Žehnání zvonu na Milovech

V neděli 12. září 2010 byl slavnostně požehnán zvon na zvoničce v Českých Milovech.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary v neděli při sbírce na potřeby diecéze. Vybralo se 6.950,-Kč.

Biřmování

Letos na podzim začne příprava na biřmování – první setkání a slavnostní zahájení pro farnosti Žďár n/S 1 a 2 a Herálec bude v bazilice v sobotu 25. září 2010 v 18:00 hod. rytmickou mší svatou. Prosím, aby si zájemci o přípravu vzali vzadu na stolku letáček s informacemi – vyplněnou návratku můžete přinést kdykoliv do zákristie. Také starší bratři a sestry, kteří nebyli dosud biřmováni se mohou přihlásit.

Klášterní noc

Kulturní, vzdělávací a duchovní program "Klášterní noc" bude probíhat v sobotu 11. září 2010. Začátek programu je v 18:00 hod. – nabídka přednášek a koncertů je na vývěsce. Od 22:00 hod bude program na Zelené hoře.Srdečně Vás zvu.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní sbírce pro diecézi a na uhrazení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v Brně.

Poděkování za práci

Bratři a sestry, děkuji Vám za pomoc při opravách kostela celý tento týden. Podařilo se mnoho práce. Všichni, kdo se zapojili do této práce, prosím, aby si rozebrali na poděkování stolní kalendář na příští rok.

Výročí historicky první návštěvy papeže v naší diecézi

Blíží se roční výročí historicky první návštěvy papeže v naší diecézi. Ze všech příprav této návštěvy zbývá ještě zaplatit různé výdaje. Proto sbírka příští neděli bude v celé diecézi na tento účel. Pán Vám odplať Vaše dary!

Začátek školního roku

Děti a studenti, přeji Vám požehnaný nový školní rok, který zahájíte tuto středu. Výuka náboženství začne v druhé polovině září. Děti, můžete také začít nový školní rok svatou zpovědí. Zpovídat se bude v úterý před dětskou mší svatou.

Poděkování za práci v kostela

Bratři a sestry děkuji Vám za pomoc celý tento týden. Udělalo se mnoho práce. Mnoho práce ještě zbývá, prosím tedy především muže o vytrvalost při dalších opravách. Práce je všude, kam se člověk podívá - ale s pomocí Boží to zvládneme. Rám oltářního obrazu byl tak prožraný škůdcem, že se rozpadl na několik kusů a vše poputuje k restaurátorům. Pár dní budeme slavit liturgii v trochu nuzných podmínkách abychom později slavili mši svatou v překrásném a opravením domě Božím!

7. diecézní pouť rodin

V sobotu 28. srpna 2010 se uskuteční v Klášteře již 7. diecézní pouť rodin s otcem biskupem Vojtěchem. Začátek programu bude v 9:00 hod. na pódiu na 1. nádvoří. Tam bude také mše svatá v 10:00 hod. Program bude opět velmi pestrý pro všechny věkové skupiny. Každý dostane podrobný program při vstupu do areálu. Ten den jsou otevřená muzea a galerie zdarma a rovněž na Zelené hoře bude odpoledne hodinu otevřeno. Pozvěte známé a rodiny také z okolí.

Práce na opravách kostela

Pracovat se bude tedy již v pondělí celý den, budu zde také i oba naši jáhni. Pokud nemůžete během dne, přijďte alespoň večer na pomoc.

Práce na opravách kostela

Protože tento týden bude velmi důležitý v práci na opravách kostela, bude mše svatá místo úterka již v pondělí ráno v 8:00 hod. Hned po ní se zakryjí varhany a odnese zbytek mobiliáře na faru aby se mohly tento týden udělat práce, u kterých se práší. Kostel by se připravil na neděli až v sobotu odpoledne. Děkuji ženám za úklid chrámu a mužům za každou pomoc.

