EKONOMICKÁ RADA od 31. října 2010

Členové:

Irena Schlosserová, Miroslav Fiala, Lubomír Gregor, Antonín Trávníček, Ing. František Laštovička


PASTORAČNÍ RADA od 31. října 2010

Členové:

Marie Teplá, Iva Černá, Zdenka Gregorová, Milada Laštovicová, Jaroslava Urbánková, Milan Tlustý


Slib ekonomické a pastorační rady:

V neděli 31. října 2010 při mši svaté proběhl v Herálci slavnostní slib členů nové pastorační farní rady.

V neděli 20. dubna 2008 při mši svaté proběhl v Herálci slavnostní slib členů ekonomické i pastorační farní rady v tomto znění:

"Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v ekonomické radě farnosti a podílet se na hospodaření s majetkem farnosti s péčí řádného hospodáře. Kéž mi Bůh pomáhá."

"Slibuji, že budu pracovat v pastorační farní radě k prospěchu celé farnosti a ke chvále Boží tak, aby farní společenství žilo a hlásalo evangelium. Kéž mi Bůh pomáhá."


Ke stažení: