Farní informace - rok 2014

Poděkování

Děkuji všem za rozloučení a modlitby za + slečnu Josefku Klíčovou.

Zemřela Josefka Klíčová

V noci na svátek sv. Štěpána 26. prosince 2014 zemřela v nemocnici slečna Josefka Klíčová ve věku 86 let – 80 let pomáhala kněžím a 40 let sloužila naší farnosti Žďár 2. Pohřeb Josefky bude v sobotu 3. ledna: v 10:00 bude zádušní mše svatá v bazilice, uložení do hrobu bude v její rodné obci Protivanov u Boskovic v 15 hod. Parte ke stažení ZDE

Poděkování za rok 2014 na Zelené hoře

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok bude tradičně na Silvestra ve 23:00 hod na Zelené hoře. O Půlnoci bude před ambity oslava příchodu nového roku.

Prohlédka betléma

Příležitost k prohlédnutí Žďárského betléma na Zelené hoře bude také v neděli 11. ledna 2015 celé odpoledne

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na potřeby farnosti během slavnosti Narození Páně 25. prosince 2014. Vybralo se 17.500,- Kč.

Pozvánka

Zveme Vás na zpívání koled a malé vánoční představení, které mají připravené naše děti – v kostele na Hod Boží vánoční 25. prosince 2014 v 17:00 hod.

Sbírka na opravy kostela

Na Hod Boží vánoční 25. prosince 2014 bude sbírka na opravy kostela. Předem děkujeme.

Půlnoční mše svatá v klášteře

Pokud pojedete na "Půlnoční mši svatou" do baziliky, můžete využít mimořádný autobus, který pojede zdarma jako každý rok. Odjíždět bude ze zastávky ve 20:10 hod.

Nabídka

Můžete si zakoupit farní čokolády a také knihu o Svaté Zemi, vydanou k příležitosti Národní pouti do Izraele.

Slavení Adventu a Vánoc v kostele sv. Kateřiny v Herálci – 2014

14. 12. 2014 – 3. neděle adventní – "růžová"

20. 12. 2014 – sobota - svátost smíření – sv. zpověď – od 14:30 do 17 hod.

23. 12. 2014 – úterý – zakončení adventní doby - mše sv. v 18 hod.

24. 12. 2014 – "Půlnoční mše" ve filiálním kostele na Křižánkách ve 24:00 hod.

25. 12. 2014 – Hod Boží vánoční – mše svatá v Herálci v 11 hod , otevření kostela – 15 – 17 hod., tradiční "Vánoční zpívání" v 17 hod. v heráleckém kostele

26. 12. 2014 – Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 11 hod., otevření kostela – 14 – 16 hod.

28. 12. 2014 – Svátek Svaté rodiny – při mši v 11 hod bude obnova manželských slibů

30. 12. 2014 – úterý - poděkujeme za uplynulý rok 2014 při mši sv. v 18 hod.

1.1. 2015 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok – mše sv. v 11 hod.

Vánoční liturgii doprovodí herálecké sbory.

Beseda se sestrami boromejkami

Zveme Vás na besedu se sestrami boromejkami, které přijedou příští neděli. Sestra Remigie je postulátorka beatifikačního procesu matky Vojtěchy. Program začne v 15:00 hod.

Intence na rok 2015

Lístky na intence mší svatých přivezu v úterý 9. prosince 2014.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Vánocemi bude v sobotu 20. prosince 2014 odpoledne od 14 do 17 hod.

Pozvánka na film

Rád bych Vás také upozornil na velmi dobrý francouzský film Příběh Marie. V českých kinech ho dávají od 11. prosince 2014.

Slavnost světel

Zveme Vás na slavnost světla na Zelené hoře v sobotu 13. prosince 2014 na svátek sv. Lucie. V 19 hod. vyjde průvod po ambitech se zpěvy starých adventních rorátů (Fons) a v kostele bude motlitba, meditace o sv. Lucii a hrát a zpívat bude také naše schola z Herálce.

Poděkování sv. Mikulášovi

Děkujeme sv. Mikulášovi a andílkům za návštěvu v kostele.

Tříkrálová sbírka

Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční v závěru roku – "mezi svátky". Přesný termín bude oznámen prostřednictvím místního rozhlasu.

Sv. Mikuláš

V neděli 7. prosince 2014 přijde do našeho kostela sv. Mikuláš aby navštívil naše děti a povzbudil je k dobrému životu.

Průvodce adventem

Vzadu v kostele na stolku jsou "Průvodce adventem" – příspěvek 10,- Kč dávejte do krabičky na stolku.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na opravy a také na podporu vydání Bible v národních jazycích pro Angolu, Tanzanii a Sierra Leona. Vybralo se 10.450,- Kč.

Požehnání adventních věnců

V neděli 30. listopadu 2014 bude při mši svaté požehnání adventních věnců.