Pokračování oprav v kostele

Práce na opravách by měly pokračovat tento týden, prosíme o velkou trpělivost a obětavost, abychom co nejdříve udělali novou elektroinstalaci. Brigáda bude již v pondělí. Přijít můžete dopoledne i odpoledne. Pán Vám odplať každou pomoc.

Poděkování za práce na kostele

Děkujeme mužům za velký kus práce na faře i zde v kostele. Také ženám, které vždy trpělivě kostel uklidí a připraví k bohoslužbám. Prosíme nadále o pomoc.

Poděkování otci Josefovi Grubovi

Děkujeme otci Josefovi Grubovi, z řádu palotýnů, který je farářemi v Radešínské Svratce slavení nedělní mše svaté v našem kostele.

Pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Hlavní pouť v bazilice bude v neděli 15. srpna 2010. Během slavnosti Nanebevzetí Panny Marie bude žehnání nové mozaiky a otevření prostor bývalého východního křídla konventu. Hlavní celebrant bude P. Petr Vrbacký z Brna. Ten den bude také vernisáž výstavy obrazů výtvarníka Jaroslava Šerých.

Práce na opravách kostela

Děkujeme mužům za pomoc v uplynulém týdnu při práci na faře. Tento týden od 9. srpna 2010 se začnou v kostele sekat rozvody na novou elektřinu. Prosíme nadále o pomoc. Práce na opravách kostela teprve začnou.

Poděkování za sbírku na opravy kostela

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce minulou neděli na opravy kostela – vybralo se 31.300,- Kč.

Pouť na Cikháji

V neděli 1. srpna 2010 je také pouť ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá u kapličky tam bude v 15:00 hod.

Pouť na Křižánkách

V neděli 1. srpna 2010 je na Křižánkách pouť k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci. Mše svatá tam bude také v neděli 8. srpna 2010.

Pokračování oprav kostela a sbírka v srpnu

Od začátku srpna začnou další opravy kostela. Sbírka na letošní opravy bude v neděli 1. srpna 2010 na setkání rodáků.

Mše svatá s P. Josefem Krchňavým

V neděli 25. července 2010 bude slavit mši svatou P. Josef Krchňavý.

Expedice Albánie 2010

Děkujeme Vám za finanční dar pro řeholní komunity v Albánii, kam odjíždí expedice s mládeží v neděli 18. července 2010 odpoledne. Děkujeme také za modlitbu, kterou je můžete provázet. Vrátit by se měli 30. července 2010.

Expedice Albánie

Za týden odjíždíme s mládeží do Albánie – chtěli bychom pomoci saleziánům, kteří působí ve Skadaru a v Tiraně a přivézt jim sportovní potřeby. Pokud se chcete připojit, využijte kasičku na tento účel.

Příprava na svátost biřmování

Na podzim začne příprava na svátost biřmování. 1. setkání bude v sobotu 25. září 2010. Mladou generaci chci již nyní pozvat k této důležité etapě duchovního života.

Sestry saleziánky na faře

Od 16. do 25. července 2010 bude u nás na faře několik sester saleziánek.

Pouť k Panně Marii Karmelské

V pátek 16. července 2010 bude v Kostelním Vydří kněžská pouť k Panně Marii Karmelské. Mše svatá tam bude v 10:00 hod.

Blahopřání k jáhenskému svěcení

Br. Danielovi blahopřejeme k přijetí jáhenského svěcení – otec biskup jej na rok jáhenské služby ustanovil do naší farnosti.

Mše svatá s P. Davidem Ambrožem

V pondělí 5. července 2010 na svátek sv. Cyrila a Metoděje bude slavit v Herálci mši svatou P. David Ambrož.

Farní pouť na jáhenské svěcení

Zveme Vás na malou farní pouť spojenou s jáhenským svěcením v sobotu 10. července 2010 – autobus z Herálce pojede v 6:30 ze zastávky. Svěcení bratra Daniela je v 9:00 v brněnské katedrále. Při cestě zpět pojedeme na pouť do Předklášteří u Tišnova do Kláštera Porta coeli, k sestrám cisterciačkám. Můžete se zapisovat.

