Farní kavárna

5. listopadu 2023, Ivana Chmelíková

První farní kavárna "U SVATÉ KATEŘINY" se vydařila. Otec Marek Husák zde promítal fotografie ze svých cet po světě.

První svaté přijímání

4. června 2023, Tomáš Miškovský

Letos přišlo k prvnímu svatémů přijímání šest dětí. Těšíme se, že budou chodit na mše svaté.

Slavnost Těla a Krve Páně – pouť v Herálci

3. června 2018, Antonín Trávníček

Slavnost Těla a Krve Páně je v naší farnosti spojená s hlavní poutí. Liturgickou oslavu tohoto svátku jsme prožili v neděli.

Dětský Betlém

25. prosince 2017, Lucie Teplá, Zdeňka Gregorová

Krásným lidovým zvykem je stavění jesliček. Podle tradice první vyobrazení Svaté rodiny vytvořil už v roce 1223 sv. František z Assisi.

1. adventní neděle (začátek adventní doby)

3. prosince 2017, Lucie Teplá

Slovo "advent" pochází z latinského slova "adventus", což znamená "příchod".

Jarní chaloupka 2018

4. března 2018, Lucie Teplá

První víkend v březnu jsme uspořádali již tradiční jarní farní chaloupku. Přálo nám počasí, proto jsme se nejprve vydali na krátkou vycházku.

Noc kostelů 2015

29. května 2015, Milada Laštovicová, Zdeňka Gregorová

V závěru měsíce května se již tradičně koná oblíbený projekt "Noc kostelů". Bylo tomu tak i letos a to ve stejném ekumenickém půdorysu.

Noc kostelů 2014

23. května 2014, Milada Laštovicová

Dne 21. května jsme si připomněli 3. výročí požehnání nového oltáře. Při této příležitosti se herálecká farnost zapojila do akce Noc kostelů.

Indiánské loučení s prázdninami

1. září 2013, František Gregor

Naše fara se na konci prázdnin proměnila v indiánskou osadu I-ŠI-TA-WAI.

Putování po stopách svatých Cyrila a Metoděje

30. června 2013, Lucie Teplá

Tento rok jsme si připomněli 1150. výročí příchodu svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje do naší vlasti.

První svaté přijímání 2013

9. června 2013, Pavel Dítě

Jako vždy to byla velká událost pro celou farnost a rodiny prvokomunikantů.

Pouť 2013 v Herálci

2. června 2013, Pavel Dítě

Hlavní den pouti je neděle. Jako vždy byla v kostele sv. Kateřiny slavnostní poutní mše svatá k oslavě svátku Božího těla.

Rok 2012 na Křižánkách

4. března 2013, Petra Rusková

Co se událo za poslední rok na Křižánkách? To si můžete přečíst v tomto článku.

Farní chaloupka - Doba ledová

3. března 2013, Eliška Gregorová

Pokaždé když přijíždím na farní chaloupku, tak žasnu nedočkavostí, co mě tam asi čeká?!

Velikonoční svátky

25. února 2013, Milada Laštovicová, Jiří Brtník - jáhen

Blíží se největší svátky v roce, přečtěte si o nich pár slov. V článku najdete také rozpis bohoslužeb.

Tříkrálová sbírka

29. prosince 2012, Pavel Dítě

Do letošní Tříkrálové sbírky v Herálci se letos zapojilo přes třicet dobrovolníků, převážně dětí.

Živý betlém

25. prosince 2012, Pavel Dítě

Po loňském velkém úspěchu představení o narození Ježíška, herálecká mládež tento úspěch zopakovala.

Misijní traktory do Tanzánie

22. října 2012, Vladimír Záleský

Podívejte se na průběh unikátní misijního projektu, kdy si dal otec Vladimír Záleský předsevzetí, že doveze tři Zetory do Afriky.

Letní chaloupka 2012

15. července 2012, Zdeňka Gregorová

Téměř půldruhého tisíciletí uplynulo od doby, kdy neznámý mladý král Artuš hájil Británii proti saským vetřelcům.

Rok 2011 na Křižánkách

25. července 2012, Petra Rusková

Podívejte se, co všechno se událo ve filiálním kostele na Křižánkách v roce 2011.


Primice P. Karla Janů - Jámy

6. července 2012, Pavel Dítě

Po roční jáhenské službě přijal Karel kněžské svěcení a potom mohl sloužit v rodných Jamách primiční mše svatou.


První svaté přijímání

10. května 2012, Pavel Dítě

Letos v kostele Sv. Kateřiny přijaly tuto svátost dvě děti.