Víkend na faře pro mládež

Pozvání pro mládež na víkend na naši faru v do Herálci. V pátek 28. listopadu 2014 večer přesun do Herálce na faru. Program: dobrý film, dobrá společnost, polská večeře. V sobotu 29.11. výlet na Devět skal. Informace u br. Sylwestra. Návrat domů v sobotu odpoledne.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce vneděli 23. listopadu 2014 na potřeby farnosti. Část sbírky věnujeme na podporu vydání Bible v národních jazycích pro Angolu, Tanzanii a Sierra Leona.

Herálecké posvícení a sbírka na potřeby farnosti

Na příští neděli 23. listopadu 2014 – na slavnost Ježíše Krista Krále současně oslavíme posvícení a svátek sv. Kateřiny Alexandrijské. Při mši svaté bude sbírka na potřeby farnosti a část věnujeme na Den bible. Díky naší pomoci letos Česká biblická společnost bude moci vydat bibli pro Tanzánii, Angolu a Sierra Leona.

Pozvánka na výstavu Matka Vojtěcha - služebnice boží

Srdečně zveme na výstavu Matka Vojtěcha - služebnice boží. Místo výstavy Žďár nad Sázavou – křížová chodba u baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Otevřeno pro shlédnutí výstavy: pondělí, středa, pátek od 18 do 19 hod a v neděli od 10 do 10:30 hod. Výstava potrvá do 14. prosince 2014. Výstava bude zakončena besedou se sestrami Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v neděli 14.12. 2014 v 15 hod. Pozvánka ZDE.

Setkání pastorační farní rady

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 18. listopadu 2014 v 19:00 hod. na faře.

Farní promítání v KD Herálec

V pondělí 17. listopadu 2014 – v den státního svátku, Vás zvu srdečně na tradiční farní promítání – jak jsme prožili letošní rok. Začne v 18:30.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary minulou neděli - na pomoc pronásledovaným křesťanům jsme poslali 2.800,- Kč.

Promítání

V pondělí 17. listopadu 2014 – v den státního svátku, Vás zvu srdečně na tradiční farní promítání – jak jsme prožili letošní rok. Začne v 18:30.

Blahopřání biřmovancům

Všem třem našim biřmovancům (František Gregor, Hana Teplá, Marie Teplá) blahopřejeme k včerejšímu přijetí svátosti křesťanské dospělosti.

Návštěva u nemocných

Nemocné budeme navštěvovat na první pátek 7. listopadu 2014 odpoledne.

Mše svatá na Zelené hoře.

V neděli 2. listopadu 2014 v 16 hod. bude také mše svatá na Zelené hoře.

Sbírka

V neděli 2. listopadu 2014 je dobrovolná sbírka na podporu a pomoc pronásledovaným křesťanům v různých zemích světa – na tento účel pošleme polovinu dnešní sbírky.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. října 2014 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše svatá je v 8:30.

Děkovná pouť ke sv. Anežce

Naši jáhni s jáhnem Tomášem od sv. Prokopa pořádají pro ministranty účast na děkovné pouti ke sv. Anežce - za 25. let svobody naší země - v sobotu 15. listopadu 2014. Pontifikální mši sv. v katedrále sv. Víta bude slavit vatikánský státní sekretář kard. Parolin. Připojit se může i mládež a rodiče malých ministrantů.

Víkendová chaloupka

Páša, Anežka, Tomáš, Anička a další zvou děti a mládež od 12 do 17 let na další víkendovou chaloupku, která bude od 21. do 23. listopadu 2014 na Fryšavě. Vzadu jsou informace a přihlášky.

Biřmování - poslední příprava

Biřmovanci – V neděli 26. října 2014 odpoledne v 15 hod. bude poslední příprava. Svatá zpověď bude v pátek 31. října 2014 – od 15 do 17 hod. a u sv. Prokopa od 16 do 18 hod. Sraz biřmovanců bude v sobotu na faře v 9:25.

Sbírka na misie

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na misie – minulou neděli se vybralo 13.350,- Kč.

Zakoupení literatury u kostela

V neděli 26. října 2014 si můžete zakoupit nové knižní tituly.

Posvícení na Křižánkách

V sobotu 25. října 2014 bude na Křižánkách posvícení – v 18:00 hod.

Změnu času

Upozorňujeme Vás na změnu času – příští víkend ze soboty 25. října na neděli 26. října 2014se ve 3:00 posouvá čas zpět na 2:00 hod.

Koncert k prvnímu výročí svatořečení Jana Pavla II

V úterý 21. října 2014 bude u sv. Prokopa koncert k prvnímu výročí svatořečení Jana Pavla II – zazní verše z básnické tvorby Karla Wojtyly, které přednese Rudolf Hrušínský ml. Čs. komorní orchestr Praha přednese skladby W. A. Mozarta, Antonia Vivaldiho... Začátek v 19 hod.

Misijní neděle

V neděli 19. října 2014 byla Misijní neděle – děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misijní dílo církve. Po mši svaté bude misijní jarmark – zakoupením růženců, pexesa... můžete podpořit misijní dílo dětí.