Poděkování za sbírku na bohoslovce

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce na bohoslovce, minulou neděli. Vybralo se 8.880,-Kč.

Poděkování za brigádu

Děkujeme mužům i ženám za pomoc při práci v kostele v pátek a v sobotu!

Brigáda na opravu kostela

Muže prosím o pomoc při brigádě, která bude v pátek 25. června 2010 celý den a v sobotu 26. června 2010 dopoledne. Ženy prosím aby v sobotu kostel uklidily na neděli. Děkuji.

Víkend na faře

Na zakončení školního roku bude i letos společný víkend pro děti na naší faře. Děti mohou na faře přespat a kromě táboráku budou mít připravený další zajímavý program od pátku 25. do neděle 27. června 2010.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary přisbírce na bohoslovce.

Děkanská pouť do Říma

Na září se připravuje Děkanská pouť do Říma. Pouť bude organizována s CA Awertour a uskuteční se od 12. do 18. září 2010 Cena je příznivá – 7.700,-Kč a program je opravdu pestrý. Kromě Říma, kde budou 4 noclehy bude v programu také Assissi a Padova. Přihlašujte se u mne. Pojede i kněz z našeho děkanátu.

Pastorační i ekonomická farní rada

Setkání členů pastorační i ekonomické farní rady bude v úterý 29. června 2010 po mši svaté.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 20. června 2010 bude sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám předem za Vaše dary.

Příprava na jáhenské svěcení

Tento týden je náš bratr Daniel a ostatní budoucí jáhni na duchovních cvičeních, aby se připravili na jáhenské svěcení. To bude, dá-li Pán, v sobotu 10. července 2010 v 9:00 hod. v Brně. Pokud byste chtěli přispět alespoň nepatrně na dárek pro br. Daniela k této příležitosti, můžete využít tento týden kasičku vzadu.

Přijetí nového ministranta na Křižánkách

V neděli 13. června 2010 byl v křižaneckém kostele přijat nový ministrant Matyáš Rusek. Poctivě jezdil do Žďáru do kláštera na přípravy k Danielovi a Pášovi. Pan jáhen Lacina ho slavnostně uvedl do ministrantských řad a Matyášek slíbil, že bude věrně sloužit u oltáře. Po slibu byl oblečen do nové alby a zařadil se mezi stávající ministranty Péťu a Kubu. Všichni farníci z Křižánek novému ministrantovi Matyáškovi přejí radostné chvilky vykonané pro službu Bohu.

Křest Lukáše Brázdy

V neděli 13. června 2010 bude po mši svaté křest malého Lukáše Brázdy.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V pátek 11. června 2010 na slavnost NSJ bude mše svatá a zásvětná modlitba v 19:00 hod.

Poslední šance

Tento týden je poslední možnost přihlásit se na putovní tábor pro starší školáky a mládež od 12 let. Od 4. do 9. července 2010 budeme v Novohradských horách.

Herálecká pouť

V neděli 6. června 2010 bude v heráleckém farním kostele poutní mše svaté tradičně v 11 hod.

Náboženství

Tento týden budeme mít poslední hodiny náboženství v tomto školním roce.

Návštěva nemocných

V sobotu 5. června 2010 dopoledne bude otec Vladimír od 9:00 navštěvovat naše nemocné.

Křest Adama Kaliny

V sobotu 5. června 2010 v 11:00 bude svatý křest malého Adama Kaliny.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na charitu. Vybralo se 5.500,- Kč.

Noc kostelů

Otec biskup Vojtěch zve na program "Noc kostelů" v Brně 28. května 2010 - celý večer až do noci ve všech brněnských chrámech.

Volby

Otec Vladimír přeje všem voličům i této zemi rozvahu, zodpovědnost a dary Ducha svatého pro letošní volby.

