Farní informace - rok 2017

Silvestr

V neděli 31. prosince 2017 ve 23:00 bude mše svatá na Zelené hoře – na poděkování a prosba o požehnání do nového roku 2018. Potom je venku horký punč a oslava přivítání nového roku s hraním trubačů.

Slavení Adventu a Vánoc v kostele sv. Kateřiny v Herálci – 2015

24. 12. – Štědrý den - mše svatá v Herálci v 11 hod.

24. 12. – "Půlnoční mše" ve filiálním kostele na Křižánkách ve 24:00 hod.

25. 12. – Hod Boží vánoční – mše svatá v Herálci v 11 hod. Sbírka na opravy kostela, Vánoční divadlo v 17 hod.

26. 12. – Svátek sv. Štěpána – mše svatá v 11 hod.

28. 12. – Mše svatá za nenarozené děti a za úctu k životu v 18 hod.

31. 12. – Svátek Svaté rodiny (sv. Silvestra I.) - mše sv. v 11 hod.

1. 1. 2018 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok – mše sv. v 11 hod.

Vánoční liturgii doprovodí herálecké sbory.

Vánoční program dětí a koledování

Na Hod Boží vánoční, v pondělí 25. prosince 2017, bude v našem farním kostele v 17 hod vánoční program dětí a koledování.

Otevřena bazilika i Zelená hora

Na Hod Boží vánoční, v pondělí 25. prosince 2017, bude otevřena bazilika i Zelená hora od 14 do 16 hod.

Betlémské světlo bude v bazilice denně až do Hodu Božího.

Sbírka na opravy kostela na Hod Boží

V pondělí 25. prosince 2017 na Hod Boží bude sbírka na potřeby oprav našeho kostela. Pán Vám odplať každý Váš dar.

Půlnoční mše svatá na Křižánkách

Na Štědrý den 24. prosince 2017 bude tradičně "Půlnoční mše svatá" v bazilice ve 21:00 a na Křižánkách ve 24:00. Na "Půlnoční" do Žďáru pojede zvláštní autobus, který bude odjíždět z Herálce ve 20:10. Je zdarma a kdokoliv toho může využít tam i zpět.

Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď bude v neděli 17. prosince 2017 od 13:30 do 16 hod. v bazilice, v pondělí 18. prosince 2017 celý den u sv. Prokopa a u nás v Herálci v sobotu před Štědrým dnem, 23. prosince 2017 - od 13 do 15 hod.

Přednáška o tvůrci heráleckého Betlému

V neděli 17. prosince 2017 odpoledne v 16 hod. bude přednáška pana Dr. Dalibora Hobla z Kutné Hory, etnografa kolínského muzea a znalce života a díla známého sochaře a betlémáře Bohumila Beka. Ten je autorem i našeho farního betléma.

Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď bude u nás v sobotu před Štědrým dnem, 23. prosince 2017 od 13 do 15 hod.

Přednáška o tvůrci heráleckého Betlému

V neděli 17. prosince 2017 bude odpoledne v 16 hod. přednáška s promítáním o životě a díle sochaře a řezbáře Bohumila Beka, autora našeho farního betléma. Jako host přijede pan Dalibor Hobl z Kutné Hory, někdejší etnograf kolínského muzea.

Program

Zveme Vás také na dva programy s duchovní hudbou: ve středu 13. prosince 2017 v 19 hod. Slavnost světla na Zelené hoře(první rozsvícení nového osvětlení interiéru) a v sobotu 16. prosince 2017 v 18:00 Ite missa est, oratorium pěveckého sboru Žďáráček s pozvanými hosty.

Zapalme svíčku

Modlitební program s tichou vzpomínkou na zemřelé děti: na krátký program jsou zváni všichni, nejen matky těchto dětí. - v bazilice v neděli 10. prosince 2017 v 18:00.

Křest Amálie Staňkové

V neděli 10. prosince 2017 po mši svaté bude křest Amálie Staňkové.

Intence

Intence mší svatých si můžete zapisovat do připravených lístků.