Poslední dvě přípravy na biřmování

Poslední dvě přípravy na biřmování budou v neděli 19. října 2014 a následující neděli 26. října 2014.

Misijní neděle a jarmark

V neděli 19. října 2014 bude "Misijní neděle" – přitom bude sbírka na misijní dílo církve. Po mši svaté bude misijní jarmark.

Růžencová pouť

V sobotu 18. října 2014 se vydáme na "růžencová pouť" na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Cestou zpět se zastavíme v Šebetově v poutní kapli. Odjíždět se bude v 8:00 a návrat kolem 16 hod. Děti zdarma a dospělí 200,- Kč.

Nikodémova noc

Ve čtvrtek 16. října 2014 bude opět Nikodémova noc – na Zelené hoře bude otevřeno od 19 do 21 hod. k tiché adoraci. Přitom je příležitost k duchovnímu rozhovoru, svaté zpovědi...

Růžencová pouť

V sobotu 18. října 2014 bude "růžencová pouť". Pojedeme na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Cestou zpět se zastavíme v Šebetově v poutní kapli. Odjíždět se bude v 8:00 a návrat do 17 hod. Děti zdarma a dospělí 200,- Kč. Přihlašovat se můžete v zákristii do středy tohoto týdne.

Evangelizačního kurzu Alfa

V neděli 5. října 2014 v 18:00 hod začne na orlovně letošní běh evangelizačního kurzu Alfa. Prosím o modlitbu za všechny účastníky.

Příprava našich biřmovanců

V neděli 5. října 2014 v 15 hod. bude příprava všech našich biřmovanců.

Růžencová pouť

V sobotu 18. října 2014 bude "růžencová pouť". Pojedeme na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka. Již dnes se můžete přihlašovat.

Evangelizační kurz Alfa

V neděli 5. října 2014 začne letošní běh evangelizačního kurzu Alfa. Pokud byste věděli o komkoli z Vašeho okolí, komu byste mohli nabídnout účast v kurzu, oslovte jej, prosím. Začátek je v 18 hod na Orlovně.

Změna termínu brigády

V sobotu 27. zaří 2014 jsme museli pro nepřízeň počasí zrušit brigádu – prosím muže, kteří by mohli přijít toto úterý 30. září 2014 od 9 hod. Děkuji.

Brigáda kolem kostela a fary - prosíme o pomoc

V sobotu 27. září 2014 dopoledne bude brigáda – potřebujeme natřít sokl (podrovnávku) kostela, bude se natírat misijní kříž a další práce kolem kostela i na faře. Práce povede náš zaměstnanec, správce budov - Michal Berger. Prosím především muže od 9 do 12 hod.

Pouť ve Světnově

Poutní mše svatá ve Světnově bude v neděli 28. září 2014 ve 14 hod. Sraz ve 14 hod. u kaple sv. Václava.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 25. září 2014 bude v Novém Městě na Mor. kněžská rekolekce – mše sv. je v 8:30.

Setkání všech biřmovanců

V neděli 21. září 2014 odpoledne bude setkání všech biřmovanců – v 15 hod. Termín biřmování se musel posunout o 14 dní dříve – tedy na sobotu 1. listopadu na slavnost Všech svatých. Biřmování bude v 10:00 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na církevní školy, minulou neděli – vybralo se 9.200,- Kč.

Adorační den v Herálci

Blíží se farní adorační den – letos to bude v sobotu 20. září.

Ohlášky snoubenců:

Dne 20. září 2014 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Michal Brož (Žďár n/S) a Andrea Šárová (Jihlava). Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC pro oznámení případné překážky sňatku. Současně prosím o modlitbu za ztyto manžele.

Náboženství v novém školním roce 2014/2015

Náboženství začneme vyučovat v pondělí 22. září 2014. Bude probíhat takto:

1. a 2. třída - pondělí / ZŠ - 11:15 hod. Marek Coufal, jáhen

3. – 5. třída - pondělí / ZŠ - 12:10 hod. P. Vladimír Záleský

6. – 9. třída - čtvrtek / fara - 16:00 hod. Sylwester Jurczak, jáhen

Mimořádno událost v Brně

Ve čtvrtek 18. září 2014 můžeme všichni prožít mimořádno událost – v Brně budou ostatky (srdce) sv. Jana Maria Vianneye – faráře arského. Program v katedrále začne v 16 hod.

Sbírka na církevní školy

V neděli 14. září bude sbírka na církevní školy. Pán Vám odplať Vaše dary (viz dopis o. biskupa Vojtěcha).

Mše svaté v zástoupení

V úterý 9. září 2014 s Vámi bude slavit mši svatou P. Vítek Fatěna, pan farář z Bobrové a středeční pohřeb zde bude mít pan farář z Kameniček.

Pouť ke sv. Andělům Strážným v Polničce

V neděli 7. září 2014 bude pouť ke sv. Andělům Strážným v Polničce. Mši svatou v 11 hod. tam bude slavit P. Miloš Kabrda.