Svatá zpověď

V sobotu 29. května 2010 v 15:00 hod bude první svatá zpověď dětí, které v neděli přistoupí k 1. svatému přijímání. Ke svátosti smíření mohou přijít také jejich rodiče, kmotři a starší sourozenci.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní sbírce na charitu. Z rozhodnutí biskupů bude polovina dnešní sbírky věnována postiženým povodněmi.

Poutní oplatky

V neděli 23. května 2010 budou k dispozici poutní oplatky – kdybyste si chtěli zakoupit, stojí 35,-Kč.

Návrh oltáře

V neděli 23. května 2010 Vás seznámíme s výtvarným návrhem nového oltáře v našem farním kostele.

Sbírka na charitu

V neděli 23. května 2010 bude sbírka na potřeby charity.

Svatodušní novéna

Začala svatodušní novéna – můžete se připojit ke společné modlitbě.

Pouť motorkářů

Příští sobotu 22. května 2010 bude v bazilice pouť motorkářů v 11:00 hod.

Poslední příprava prvokomunikantů

V úterý 18. května 2010 v 17:00 hod bude poslední setkání dětí a rodičů před prvním svatým přijímáním. Prosím o účast všech rodičů.

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Farní duchovní obnova s P. Eliasem Vellou bude v pondělí a úterý 10. a 11. května 2010. Program začne v 16:30 modlitbou, při mši svaté bude 1. promluva, hned po mši svaté druhá. Potom bude půl hodiny adorace nebo možnost rozhovoru či svaté zpovědi. Program bude stejný také v úterý.

Pouť na Zelené hoře

Poutní bohoslužby na Zelené hoře budou takto:
V sobotu 15. května 2010 v 17:00 slouží P. Pavel Lacina, farář v Milonicích.
V neděli 16. května 2010 jsou poutní mše svaté v 6:00 (P. Tomáš Holý, farář ve Žďáře n. S. 1), 7:30 (P. Miloš Kabrda SDB, farář v Újezdě), 9:00 (P. Martin Vařeka, vojenský kaplan), 10:30 (P. Martin Vařeka), 14:30 (P. Josef Brychta, farář v Jemnici)

Vzdělávání ve víře

Další naše vzdělávání ve víře bude v pátek 14. května v 19:00 na faře.

Májové pobožnosti

Májové pobožnosti budou vždy ve středu a v neděli v 18:00.

Mons. Jiří Mikulášek v Herálci

V neděli 2. května 2010 sloužil v heráleckém kostele sv. Kateřiny mši svatou generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, který přijel podpořit místní farníky při opravách farního kostela. Děkujeme za je účast na bohoslužbě a budeme se těšit na další setkání.

Přednáška ministra financí Janoty

V pátek 30. dubna 2010 v 19:00 bude v Městském divadle ve Žďáře n/S. přednáška ministra financí Janoty.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 29. dubna 2010 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Moravě – mše svatá je v 8:30.

Příprava prvokomunikantů

Příprava na první svaté přijímání bude v úterý 27. dubna 2010 v 17:00 na faře.

Informace o opravách našeho kostela

Začalo se s výrobou žulové schodnice, vyrábí se část nových oken, začne se rozpracovávat projekt nové elektroinstalace, na biskupství schválili výtvarný návrh výtvarníka Milivoje Husáka na nový kamenný oltář a ambón.

Odjezd na pouť do Říma

V neděli 18. dubna 2010 odpoledna odjíždí poutníci na farní pouť do Říma. Požehnání poutníkům bude v 15:00 hod v bazilice. Návrat je naplánován na příští sobotu dopoledne.

Přihlášky na puťák

Starší školáci a mládež si může rozebrat vzadu přihlášky na letošní putovní tábor od 4. do 9. července 2010 do Novohradských hor.

Pohřeb kardinála Tomáše Špidlíka

Zemřel pan kardinál Tomáš Špidlík – pohřeb bude mít v úterý 20. dubna 2010 ve Vatikánu v 11:30 hod.

Letní puťák do Novohradských hor

Již dnes zveme starší školáky a mládež na Letní puťák na začátku prázdnin od 4. do 9. července 2010 do Novohradských hor.