Události

Ve středu 13. prosince 2017 v 19 hod. Slavnost světla a v sobotu 16. prosince 2017 v 18:00 Ite missa est, oratorium Žďáráček.

Prodej knih

V neděli 10. prosince 2017 zde bude Josef Novák, prodejce knih s knižní nabídkou.

Zapalme svíčku

Modlitební program s tichou vzpomínkou na zemřelé děti: na krátký program jsou zváni všichni, nejen matky těchto dětí. - v bazilice v neděli 10. prosince 2017 v 18:00.

Koncert sboru Philippine madrigal singers

Koncert věhlasného filipínského sboru Philippine madrigal singers se uskuteční za podpory Velvyslanectví Filipínské republiky v sobotu 9. prosince 2017 v bazilice v 19 hod.

Duchovní obnova

Zvu Vás na adventní farní duchovní obnovu v pátek večer a sobotu ráno – 8. a 9. prosince 2017. Povede ji P. Jiří Damián Škoda OP.

Mikuláš v klášteře

Děti, zvu Vás na oslavu sv. Mikuláše do žďárské baziliky, kde je také patronem kostela – ve středu 6. prosince 2017 v 17:15.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na vydání Bible v národních jazycích Tanzánie a Toga a pro sirotčinec, který vede sestra Anatholie - "mama Anna".

Modlitba na zemřelé děti

Modlitba a tichá vzpomínka na zemřelé děti bude v bazilice v neděli 10. prosince 2017 v 18:00. Na krátký program - Zapalme svíčku jsou zváni všichni, nejen matky těchto dětí.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce: část věnujeme na vydání Bible v národních jazycích Tanzánie a Toga a část pro sirotčinec v Mbingu, který vede sestra Anatholie - "mama Anna".

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 je kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. – mše sv. je u sv. Kunhuty v 8:30.

Křest Anežky Teplé

V neděli 27. listopadu 2017, po mši svaté, bude křest malé Anežky Teplé.

Sbírka

Polovinu sbírky v neděli 27. listopadu 2017 bychom rozdělili jako dar – pro sirotčinec v Tanzánii a pro Českou biblickou společnost, která se podílí na vydání Bible v národních jazycích pro Togo a Tanzánii.

Přednáška s promítáním sestry Annatholie Mgubike

V pátek 24. listopadu 2017 po dětské mši svaté v bazilice bude v 18:15 v křížové chodbě přednáška s promítáním sestry Annatholie Mgubike z Tanzánie, která je představenou v sirotčinci. Říkají jí "mama Anna".

Posvícení

Slavnost posvícení bude zde v Herálci v neděli 26. listopadu 2017 na slavnost Ježíše Krista Krále. Ten den bude koncert naší dětské scholy v 17:00.

Křest

V neděli 19. listopadu 2017 bude po mši svaté křest Kateřiny Sadílkové.

Návrat poutníků

Poutníci ze Svaté země by se měli vrátit v sobotu 18. listopadu 2017 v dopoledních hodinách.

Poděkování

Otci Milošovi Kabrdovi děkujeme za slavení dnešní mše svaté.

Večer chval

V sobotu 11. listopadu 2017 bude u sv. Prokopa v 19:30 opět Večer chval. Host, který přijede bude mít svědectví o svém uzdravení.

Mše svatá

Mši svatou v neděli 12. listopadu 2017 bude s Vámi slavit otec Miloš Kabrda.

Odjezd na farní pouť do Svaté země

V pátek 10. listopadu 2017 odjíždíme na farní pouť do Svaté země. Autobus bude odjíždět z parkoviště u Tokozu v pátek v 18:00 hod. Mše svatá bude proto o 30 minut dříve – v 16:45.

Modlitba za naše zemřelé

Prosím, pamatujte v modlitbě na naše zemřelé – až do 8. listopadu 2017 můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.

25 let založení Kopingova díla v ČR

V sobotu 4. listopadu 2017 bude v 10:00 mše svatá v bazilice s panem kardinálem Dominikem Dukou při příležitosti 25 let založení Kopingova díla v ČR.

Svatá zpověď

V úterý 31. října 2017 přede mší svatou bude svatá zpověď před Dušičkami – přijede také P. Vít Fatěna z Bobrové.

Návštěva nemocných

Na první pátek 3. listopadu 2017 budeme navštěvovat naše nemocné.

Slavnost Všech svatých a dušičky

Mše svatá na slavnost Všech svatých bude ve středu 1. listopadu 2017 v 19:00 a na dušičky ve čtvrtek 2. listopadu 2017 také v 19:00 – potom průvod na hřbitov.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na misie, která byla minulou neděli – vybralo se 7.500,- Kč

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 26. října 2017 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Mše sv. u sv. Kunhuty je 8:30.

Poděkování za sbírku na misie

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misie: Pán Vám odplať Vaše dary.

Misijní jarmark

V neděli 22. října 2017 po mši svaté bude také misijní jarmark - bude možné si zakoupit drobné výrobky našich dětí na podporu projektů papežského misijního díla.

Sbírka na misie

Neděle 22. října 2017 je misijní neděle – sbírka bude věnována na misijní dílo církve. Děkuji Vám předem za Vaše dary.

Misijní víkend

Zveme všechny naše děti na Misijní víkend - program bude probíhat na naší herálecké faře (tedy od 20.- 22. října 2017). Začátek bude v pátek v 18 hodin. Ostatní informace jsou na plakátku na nástěnce.

Posvícení na Křižánkách

V neděli 15. října 2017 bude na Křižánkách posvícení – mše svatá tam je v 11:00 hod.

Setkání přihlášených poutníků do Svaté Země

V neděli 15. října 2017 bude setkání přihlášených poutníků do Svaté Země – sejdeme se v křížové chodbě od 15 do 16 hod. Na tuto pouť se uvolnila tři volná místa.

Podzimní chaloupka

Mládež od 12 do 17 let má možnost přihlásit se na podzimní chaloupku, která bude během podzimních prázdnin od 27. do 29. října 2017 na faře na Fryšavě.

Bachův varhanní podzim

Ve čtvrtek 12. října 2017 bude na Zelené hoře koncert v rámci festivalu Bachův varhanní podzim: účinkovat bude Cristian Gutierrez z Chile, kytarový virtuoz.

Pouť v Koclířově

V sobotu 7. října 2017 bude pouť v Koclířově. Mše svatá v 10:30 s biskupy Čech a Moravy a zasvěcení Panně Marii. Touto poutí končí putování sochy Panny Marie Fatimské.

Růžencová pouť

V sobotu 7. října 2017 pojedeme na tradiční růžencovou pouť. Hlavním cílem budou Klokoty u Tábora, kde se právě v těchto dnech podává žádost o povýšení kostela na baziliku minor. Přihlašovat se můžete v zákristii. Pouť bude vhodná i pro školní děti.

Výuka náboženství

První hodina bude tento čtvrtek 5. října 2017 v 16 hod na faře s jáhnem Tomášem – školáci od 6. do 9. třídy.

Prodej koláčů na podporu Charity

Prodej koláčů na podporu Charity a hospicového hnutí - Ve středu 4. října 2017 osloví Oblastní charita Žďár nad Sázavou obyvatelstvo Žďáru již pátým ročníkem kampaně „Koláč pro hospic“. Stánek s prodejem koláčů bude umístěný u firmy Vesna lahůdky na Horní ulici ve Žďáře nad Sázavou od 9.00 do 14.00 h.

Svatováclavská pouť

Svatováclavská pouť ve Světnově bude příští neděli 1. října 2017 ve 14 hod.

Křest

V neděli 1. října 2017 po mši svaté bude křest malého Ondřeje Šíra.

Biřmování

V neděli 24. září 2017 byli v bazilice biřmováni 4 bratři a sestry z naší farnosti.

Biřmování

V neděli 24. září 2017 v 9:00 slavnost biřmování pro farnosti Žďár n/S I + II a Herálec. Mše sv. zde ale bude jak jsme zvyklí – v 11:00 a přijede opět otec Slavomír.

Svatá zpověď pro biřmovance

Svatá zpověď pro biřmovance a jejich kmotry bude v pátek 22. září 2017 od 15 do 17 hod. Pokud by někdo v tuto dobu nemohl, může využít zpověď biřmovanců u Prokopa v sobotu od 10 do 12 hod. Všechny biřmovance zveme na nácvik liturgie v pátek od 19:15. v bazilice.

Návrat z dovolené

V úterý 19. září 2017 ráno se vrací pan farář Vladimír z dovolené.

Sbírka a 240. výročí založení brněnské diecéze

Bratři a sestry, dnes proběhla sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. K tomu nám píše pár slov otec biskup Vojtěch:

Milé sestry a bratři, v naší diecézi, která letos slaví 240. výročí svého založení vás všechny zvu ke všestranné pomoci na obhospodařování v naší diecézi. Co můžeme udělat pro to, aby vinice diecéze vzkvétala a přinášela užitek? Tím největším je bezesporu věrný život s Ježíšem Kristem, naším Pánem a vše, co z něj vyplývá. Ovšem starost o vinici má i svou hmotnou stránku. Církev u nás není nepředstavitelně bohatá, jak je často představována ve sdělovacích prostředcích. A naše diecéze už vůbec ne. Finanční náhrada od státu nebude stačit na dlouhodobé hmotné zajištění diecéze. Proto jsem založil Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a nyní vás chci vybídnout k jeho podpoře. Mým cílem a prosbou je, abyste se stali trvalou součástí velké rodiny malých dárců. Prosím, pojďte pomáhat v duchovní i hmotné oblasti - Jak? Bližší informace o organizaci fondu, případně přihlášky budou k dispozici po skončení bohoslužby nebo je naleznete na adrese fond.biskupstvi.cz. Váš dar do dnešní sbírky byl první příležitostí do tohoto fondu přispět. Děkuji každému, kdo přijme pozvání i nadále pomáhat. Slíbeným denárem odměny za naši spoluúčast je sám Pán a naše společenství s ním. Ze srdce vám všem žehnám. Váš biskup Vojtěch.

Poslední příprava biřmovanců

Biřmovanci nechť mi přinesou po mši svaté vyplněný biřmovací lístek. Poslední přípravu budou mít s br. jáhnem Tomášem v neděli 17. září 2017 odpoledne.

Sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

V neděli 17. září 2017 bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.

Mše svatá

V neděli 17. září 2017 bude slavit mši svatou otec Slavomír, palotýn.

Informace

Pokud Vám vypadne mše sv., přijďte se domluvit na náhradním termínu.

Adorační den v bazilice

Ve čtvrtek 14. září 2017 bude Adorační den v bazilice. Proto zde nebude mše svatá.

Mše svatá

V úterý 12. září 2017s Vámi bude slavit mši svatou pan kaplan z Havlíčkova Brodu.

Dovolená

Od pondělí 11. září 2017 do příštího pondělí bude Otec Vladimír na dovolené.

Ohlášky snoubenců

Ohlášky snoubenců: dne 30. září 2017 chtějí uzavřít círk. sňatek v bazilice Kristýna Teplá a Karel Štoll (oba z Herálce). Can 1053.

Výuka náboženství

Výuka náboženství bude na ZŠ v pondělí. Hodiny budou podobně jako v minulém školním roce: 1.a 2. třída v 11:15 a 3.– 5. třída ve 12:10. Vyšší ročníky budou mít hodinu na faře ve čtvrtek od 16 hod. Výuka začne od 18. září 2017.

Pouť v Obyčtově

Tlumočíme pozvání pana faráře z Obyčtova – příští neděli 10. září 2017 je v Obyčtově "malá pouť" – mše svaté v 7:00 a v 10:00 hod.

Barokní slavnosti a Klášterní noc

O víkendu 9. - 10. září 2017 budou probíhat barokní slavnosti a Klášterní noc. Celý program je na vývěsce.

Setkání biřmovanců

V neděli 3. září 2017 v 16 hod. bude také setkání biřmovanců. Setkáme se v křížové chodbě. Poslední příprava pak bude za 14 dní v neděli 17. září 2017.

Pouť v Polničce

V neděli 3. září 2017 bude pouť v Polničce. Mši svatou u kaple Andělů strážných bude mít otec Miloš Kabrda v 11:00.

Křest Sofie Křivské

V neděli 3. září 2017 bude po mši svaté křest Sofie Křivské.

Setkání biřmovanců

První poprázdninové setkání biřmovanců bude v neděli 3. září 2017 v 16 hod. Prosím aby přišli i ti starší.

14. diecézní pouť rodin

V sobotu 2. září 2017 bude 14. diecézní pouť rodin. Program začne v 9:20 na 1. nádvoří. Mše svatá s otcem biskupem Vojtěchem bude v 10:00 hod. Další pestrý program bude pak až do 15:30.

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. září 2017 odpoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin bude v sobotu 2. září. Prosím všechny dobrovolníky, mládež i dospělé, muže i ženy, kdo by mohl pomoci jakkoliv s organizací pouti rodin, aby se stavili za mnou nyní po mši svaté. Děkuji.

Poděkování

Děkujeme všem vedoucím a pomocníkům, kteří připravili na faře víkendový program pro děti.

Farní chaloupka

O víkendu 26. a 27. srpna 2017 bude opět farní chaloupka pro děti z naší farnosti. Všichni jsou srdečně zváni – program připravuje Bětka Laštovicová, Dominika Gregorová a Bětka Teplá. Přihlašovat se můžete u Lucky a nebo Zdenči. Všem pořadatelům a vedoucím děkuji za obětavost.

Celostátní setkání mládeže končí

V neděli 20. srpna 2017 končí v Olomouci celostátní setkání mládeže a dnes odpoledne se vydáme na pouť do severních Čech.

Křty

Příští sobotu 19. srpna 2017 bude ve 13:00 křest dětí: Emy a Ely Čejkových.

Diecézní pouť rodin

14. diecézní pouť rodin bude v Klášteře v sobotu 2. září 2017.

Pouť

Sraz pěších poutníků do Severních Čech – v úterý 15. srpna 2017 po mši svaté v Klášteře. Na pouť vyjedeme v neděli 20. srpna 2017 odpoledne a vracíme se ve čtvrtek.

Nikodémova noc

Ve středu 16. srpna 2017 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 20 do 22 hod.

Celostátní setkání mládeže

Tento týden začíná v Olomouci celostátní setkání mládeže – provázejte toto setkání a mladou generaci pravidelnou modlitbou.

Pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Klášteře

V neděli 13. srpna 2016 bude pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Klášteře. Mše svatá bude v 9:00. Také letos zveme na pouť i pěší poutníky – sraz u našeho farního kostela bude ráno v 5:10. Na zpáteční cestu si domluvte někoho na odvoz nebo využijte autobus, který jede z Kláštera v 10:15.

Koncert smíšeného sboru Gaudium z Prahy

V neděli 6. srpna 2017 bude na Zelené hoře koncert smíšeného sboru Gaudium z Prahy. Vstup volný a začátek je v 18 hod.

Pouť na Křižánkách k Panně Marii

Pouť na Křižánkách k Panně Marii, pomocnici křesťanů, bude v neděli 6. srpna 2017 – mše svatá bude v 11:00 hod.

Rozloučení s otcem Tomášem

P. Tomáš – pozvání na společný večer na rozloučenou: jak ohlašoval pan farář Vladimír před týdnem, chtěl bych Vás také pozvat na společný večer, který bude v sobotu 29. července 2017 v 19 hod na rajském dvoře v Klášteře. V případě nepříznivého počasí bude program v křížové chodbě. Zvu Vás na skleničku vína a drobné občerstvení, které bude pro všechny připraveno. V neděli se sice rozloučíme při mši svaté ale nebude již čas k osobnímu setkání.

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

Pouť ke sv. Anně na Cikháji bude v neděli 30. července 2017 v 15 hod. Mši svatou budeme slavit v sále obecního úřadu.

Tábor Jump - vlná místa

Tábor Jump v Kostelním Vydří pro mládež ve věku 18 až 23 let – uvolnily se dvě místa.

Informace z expedice

Otec Vladimír a účastníci expedice se vrátí z Umbrie, dá-li Pán, ve čtvrtek 27. července 2017

Rozloučení s panem kaplanem otcem Tomášem

Neformální rozloučení s panem kaplanem otcem Tomášem bude v sobotu 29. července 2017 v 19:00 v rajském dvoře - rozloučení v neděli 30. července 2017 při mši svaté bude již spíše liturgické.

Křest Kryštofa Pejchy

V neděli 23. července 2017 po mši svaté bude křest Kryštofa Pejchy.

Pěší pouť pro farníky

Pěší pouť pro farníky připravujeme v druhé polovině srpna. Půjde se pěšky ze severních Čech – Šluknovského výběžku k Lužickým Srbům. Trasa je naplánována z Jiřetína pod Jedlovou do Rumburka, Šluknova a do Marienstern a Budyšína... Pojedeme auty v neděli 20. srpna 2017 odpoledne spát budeme na farách v Rumburku a ve Šluknově. Jedna noc bude v klášteře na německé straně v klášteře Marienstern. Pouť bude končit v Budyšíně u Lužických Srbů, návrat v pátek 25. srpna 2017 Je možné se přihlašovat.

Odjezd na expedici

V úterý 18. července 2019 odjíždí pan farář Vladimír na 19. diecézní expedici mládeže – letos na poutní výpravu ke sv. Františkovi; půjdou pěšky ze Spoleta do Gubbia. Návrat je naplánován na čtvrtek 27. července 2017 Prosí o modlitbu.

Nikodémova noc

V neděli 16. července 2017 je na Zelené hoře Nikodémova noc – od 20 do 22 hod.

Koncert křesťanské skupiny Good work

V neděli 16. července 2017 v 19:00 hod. bude ve Žďáře v kostele sv. Prokopa koncert křesťanské skupiny Good work, bývalé Paprsky. Tlumočíme pozvání pana faráře Blažeje.

Informace

Dnes jsme přivítali našeho nového bratra jáhna Mgr. Tomáše Maradu, rád bych Vám oznámil také další změny v našem děkanství: k 1. srpnu nastupuje jako nový pan farář na Fryšavě náš bývalý jáhen, P. Sylwester Jurczak a do Nového Veselí nastupuje otec Jan Peňáz. S naším panem kaplanem se rozloučíme při farním večeru v sobotu 29. července 2017 a při mši svaté 30.7.

Kněžská pouť v Kostelním Vydří

V sobotu 15. července 2017 bude v Kostelním Vydří kněžská pouť k Panně Marii Karmelské.

Pozvánka

Zveme na prohlídku Dolního hřbitova každou sobotu a neděli od 10 do 16 hod.

Nový jáhen

V neděli 9. července 2017 přivítáme při mši svaté nového jáhna br. Tomáše Maradu. Rozloučení s panem kaplanem Tomášem bude v neděli 30.7. v obou farních kostelích.

Pozvánka

Zveme Vás na prohlídku Dolního hřbitova ve Žďáře: každou prázdninovou sobotu a neděli od 10 do 16 hod. Je to unikátní prostor a jedno z prvních děl architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Hřbitov, který měl být morový a naštěstí nikdy nebyl.

Puťák

V neděli 9. července 2017 odjíždíme na puťák na Kokořínsko s dětmi a mládeží. Návrat je naplánován na čtvrtek 6. července 2017 večer.

Svatá zpověď pro děti

Zveme děti aby v tomto týdnu (v úterý nebo ve čtvrtek) přistoupily ke svaté zpovědi na konci školního roku před prázdninami.

Přihláška

V neděli 25. června 2017 je poslední možnost přihlásit se na puťák – vydáme se na něj již příští neděli. Odjíždíme vlakem v 11:30, návrat bude o den dříve, tedy ve čtvrtek 6.7. Program je pro děti a mládež od 11. let.