Zimní chaloupka

4. března 2012, Marie Teplá

Jako každoročně tak i letos se díky Lucce a Zdenči pořádala zimní chaloupka. Hned na uvítání nám zahrála naše hymna "Grónská zem".


Živý betlém v kostele

25. prosince 2011, Pavel Dítě

Letos připravila věřící herálecká mládež společně s dětmi krásné vystoupení na Boží Hod vánoční.


Růžencová pouť

29. října 2011, Antonín Trávníček st.

Již po několikáté se vypravili farníci z Herálce a žďárského kláštera na poutní místa.


Misijní víkend

23. října 2011, Karel Mészáros

Každý rok se předposlední víkend v říjnu slaví Misijní neděle, proto byl i náš víkend zaměřen na misijní dílo.


Výměna dalších dvou oken v kostele

13. října 2011, Pavel Dítě

Letos se podařilo vybrat peníze na další výměnu oken v heráleckém kostele.


Konec prázdnin na faře

26. srpna 2011, Zdeňka Gregorová

Naše rodná obec se na několik dní proměnila ve starobylý Egypt v období Tutanchamonovi říše.


Pouť na Křižánkách

7. srpna 2011, Petra Rusková

Společně s otcem Vladimírem jsme oslavili poutní mši svatou k Panně Marii Pomocnici křesťanů v našem filiálním kostele na Křižánkách.


Letní chaloupka

3. července 2011, Tomáš Vodička

Herálecké děti využily možnost se zúčastnit na začátku prázdnin pobytu na faře.


První svaté přijímání

5. června 2011, Pavel Dítě

Letos poprvé přijalo v Herálci Tělo Kristovo sedm dětí, které se několik měsíců na tuto slavnost připravovaly.


David a Goliáš

22. května 2011, Pavel Dítě

Známý biblický příběh ze Starého zákona o králi Davidovi se udál již před 3000 let v zemi Izreal.


Slavnost posvěcení nového oltáře

21. května 2011, Pavel Dítě

Roční opravy kostela vyvrcholily nádhernou slavností svěcení nového oltáře otcem biskupem Vojtěchem.


Duchovní obnova s Eliasem Vellou

10. května 2011, Pavel Dítě

Tři dny otce Eliase v Herálci, byly pro všechny posluchače jeho myšlenek opravdovým duchocním zážitkem. Pán Bůh zaplať za to.


Velikonoční svátky v kostele Sv. Kateřiny

24. dubna 2011, Pavel Dítě

První Velikonoce v nově opraveném kostele byly opravdu krásné a farníci prožili doslova duševní hody.


Co se stalo s Ježíšem?

19. dubna 2011, Pavel Dítě

Krásné pašijové hry byly těsně před Velikonocemi velmi pěkným duchovním a kulturním zážitkem.


Průběh generálních oprav farního kostela sv. Kateřiny

17. dubna 2011, Pavel Dítě

Podívejte se na průběh oprav našeho farního kostela. Rozsah provedených prací nemá v historii kostela obdoby.


Otec Josef Krchňavý oslavil na Křižánkách narozeniny

19. března 2011, Petra Rusková

V sobotu 19. března oslavil náš milý Otec Josef společně se sv. Josefem svůj svátek a zároveň i své šestaosmdesáté narozeniny.


Rok 2010 na Křižánkách

23. února 2011, Petra Rusková

Velmi pěkný přehled nejdůležitějších událostí ve filiálním kostele na Křižánkách v roce 2010.


Obraz Sv. Kateřiny

21. února 2011, Vladimír Záleský

Obraz Sv. Kateřiny z heráleckého kostela má dvě tváře, které byly odhaleny při opravách.


Ester

13. února 2011, Pavel Dítě

Krásný biblický příběh královny Ester, která se zasloužila o záchranu židovského národa přijel do Herálce zahrát divadelní spolek TRÁDL.


Vánoční zpívání v kostele

25.prosince 2010, Pavel Dítě

Již podruhé si mohli zazpívat místní farníci na Boží Hod Vánoční v kostele, kde byla ta pravá vánoční atmosféra.


Svatý Mikuláš

5. prosince 2010, Pavel Dítě

Rok se s rokem sešel a Sv. Mikuláš zavítal s početným zástupem andělů opět do heráleckého kostela Sv. Kateřiny.


Misíjní víkend na faře

22. října 2010, Hana Teplá ml.

Misijní díla dětí a putování po pěti světadílech, tak to byla hlavní témata podzimního pobytu dětí na herálecké faře.