Odjezd na pouť do Říma

V neděli 18. dubna 2010 odpoledne odjíždí výprava na farní pouť do Říma.

Divadelní zpracování biblické knihy Ester

V sobotu 17. dubna 2010 v 18:00 bude v kulturním domě na Křižánkách divadelní zpracování biblické knihy Ester. Více informací zde.

Poděkování za sbírku na opravy kostela

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce v neděli 4. dubna 2010 – vybralo se na opravy kostela 22.750,- Kč

Poděkování za sbírku

Děkujeme také za dary při sbírce na Velký pátek pro Boží hrob v Jeruzalémě – vybralo se 2.400,-Kč a také děkuji dětem za jejich dar na nový kostel v Brně – Lesné – darovali 1.500,-Kč.

Mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem

V neděli 11. dubna 2010 bude v 15:00 poutní mše svatá v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích s panem arcibiskupem Janem Graubnerem.

Setkání poutníků do Říma

Setkání římských poutníků bude v Klášteře v pátek 9. dubna 2010 v 18:00 hod. v křížové chodbě.

Příprava prvokomunikantů

V úterý 6. dubna 2010 bude další příprava na první svaté přijímání – v 17:00 hod.

Sbírka na opravy kostela

Sbírka na Hod Boží velikonoční byla na potřeby oprav našeho kostela. Pán Vám odplať Vaše dary.

Poděkování za sbírku pro Boží hrob a na kostel v Brně-Lesné

Děkuji také za dary při sbírce na Velký pátek pro Boží hrob v Jeruzalémě – a našim dětem za jejich dar do postní kasičky pro stavbu nového kostela v Brně – Lesné.

Bohoslužby o velikonočních svátcích

1.04.2009 - Zelený čtvrtek-19:00-Poslední večeře Páně
2.04.2009 - Velký pátek-15:00-den umučení Pána Ježíše Krista–den přísného postu
3.04.2009 - Bílá sobota-19:00-den modliteb, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně-vigilie
4.04.2009 - Hod Boží velikonoční-11:00
5.04.2009 - Velikonoční pondělí-11:00-Křižánky

Sbírka na podporu Božího hrobu v Jeruzalémě

Na Velký pátek 2. dubna 2010 můžete využít kasičku k dobrovolné sbírce na podporu Božího hrobu v Jeruzalémě. Děti, příští neděli vezměte v obětním průvodu postní kasičky, vaše dary předáme na stavbu nového kostela v Brně–Lesné.

Sbírka na opravy kostela

V neděli 4. dubna 2010

Ohlášky před jáhenským svěcením

Dne 10. července 2010 má přijmout v Brně jáhenské svěcení Mgr. Daniel Blažke, pastorační asistent ve farnosti Žďár n/Sáz II. Ohlášky před svěcením se vykonávají podle kán. 1051 CIC pro oznámení případné překážky svěcení. Prosíme o modlitbu za všechny kandidáty svěcení.

Pozvánka na slavnost

Kolpingovo dílo ČR zve všechny zájemce k účasti na slavnosti převzetí úřadu pražského arcibiskupa Mons. Dominikem Dukou v sobotu 10. dubna 2010 v 10:00 hodin v katedrále sv. Víta v Praze. Odjezd autobusu je v 7:00 hod. z parkoviště pod MěÚ ve Žďáře. Zájemci se mohou hlásit u otce Vladimíra.

Co se stalo s Ježíšem?

Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení Ježíše Krista. Pořádá Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou. 30. března 2010 ve 20:00 v dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou. Akci podporují Město Žďár nad Sázavou a Ministerstvo kultury České republiky. Více informací na www.pasijezr.cz.

Květná neděle

Na Květnou neděli 28. března 2010 si vezměte ratolesti na posvěcení.

Změna času

Upozorňujeme na změnu času, která bude v noci ze soboty na neděli 28. března 2010 ve 2:00 se posouvá čas na 3:00.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 27. března 2010 před Květnou nedělí: od 8:30 do 11:00 hod.