Program oslav výročí

Program oslav výročí 20 let zapsání kostela sv. Jana Nepom. na Zelené hoře do seznamu UNESCO – vše podstatné je na plakátu. Mši svatou příští neděli bude s námi slavit generální vikář Jiří Mikulášek. Potom bude průvod na Zelenou horu a tam bude meditace s gregoriánským chorálem v ambitech.

Setkání biřmovanců

V neděli 31. srpna 2014 bude první poprázdninové setkání biřmovanců ! Biřmovanci se setkají v křížové chodbě v 15 hod.

Národní pouť rodin

Srdečně Vás zvu na Národní pouť rodin. V pátek 29. srpna 2014 bude v 18:00 mše svatá na Zelené hoře. Od 19 do 20 hod tam bude adorace – Nikodémova noc s možností svaté zpovědi. Od 20 do 21 hod. bude modlitební program Večer chval. Na 1. nádvoří bude od 19 hod koncert skupiny Profesionálové. Hlavní program bude probíhat v sobotu 30. srpna 2014 , od 9:00 ráno. V 9:30 bude mít katechezi P. Vojtěch Kodet a v 10:30 bude pontifikální mše svatá s panem kardinálem Dominikem Dukou, naším a královéhradeckým biskupem. Další program bude pestrý až do 15:30 kdy bude závěrečné požehnání. V 16 hod vyjde procesí na Zelenou horu. Pokud můžete připojte se k nám - na Zelené hoře bude jen krátká modlitba. Kdyby se někdo chtěl připojit k dobrovolné službě, potřebujeme další pořadatele.

Smlouva o navrácení Zelené hor

Ve středu 27. srpna 2014 v 11:00 hod. se bude podepisovat smlouva o navrácení Zelené hory. Ve čtvrtek celý den bude probíhat předání objektu. V pátek bude první mše svatá – na zahájení Národní pouti rodin, kdy bude poutní kostel po 62 letech patřit opět farnosti. Děkuji Vám za vytrvalé modlitby.

Národní pouť rodin

Všichni jste srdečně zváni na letošní Národní pouť rodin, která bude probíhat již od pátku 29. srpna – začne první poutní mší svatou na Zelené hoře v 18 hod a vyvrcholí mší svatou v sobotu 30. srpna 2014 v 10:30 s panem kardinálem Dominikem Dukou a ostatními biskupy na 1. nádvoří Kláštera. Bohatý program bude pak po celý den.

Setkání budoucích poutníků

V neděli 10. srpna 2014 odpoledne ve 14 hod. bude v křížové chodbě setkání přihlášených na farní pouť do Assisi a Nursie.

Pouť v bazilice

V neděli 10. srpna 2014 v 15 hod. bude v bazilice koncert scholy od sv. Martina z Blanska.

Poděkování

Děkuji všem kdo vedli farní chaloupku během tohoto víkendu.

Pouť v bazilice

Příští víkend 16. a 17. srpna 2014 budeme prožívat hlavní pouť v bazilice – mše svatá v den slavnosti bude v pátek v 17:15 s žehnáním květin a bylin. V sobotu 16.8. bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod. příležitost ke svaté zpovědi a adorace. Hlavní poutní den bude v neděli – mši svatou v 9:00 s námi bude slavit ředitel Radia Proglas, otec Martin Holík. Odpoledne v 15 hod bude koncert na rajském dvoře scholy od sv. Martina z Blanska.

Křest Kristýny Teplé

V neděli 10. srpna 2014 po mši svaté bude křest malé Kristýny Teplé.

Ohlášky snoubenců: dne 23. srpna 2014 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Jan Teplý, Herálec 113 a Kristýna Dopitová, Herálec 392. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can. 1053 CIC.

Víkend na faře

O víkendu 9. až 10. srpna 2014 mohou děti z farnosti prožít společný víkend na naší faře. Bohatý program začne v pátek a přihlašovat se mohou u Lucky nebo Zdenči.

Brigáda pro mládež

V týdnu od 4. do 8. srpna bude pro naši mládež brigáda s možností malého výdělku a hlavně dobře prožitého společného týdne – "týden pro farnost".

Pouť k Panně Marii na Křižánkách

V neděli 3. srpna 2014 bude pouť k Panně Marii, Pomocnici křesťanů na Křižánkách – mše svatá tam bude v 11 hod. Srdečně Vás zvu.

Připomenutí 100 let od začátku 1. světové války

V pondělí 28. července 2014 budou v 18:00 hod. vyzvánět zvony na připomenutí 100 let od začátku 1. světové války. Vzpomeňte v modlitbě na všechny oběti válek.

Expedici na Krétu

Na expedici na Krétu odjíždíme v úterý 15. čerence 2014. Vracet se budeme v sobotu 26. července 2014

Národní pouť rodin začne letos mší svatou na Zelené hoře v pátek 29. srpna 2014 v 18:00 s otcem biskup Vojtěchem. Pouť bude pokračovat celodenním programem v sobotu 30. srpna 2014 – mši svatou na 1. nádvoří bude s ostatními biskupy slavit kard. Dominik Duka v 10:30 hod.

Pouť v bazilice

Letošní hlavní pouť v bazilice – slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme v neděli 17. srpna s P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas.

Pouť na Křižánkách

Pouť na Křižánkách bude letos v neděli 3. srpna 2014 v 11 hod.

Pouť ke sv. Anně

Pouť ke sv. Anně na Cikháji bude letos v neděli 27. července 2014 v 15 hod.

Pozvání na koncert

V kostele sv. Prokopa byla dokončena oprava varhan - tlumočím pozvání na koncert v sobotu 19. července 2014 v 19.00 hod. hrát bude varhaník z katedrály sv. Víta, pan Kšica.

Ohlášky snoubenců

Dne 19. červnece 2014 chtějí uzavřít církevní sňatek na Křižánách tito snoubenci: Ondřej Cach, Svratka a Iva Gregorová Herálec. Can. 1053 CIC.

Nikodémova noc na Zelené hoře

Ve středu 16. července 2014 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – tichá modlitba od 20 do 22 hod.

Děkovná mše Jaroslava

V neděli 13. července 2014 v 9:00 v bazilice bude P. Jaroslav slavit děkovnou mši svatou při které se s naším bývalým jáhnem rozloučíme. Po mši svaté bude malé pohoštění a přípitek v rajském dvoře.

Primiční mše Jaroslava

V neděli 6. července 2014 odpoledne v 15 hod. bude slavit primiční mši svatou novokněz Jaroslav Sojka v Deblíně u Tišnova. Stále ještě se můžete zapsat na společnou cestu autobusem – odjíždět bude ve 13:00.

Křty

V sobotu 5. červnece bude ve 16 hod. křest malých dětí: Adélky Teplé a Mikuláše Ptaszeka a příští neděli při mši svaté křest Viktorie Marie Staňkové.

Modlitby pro poutníky

Vzpomeňte v modlitbě - tento týden jedeme na puťák na Broumovsko. Vracet se budeme v pátek večer.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli a dnes na bohoslovce na dar pro P. Jaroslava.

Děkovná mše svatá

Další možnost je neděle 13. července 2014 v bazilice v 9:00, kdy bude mít děkovnou mši svatou a tam se s ním také budeme loučit.

Kněžská primice Jaroslava

Kněžská primice bude v neděli 6. července 2014 v rodné obci v Deblíně u Tišnova v 15 hod. Pojede autobus z Herálce ve 13 hod. Můžete se přihlašovat; na stolku je arch.

Vítáme nového jáhna

Vítáme v naší farnosti nového jáhna Mgr. Marka Coufala. Včera byl vysvěcen na kněze P. Jaroslav Sojka a byl ustanoven kaplanem v Hodoníně.

Mše svaté

Tento týden nebude mše svatá v úterý ale ve čtvrtek, kdy oslavíme Božské Srdce Páně, po mši svaté bude krátká adorace.

DVD z Noci kostelů

Kdo chce, může si objednat DVD z Noci kostelů u paní varhanice.

Sbírka

Dnešní sbírka je v celé diecézi na bohoslovce a příští neděli na dárek pro novokněze.

Novým jáhen

Novým jáhnem byl ustanoven včera vysvěcený Mgr. Marek Coufal ze Znojemska.

Benefiční program pro Zambii

V neděli 22. června 2014 večer bude benefiční program pro Zambii v rajském dvoře.

Jáhen Jaroslav

Bratr jáhen Jaroslav v neděli 22. června 2014 začíná duchovní cvičení před kněžským svěcením – to se uskuteční příští sobotu 28. června 2014 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9:00.

Herálecká pouť

V neděli 22. června 2014 bude herálecká pouť.

DVD z Noci kostelů

Kdo chce, může si objednat DVD z Noci kostelů.

Benefiční program pro Zambii

Benefiční program pro Zambii - neděle 22. června 201 od 18:00 v rajském dvoře

Jáhenské svěcení

V sobotu 21. června 2014 bude v 9:00 jáhenské svěcení v Brně na Petrově.

Nikodémova noc na Zelené hoře

V pondělí 16. června 2014 - Nikodémova noc na Zelené hoře: od 20 do 22 hod.

Modlitební novéna za letošní novokněze a jáhny

Zveme Vás na modlitební novénu za letošní novokněze a jáhny od 19. do 27. června 2014 vždy v 18:00 hod. v bazilice.

Mládež od 11. let se může tento týden přihlašovat na puťák na Broumovsko od 29.června 2014. do 4. července 2014 Informace příští neděli.

Poděkování za sbírku na charitu

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce minulou neděli na charitu – vybralo se 6.450,- Kč.

Pouť ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi

V neděli 5. června 2014 v 15 hod. bude pouť ke kapli Nejsvětější Trojice v České Mezi.

Bratr jáhen Jaroslav odchází

Bratr jáhen Jaroslav je zde dnes poslední neděli – ještě se s ním můžeme potkat na svěcení, na obou primicích.

Farní pouť do Itálie

Farní pouť je naplánována od 7. do 12. září 2014 do Itálie, po stopách sv. Františka, Kláry a sv. Benedikta. Dvě noci budou v hotelovém domě v Assisi a dvě noci v Nursii. Cena je 6.500,- Kč a již je možné se přihlašovat.

Puťák 2014

Děti a mládež o 11. let se mohou dnes zastavit pro přihlášky na puťák urychleně se přihlašovat. Na Broumovsko budeme odjíždět v neděli 29. června 2014 po mši svaté, návrat v pátek 4. července 2014.

Poslední katecheze biřmovanců

Poslední katecheze našich biřmovanců před prázdninami bude v pátek 13. června 2014 v 18:00 hod.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby charity.

Pouť ke sv. Antonínovi ve Stržanově

V neděli 8. června 2014 bude také pouť ke sv. Antonínovi ve Stržanově – mše svatá bude u kapličky v 15 hod.

Sbírka na potřeby a dílo katolické charity

Příští neděli 8. června 2014 bude sbírka na potřeby a dílo katolické charity.

Seslání Ducha svatého

Zvu Vás na vigilii slavnosti Seslání Ducha svatého – v sobotu 7. června 2014 ve 20:00 hod. v Klášteře.

Návštěva nemocných

Ve čtvrtek 5. června 2014 od 13 do 15 hod. budu navštěvovat nemocné.

Poslední setkání prvokomunikantů

V 3. června 2014 v 17:00 hod. v úterý bude poslední setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů. Tento týden také končí výuka náboženství v tomto školním roce.

První svaté přijímání

První svaté přijímání bude v neděli 8. června 2014 a svatá zpověď prvokomunikantů a jejich rodičů bude v sobotu předtím v 16:00 hod.

Příprava biřmovanců v Klášteře

Příští neděli 1. června 2014 v 15 hod. bude příprava biřmovanců v Klášteře – pokud se nemají jak dostat do Žďáru, můžeme je přivézt.

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme v úterý 2. května 2014.

Poděkování

Děkujeme všem kdo se podíleli na organizaci Noci kostelů.

Noc kostelů v Herálci

21. května 2014 si připomeneme 3. výročí požehnání nového oltáře – obětního stolu v našem kostele sv. Kateřiny. Při této příležitosti se poprvé zapojíme do celorepublikové akce Noc kostelů (www.nockostelu.cz), která se uskuteční 23. května 2014. Více informací ZDE.

Noc kostelů v Herálci

V pátek 23. května bude v našem farním kostele "Noc kostelů". Program začne v 19:00, hrát a zpívat bude farní sbor, ve 20:30 začne přednáška pana Mgr. Milana Ďurďoviče, profesora dějepisu na Biskupském gymnáziu, který se bude věnovat tématu 100 let výročí začátku 1. světové války. Ve 20 hod. začne koncert skupiny Profesionálové. Srdečně Vás zvu a děkuji předem všem kdo pomohou s organizací.

Svatojánská pouť

O víkendu od 16. do 18. května 2014 bude na Zelené hoře hlavní svatojánská pouť. Pořad všech poutních bohoslužeb je na vývěsce.

Příprava prvokomunikantů

V úterý 13. května 2014 v 17:00 hod. bude na faře příprava prvokomunikantů.

Příprava biřmovanců

V neděli 4. května 2014 v 16 hod. bude další příprava našich biřmovanců.

Zakoupení oplatků a čokolád

V neděli 4. května 2014 můžete zakoupit poutní oplatky a čokolády.

Postní kasičky

Děti, Vaše postní kasičky můžete přinést v neděli 4. května 2014 – ponesete je v obětním průvodu jako Váš dar pro chudé a nemocné.

Promítání dokumentu o Janu Pavlu II

V neděli 27. dubna 2014 v 18:00 budeme v křížové chodbě ve Žďáře promítat dokumentární film o Janu Pavlu II.

Setkání prvokomunikantů a rodičů

V úterý 29. dubna 2014 v 17:00 bude na faře setkání prvokomunikantů a rodičů.

Pouť do Slavkovic

Můžete se v neděli 27. dubna 2014 připojit k pouti do Slavkovic – mši svatou v 15:00 bude slavit Mons. Jiří Paďour OFMCap, biskup českobudějovický.

Svatořečení dvou papežů

Příští neděli 27. dubna 2014 budou svatořečeni dva významní papežové nedávné doby: Jan XXIII. a Jan Pavel II., proto bude mše svatá za týden již v 7:30 !!

Postní kasičky

Děti, Vaše postní kasičky můžete přinést příští neděli 27. dubna 2014 – ponesete je v obětním průvodu jako Váš dar pro chudé a nemocné.

Přihlášky na duchovní obnovu

V neděli 20. dubna 2014 se ještě můžete přihlásit na duchovní obnovu do Želivi s Prof. Eliasem Vellou.