Konec prázdnin na faře

31. srpna 2010, Marie Teplá ml.

Poslední prázdninové dny 29. 8. – 31. 8. 2010 si děti mohly užít na faře ve společenství svých kamarádů.


Náš víkend na faře

30. června 2010, Klára Brázdová

Deník heráleckých táborníků na faře je plný zážitků z krásně prožitých dnů ve společenství mladých lidí a Boha.


První svaté přijímání 2010

30. května 2010, Pavel Dítě

Rok se s rokem sešel a další tři děti v Herálci přijaly své první svaté přijímání v životě.


Velikonoce v heráleckém kostele

4. dubna 2010, Pavel Dítě

Letos to byly opět krásné Velikonoce ve společenství věřících v heráleckém kostelu sv. Kateřiny.


Co se stalo s Ježíšem?

30. března 2010, Pavel Dítě

Pašijová hra o posledních dnech Ježíšova pozemského života a jeho následném zmrtvýchvstání byla sehrána již podesáté.


ECCE HOMO "Ejhle člověk"

27. března 2010, Petra Rusková

Hudební a čtené ztvárnění biblického příběhu o Ježíši Nazaretském v křižáneckém kostele.


Tehdy odpoledne pršelo

6. března 2010, Pavel Dítě

Pantomimické vystoupení Jany Ungerové a Václava Dostála bylo moc pěkné, velká škoda, že nepřišlo více lidí.


Tříkrálová sbírka 2010 v Herálci

9. ledna 2010, Pavel Dítě

Výroční desátá celonárodní sbírka Charity ČR se opět vydařila a lidé v dnešní těžké době darovali peníze na pomoc potřebným.


Vánoční svátky 2009 v heráleckém kostele

30. prosince 2009, Pavel Dítě

Letošní vánoční svátky byly obzvláště krásné, přispěla k tomu velká účast na všech bohoslužbách, nazdobený kostel a farní sbory.


Půlnoční na Křižánkách

25. prosince 2009, Petra Rusková

Když odbila půlnoc, rozezněly se varhany a slavnost Narození Páně začala. Úvodní píseň Adeste fideles hlásala: "Máme přijít, abychom se klaněli".


Přijetí nových ministrantů

13. prosince 2009, Pavel Dítě

Naše řady dostaly další posily. Dva noví ministranti prošli úspěšně školením a nyní mohou sloužit Pánu Bohu přímo u oltáře.


Mikuláš zamířil i tento rok do Herálce

6. prosince 2009, Pavel Dítě

Letos vyšel svátek svatého Mikuláše na neděli 6. prosince 2009, a proto děti dostaly nadílku v kostele po mši svaté.


Návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně

27. září 2009, Pavel Dítě

Této jedinečné události se zúčastnil také zástup poutníků z Herálce. Dva autobusy vyrazily do Brna již o půl páté ráno v neděli


Dětská Mše a žehnání kříže

1. září 2009, Zdena Gregorová, Milada Laštovicová

První zářijové úterý byla sloužena dětská mše svatá na zahájení školního roku.


Dětský den na faře

27. srpna 2009, Zdena Gregorová, Milada Laštovicová

Poslední prázdninový týden jsme uspořádali pro děti dětský den, který byl spojen se spaním na faře.


75. výročí posvěcení kostela na Křižánkách

2. srpna 2009, Petra Rusková, Káťa Vodičková

Slyš jaký to nad řekou jásot a ples…Jásot a ples opravdu zněl z kostela na Křižánkách při slavení mše svaté, kterou sloužil P. David Ambrož.


První svaté přijímání

31. května 2009, Pavel Dítě

Letos přistoupily k první svaté zpovědi a prvnímu svatému přijímání čtyři děti z Herálce.


Velikonoce ve farním kostele sv. Kateřiny

26. dubna 2009, Pavel Dítě

Opět jsme si letos připomněli poslední okamžiky pozemského života Ježíše Krista a jeho slavné vzkříšení.


Tříkrálová sbírka

3. ledna 2009, Pavel Dítě

Počátkem měsíce ledna se uskutečnila již devátá celonárodní Tříkrálová sbírka, do které se i letos zapojil Herálec.


Vánoční svátky ve farním kostele sv. Kateřiny

26. prosince 2008, Pavel Dítě

Již 2008 let uplynulo od narození Ježiše Krista, tuto velkou událost, která ovlivnila celé lidstvo, si každoročne o vánočních svátcích připomínáme.