Diecésní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve všechny mladé na setkání v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Setkání začíná 27. března 2010 v 8:30 v katedrále. Je připraven bohatý program. Sraz žďárské mládeže je v 6:15 na hlavním nádraží ve Žďáru nad Sázavou. Můžete jet společně vlakem v 6:38 s br. Danielem. S sebou, kromě jízdného, vezměte i 50,- Kč na zápisné.


Poděkování za sbírku oblečení

Děkujeme všem, kdo se připojili ke sbírce šatstva pro Diakonii.

Sbírce šatstva pro Diakonii

Můžete se připojit ke sbírce šatstva pro Diakonii. V úterý 16. března 2010 bude v předsíni kostela připravena velká kartonová krabice, kam můžete odkládat dámské, pánské i dětské šaty, zimní i letní. Také ručníky, deky... Diakonie prosí aby vše bylo vyprané a dobře použitelné, zabalené do igelitových pytlů. Pokud máte takové věci, které již nepoužíváte, mohou ještě posloužit. Další informace jsou na letáku.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 16. března 2010 bude první setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

Představení prvokomunikantů

V neděli 14. března 2010 představíme při mši svaté naše letošní prvokomunikanty.

Prodej knih

V neděli 14. března 2010 bude před kostelem po mši svaté prodávat Josef Novák nové tituly knih.

Poděkování za dar

Děkujeme také za dar ve výši 17.000,-Kč na opravy kostela místní organizaci KDU – ČSL jako výtěžek z tomboly. Peníze budou použity na opravu kostela v letošním roce

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce "Svatopetrský haléř". Vybralo se i s Křižánkami 7.600,-Kč.

Pantomimické divadelní představení

V sobotu 6. března 2010 bude v kulturním domě v Herálci hrát Jana Ungerová a mim Václav Dostál pantomimické divadelní představení "Tehdy odpoledne pršelo". Začátek v 16:30 hodin.

Příprava na první sv. přijímání

Další katecheze dětí na první svaté přijímání bude v úterý 2. března 2010 v 17:00 hod. na faře.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při dnešní sbírce "Svatopetrský haléř". Je to dar, určený papeži na naléhavé potřeby pro chudé.

Děkanský vzdělávací den

Děkanský vzdělávací den bude v Novém Městě na Mor. V sobotu 27. února 2010 v kině od 9:30 do 16:00 hod.

Vzdělávání ve víře

V pátek 26. února 2010 tento týden bude další vzdělávání ve víře. Sejdeme se na faře v 19:00 hod. Tentokrát budeme mít hosta - vyprávět a promítat o misiích v Súdánu bude salesián, br. Jan Musil.

Sbírka "Svatopetrský haléř"

V neděli 28. února 2010 bude sbírka "Svatopetrský haléř". Děkuji Vám předem za Vaše dary, kterými můžeme podpořit charitativní a misijní službu papeže.

Děkanský vzdělávací den

Letošní Děkanský vzdělávací den se uskuteční v Novém Městě na Mor. v sobotu 27. února 2010 v kině. Je určen všem akolytům, varhaníkům, lektorům, všem spolupracovníkům ve farnostech.

Poděkování

Pan farář Vladimír je na duchovních cvičeních na Vranově, otci Josefovi z Jam děkujeme za slavení mše svaté.

Duchovní cvičení s o. Eliasem Vellou

Od soboty 20. února 2010 do středy 24. února 2010 budu na duchovních cvičeních na Vranově u Brna s o. Eliasem Vellou.

Příprava prvokomunikantů

V úterý 16. února 2010 odpoledne v 17:00 hod. bude na faře další příprava dětí na první svaté přijímání.

Diskusní večer s Mons. Vojtěchem Cikrlem

Evropská akademie pro demokracii zve na páteční diskusní večer s Mons. Vojtěchem Cikrlem, biskupem brněnským na téma „Půst ano či ne? Nahradí ho dieta?“ Uskuteční se 12. února 2010 ve Žďáře nad Sázavou v městském divadle v 19:00 hod.