Poděkování za velikonoční sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při dnešní velikonoční sbírce na potřeby našeho kostela.

Poděkování

Děkuji všem jáhnům, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům a zpěvačkám, ženám a aranžérkám za pomoc při přípravě velikonočních oslav.

Velikonoce 2014 v kostele sv. Kateřiny v Herálci

 • Křížové cesty se konají v kostele sv. Kateřiny v pátek – 18 hod a v neděli – 17 hod.
 • 12. 4. – svátost smíření – velikonoční sv. zpověď 8:30 – 11 hod.
 • 13. 4. – Květná neděle – při mši sv. v 11 hod bude žehnání ratolestí a vyslechneme Pašije – zprávu o utrpení Pána Ježíše – letos podle sv. Matouše.
 • 15. 4. - tradiční Pašijová hra "Co se stalo s Ježíšem?" - Žďár nad Sázavou ve 20 hod. na Libušíně "Na kopci", autobus z Herálce a okolí bude zajištěn.
 • 17. 4. – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice „odlétají zvony do Říma“ a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na kříž. K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod.
 • 18. 4. – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 hod. zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana. Do 20 hod bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu.
 • 19. 4. – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá právě v této posvátné chvíli.
 • 20. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 hod, v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…)
 • 21. 4. – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod na Křižánkách.
 • Obřady budou doprovázet herálecké sbory.
 • 27. 4. - 2. neděle velikonoční – Svátek Božího milosrdenství – mše sv. v 11 hod.
 • Více informací o Velikonocích v Herálci ZDE.

Pobožnost křížové cesty

Dnes v neděli 13. dubna 2014 v 17:00 hod. je pobožnost křížové cesty.

Zpověď

Pokud někdo nestihl svatou zpověď včera, můžete využít příležitost dnes odpoledne v bazilice od 15:30 nebo zítra po celý den u sv. Prokopa.

Farní duchovní cvičení

Zvu Vás na dvoudenní farní duchovní cvičení – prožijeme je v klášteře v Želivi s otcem Eliasem Vellou od 6. května 2014 večer do 8. května.

Ohlášky snoubenců:

Dne 26. dubna 2014 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: František Kališ, Krásněves a Jana Zdražilová, Herálec. Can. 1053 CIC.

Pobožnost křížové cesty

V neděli 13. dubna 2014 v 17:00 hod. pobožnost křížové cesty.

Setkání farní rady

Setkání farní rady bude v úterý 1. března 2014 v 19 hod.

Víkend dětí na faře

Příští víkend (velikonoční svátky) dětí a mládeže začne mší svatou na první pátek.

Mše svatá na křižánkách

V sobotu 12. dubna 2014 v 18:00 mše svatá s nedělní platností na Křižánkách.

Předvelikonoční svatá zpověď

Předvelikonoční svatá zpověď bude v sobotu před Květnou nedělí 12. dubna 2014 dopoledne.

Setkání s otcem biskupem

V sobotu 12. dubna 2014 zvu také mládež na setkání s otcem biskupem v Brně v katedrále. Můžete jet společně s jáhnem Jaroslavem.

Pobožnost křížové cest

Pobožnost křížové cesty bude v pátek v 18 hod. a v neděli v 17 hod.

Přednáška Doc. JUDr. Pavla Svobody

Evropská akademie pro demokracii zve na přednášku Doc. JUDr. Pavla Svobody na téma „EU a křesťanské hodnoty“ – na Orlovně v pondělí 17. března 2014 v 19 hod.

Setkání biřmovanců

Všichni, kdo se budou připravovat na biřmování, prosím, aby se za mnou zastavili po mši svaté.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 11. března 2014 v 17 hod. bude na faře další setkání prvokomunikantů.

Přání dětem

Našim dětem a školákům přeji požehnané jarní prázdniny.

Přednáška Doc. JUDr. Pavla Svobody

Evropská akademie pro demokracii zve na přednášku Doc. JUDr. Pavla Svobody na téma "EU a křesťanské hodnoty" – na Orlovně v ZR v pondělí 17. března 2014 v 19 hod.

První setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude příští neděli 9. března 2014 v Klášteře při modlitbě křížové cesty v 15 hod. (v bazilice), potom se setkáme v křížové chodbě. Pokud někdo odjíždí na jarní prázdniny a nemůže přijít, přijde příště.

Poděkování za sbírku

Při sbírce "Haléř sv. Petra" v neděli 23. února 2014 se vybralo 7.540,- Kč. Pán Vám odplať Vaše dary.

Poděkování

V neděli 23. února 2014 byla sbírka !Haléř sv. Petra". Děkuji Vám za Vaše dary, které jsou každoročně určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět potřebným.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání začne v úterý 25. února 2014 v 17 hod.

První setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude v neděli 9. března 2014 v 15:00 hod.v Klášteře.

Duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou

Můžete se přihlašovat na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou v Želivi. Program je od úterý 6. května do čtvrtka 8. května.