Svatý Mikuláš na Křižánkách a v Herálci

6. prosince 2008, Pavel Dítě

Svatý Mikuláš sestoupil na zem, aby navštívil i naši farnost a mohl obdarovat děti na Křižánkách a v Herálci.


Řecko 2008 - podzim

29. září 2008, Peter Prieložný, Jan Lacina

Exkluzivní cestopis z druhé letošní pouti do Řecka spolu s množstvím fotografií vytváří dokonalý obrázek o tom, jak krásná pouť za sv. Pavlem byla.

Expedice Moldávie 2008

20. července 2008, Zlatka Součková

Cílem jubilejní X. expedice mládeže byla Moldávie, a to jak rumunská část nesoucí tento název, tak samostatná Moldavská republika – jedna z republik bývalého Sovětského svazu.

Řecko 2008 - Farní pouť po stopách apoštola Pavla

12. dubna 2008, Zlatka Součková

Žďárští a herálečtí farníci se s otcem Vladimírem vydali na letošní jarní farní pouť do Řecka, na místa, kde sv. Pavel při svých misijních cestách pobýval, hlásal evangelium.


Puťák 2008 – Děčínské skály

6. července 2008, Zlatka Součková

Letošní putování bylo v krásném prostředí Děčínských skal v národním parku Česko-saské Švícarsko


Dětská mše a opékání v Rychtářském lese

26. června 2008, Milada Laštovicová

Konec školního roku se musí pořádně oslavit, no a jaká může být lepší oslava než při mši svaté, kde jsme poděkovali za uplynulý školní rok.

Výtvarné odpoledne na faře

9. června 2008, Milada Laštovicová

Maminky společně se svými dětmi prožily pěkné odpoledne na faře, kde vytvářely roztomilé květiny a chobotnice.


První svaté přijímání

8. června 2008, Pavel Dítě

Slavnostní okamžik pro celou farnost a hlavně pro 12 dětí, které přijaly při slavnostní mši svaté první svaté přijímání.


Svatomichalská gregoriánská schola Brno

10. února 2008, Pavel Dítě

Postní doba začala a do našeho kostela přijela zpívat starodávné latinské chorály již podruhé schola z Brna pod vedením Josefa Gerbricha.

Hromnice

1. února 2008, Pavel Dítě

První únorový den se v kostele světili svíce - hromničky. Mohou se zapalovat při osobní modlitbě nejen za bouří pro odvrácení možné pohromy.

Tříkrálová sbírka

13. ledna 2008, Milada Laštovicová

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a v celostátním měřítku se v lednu 2008 konala již poosmé.


Boží Hod vánoční v Herálci

25. prosince 2007, Pavel Dítě

Den po Štědrém dnu jsme se dočkali vrcholu adventní doby, oslavili jsme společně narození Ježíška - Boží Hod vánoční.


Tradiční vánoční "půlnoční" mše svatá na Křižánkách

24. prosince 2007, Milan Tlustý

Na rozhraní Štědrého dne a svátku Narození Páně se konala na Křižánkách, v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, tradiční slavnostní půlnoční mše svatá.

Návštěva sv. Mikuláše

6. prosince 2007, Pavel Dítě

Svatý Mikuláš po vesnici chodil sice ve středu, ale zůstal tu až do čtvrtka, aby se mohl zúčastnit dětské mše svaté ve čtvrtek. Netrpělivě jeho příchod očekával plný kostel.

Pouť do brněnské katedrály sv. Petra a Pavla

13. října 2007, Zlata Součková

U příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze naši farníci zaplnili celý autobus a vyrazili do Brna.


Boni Pueri na Křižánkách

13. října 2007, Milan Tlustý

Koncert na poděkování Pánu Bohu a lidem za pomoc při opravách kostela na Křižánkách.


Biřmování v Herálci

29. září 2007, Pavel Dítě

Po více jak 61 letech jsme v Herálci mohli přijmout svátost biřmování.Rumunský Banát

podzim 2007, Zlata Součková

Podzimní navštěva českých krajanů v Rumunském Banátu byla opravdu velká.


Sicílie 2007

15. červenec 2007, P. Vladimír Záleský

Již tradiční letní expedice směřovala tentokrát na drsnou, ale přitom krásnou Sicílii.


První svaté přijímání

17. května 2007, Pavel Dítě

V neděli 17. května přijalo v kostele sv. Kateřiny šest dětí své první svaté přijímání.


Velikonoce v Herálci

17. dubna 2007, Pavel Dítě

Fotografie jsou z nedělní slavnostní mše svaté na Hod Boží Velikonoční, kdy do našeho kostela sv. Kateřiny přijel chrámový sbor Fons ...