Světový den nemocných

Světový den nemocných je letos ve čtvrtek 11. února 2010 na svátel Panny Marie Lurdské.

Mše svatá za + P. Stanislava Svobodu

V pátek 5. února 2010 v 18:00 bude sloužena mše za + P. Stanislava Svobodu a všechny + kněze (slouží P. Josef Krchňavý). Ve středu 20. ledna 2010 to byly čtyři roky, co pan farař zemřel.

Udělování svátosti nemocných

Společné udělování svátosti nemocných se uskuteční v úterý 9. února 2010 při večerní mši svaté. Upozorněte na to již dnes naše staré a nemocné farníky.

Uvedení Páně do chrámu a Svatoblažejské požehnání

V úterý 2. února 2010 budeme v 18:00 slavit svátek Uvedení Páně do chrámu. Prosím, připravte si svíci, „hromničku“ na posvěcení. Svatoblažejské požehnání se bude udělovat po mši svaté.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na pomoc obětem zemětřesení na Haity. Vybralo se při nedělní mši svaté 13.000,- Kč. Pán Vám odplať.

Biskup Vojtěch, povolání ke kněžství

Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. Prosím zvláště o modlitbu. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví je možné podat na biskupství do 25. března 2010. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.

Váš biskup Vojtěch

Biskup Vojtěch k Tříkrálové sbírce

Milé sestry, bratři, děti, začátkem roku proběhl desátý ročník Tříkrálové sbírky. V loňském roce věnovali dárci na území brněnské diecéze 15 milionů korun a tak podpořili více než sto projektů na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Na území brněnské diecéze se letos do sbírky zapojilo přes 3.000 skupinek koledníků, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Děkuji, že jste se nenechali odradit nevlídným počasím a občas i nevlídným přijetím. V modlitbě Vás provází

Váš biskup Vojtěch

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 28. ledna 2010 je kněžská rekolekce žďárského děkanátu v Novém Městě na Moravě – mše svatá je tam v 8:30 hod.

Poděkování za dary.

Děkujeme Vám za Vaše dary sbírce na pomoc obětem zemětřesení na Haity. Pán Vám odplať.

Sbírku na pomoc oběhem zemětřesení na Haity

Na základě souhlasu všech diecézních biskupů vyhlásil předseda České biskupské konference, Mons. Jan Graubner, na neděli 24. ledna 2010 celonárodní kostelní sbírku na pomoc oběhem zemětřesení na Haity.

Farní promítání

V neděli 24. ledna 2010 Vás zveme na farní promítání toho, co přinesl rok 2009. Začátek v 17:00 hod. v sále kulturního domu.

Modlitby za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna 2010 je týden modliteb za jednotu křesťanů

Pozdrav od P. Davida Ambrože

Posílám veliký pozdrav a ještě jednou poděkování za krásné společné letní chvíle u vás v Herálci i na pouti v Křižánkách. Objevil jsem nějaké fotky u vás na webu, a řekl jsem si, že vás všechny pozdravím. Mějte se moc krásně, posílám požehnání, P. David Ambrož.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání začne v úterý 2. února 2010 na Hromnice.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Děkuji všem tříkrálovým koledníkům a pomocníkům i všem dárcům – na potřeby České katolické charity se letos v Herálci vybralo 28.094,-Kč. Je to větší sbírka než před rokem, kdy se vybralo 24.300,-Kč.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka bude v sobotu 9. ledna 2010 odpoledne. Sraz koledníků a doprovodu bude ve 12:30 v kostele.

Vzdělávání ve víře

Další naše vzdělávání ve víře bude v pátek 8. ledna 2010 v 19:00 hod na faře. Srdečně Vás zvu.

Tří králové

Slavnost "Tří králů" oslavíme v úterý 5. ledna 2010 večerní mší svatou.