Sbírka "Haléř sv. Petra"

V neděli 23. února 2014 bude sbírka "Haléř sv. Petra". Prostředky získané touto sbírkou jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, živelných katastrof, uprchlíkům a chudým...

Nikodémova noc

V neděli 16. února 2014 večer bude Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. bude na Zelené hoře otevřený kostel a příležitost k tiché modlitbě a svátosti smíření. V zákristii bude zpovídat otec Wojtěch z Jam.

Duchovní cvičení

V neděli 16. února 2014 odpoledne odjíždím na duchovní cvičení. Na Velehradě budu do pátku. Mši svatou v úterý s Vámi bude slavit otec Jiří Brtník.

Setkání biřmovanců

První setkání biřmovanců bude v neděli 9. března 2014 v 15:00 hod. ve Žďáře, kde bude slavnostní zahájení přípravy.

První setkání prvokomunikantů

První setkání prvokomunikantů a jejich rodičů bude v úterý 25. února 2014 odpoledne. Příprava na první svaté přijímání bude jednou za 14 dní.

Přihlášky na puťák

Děti a mládež od 11. let se již mohou hlásit na puťák. Letos budeme putovat na Broumovsko od 29.6. do 4.7. 2014

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Již je možné se přihlašovat na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou v Želivi. Začátek je v úterý 6. května společnou večeří a první přednáškou. Potom bude program pokračovat celou středu a celý čtvrtek 7. a 8. května 2014. Duchovní obnovu zakončíme adorací ve čtvrtek večer v 19:00 hod. Účastnický poplatek je 1.000,-Kč (v ceně je ubytování a celá strava. Příspěvek na letenku otci Eliasovi a pro tlumočníky bude hrazen z farních prostředků).

Svátost nemocných

Svátost nemocných bude udělovat otec Vladimír společně při mši svaté v úterý 11. února 2014.

Svátost nemocných

Naše nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek 6. února 2014 odpoledne a udělovat svátost nemocných. Společné přijetí svátosti nemocných bude zde v kostele v úterý 11. února 2014.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání bude udělovat v úterý 4. února 2014 po mši svaté P. Vít Fatěna.

Pastorační farní rada

Setkání členů pastorační farní rady bude také v úterý 4. února 2014.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat v úterý 4. února 2014 a svátost nemocných budu udělovat v úterý 11. února 2014.

Brožura

Na závěr mše svaté si můžete rozebrat brožurku o žďárských kostelích, kterou vydala klášterská farnost.

Křest Jana Teplého

Příští neděli 2. února 2014 po mši svaté bude svatý křest malého Jana Teplého.

Hromnice

Na mši svatou příští neděli 2. února 2014 si vezměte svíci na požehnání. Žehnáním "hromnic" začne mše svatá před kostelem.

Poděkování Otci Josefovi Novotnému

Otci Josefovi Novotnému děkujeme za slavení mše svaté.

Světový den migrantů a uprchlíků

V neděli 19. ledna 2014 je Světový den migrantů a uprchlíků.

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude v pátek 17. ledna 2014 na faře.

Nikodémova noc

Ve čtvrtek 16. ledna 2014 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 19 do 21 hod.

Volná místa na zimní výpravu

Na zimní výpravu do Brd se vydáme o víkendu příští týden. Ještě máme dvě volná místa pro mládež od 16 let.

Tříkrálový koncert

Pozvání na tříkrálový koncert u sv. Kunhuty v Novém Městě na Mor. v neděli 12. ledna 2014v 17 hod.

Konec vánoční doby

V neděli 12. ledna 2014 končí vánoční doba, pokud byste chtěli přijet a prohlédnout si žďárský betlém, tak bazilika bude otevřená od 14 do 15 hodin.

Poslední místa na Krétu

Na diecézní expedici na Krétu zbývá posledních 10 volných míst. Termín je od 15. do 26. července 2014 a cena 7.000Kč.

Přechod Brd

Mládež zvu na zimní přechod Brd o víkendu, od 17. do 19. ledna 2014. Informace jsou na vývěsce, je možné se přihlašovat do pátku tohoto týdne.

Prohlídka betlému

Městský žďárský betlém si můžete prohlédnout v bazilice až do konce vánoční doby v kapli Zvěstování.

Slavnost Svatých tří králů

V úterý 7. ledna 2014. oslavíme slavnost Svatých tří králů – žehnání křídy, vody, kadidla.

Poděkování za sbírku

Děkuji Všem tříkrálovým koledníkům za koledování a dárcům za sbírku pro charitu. V Herálci se vybralo 25.500Kč.

16. diecézní expedice

Mládež chci také pozvat na 16. diecézní expedici: tentokrát na hory Kréty. Termín je od 15. do 26. července 2014. Cena bude asi 7.000Kč.

Zimní přechod Brd

Mládež od 15. let zvu na zimní přechod Brd. Od pátku 17. do neděle 19. ledna 2014. Informace jsou na vývěsce nebo u mne.