Kněžské a jáhenské svěcení

V sobotu 24. června 2017 bylo kněžské svěcení jediného novokněze a také 3 nových jáhnů pro naši diecézi. Jeden z nich byl ustanoven do naší farnosti. Jmenuje se Tomáš Marada a pochází z Hodonína. Pan kaplan otec Tomáš Fránek bude ustanoven na své první samostatné místo - farnost Bučovice.

Poděkování

Děkuji Lucii, Zdenče a těm, kdo jim pomáhaly za organizaci víkendového programu pro děti na faře.

Přednáška Taťány Blažkové

Srdečně Vás zveme na přednášku Taťány Blažkové, koordinátorky diecézní pastorace manželů: Cesta k dobrým vztahům. V neděli 18. června 2017 v 17 hod. v křížové chodbě.

Pouť ke kapli sv. Antonína ve Stržanově

V neděli 18. června 2017 je pouť ke kapli sv. Antonína ve Stržanově. Mši svatou tam budeme mít v 15 hod.

Přihláška na tábor

Starší školáci a mládež se mohou přihlašovat na putovní tábor. V zákristii jsou informace i přihlášky – puťák bude od 3. do 7.7. Stále je možné se hlásit na expedici.

Koncert akademického sboru a orchestru

V pondělí 19. června bude na Zelené hoře koncert akademického sboru a orchestru z univerzity z Malmö ze Švédska. Vstup je zdarma a dobrovolné vstupné bude na opravu varhan v bazilice. Začátek v 18 hod.

Setkání všech biřmovanců

V sobotu 24. června 2017 bude poslední předprázdninové setkání všech biřmovanců – v 18 hod v křížové chodbě.

Farní chaloupka

Víkend za týden mohou naše děti prožít opět společně na faře. Na chaloupku se mohou přihlašovat u Lucie nebo Zdenči. Zahájíme dětskou mší svatou.

Herálecká pouť

V neděli 18. června 2017 bude herálecká pouť.

Poděkování

Děkuji všem pořadatelům za organizaci letošní Noci kostelů.

Foto

Pokud si prvokomunikanti ještě nevyzvedli CD s fotkami, je v zákristii.

Přihláška na tábor

Starší školáci a mládež se mohou přihlašovat na putovní tábor. V zákristii jsou informace i přihlášky – puťák bude od 3. do 7. července 2017. Stále je možné se hlásit na expedici.

Přednáška Taťány Blažkové

Srdečně Vás zveme na přednášku Taťány Blažkové, koordinátorky diecézní pastorace manželů: Cesta k dobrým vztahům. V neděli 18. června 2017 v křížové chodbě od 17 do 19 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 15. června 201 oslavíme slavnost Těla a Krve Páně mší svatou a eucharistickým průvodem. Slavnost Božího Těla začne v 17:00, po mši svaté půjdeme průvodem k oltáři u kříže. Děvčátka mohou jít jako družičky s květinami...

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na charitu – minulou neděli 4. června 2017 se vybralo 9.200,- Kč.

Setkání biřmovanců

Biřmovanci se setkají v sobotu 10. června 2017 v 18:00 hod. v Klášteře.

Noc kostelů v Herálci

Noc kostelů v Herálci bude v pátek 9. června 2017. Program bude pestrý: ve 20:00 – Korunovaná hvězdami - Taneční choreografie dětí ze žďárské farnosti. Hned potom začne program nazvaný: Osud jménem Ležáky, paní Jarmila Doležalová bude vyprávět o osudu její rodiny. Ve 21:00 začne koncertní program Od Bacha až po Mozarta v podání Smyčcového kvarteta z Bystřice pod Pernštejnem a ve 21:30 spirituály a duchovní písně mužského sboru Vocatus Ecumenicus z Jimramova. Program zakončíme ve 22:00 duchovním slovem. Po celý večer bude před kostelem umístěna výstava o nejznámějších stavbách Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Program ke stažení ZDE.

Sbírka na potřeby charity

V neděli 4. června 2017 bude sbírka na potřeby charity.

Návštěva nemocných

Na první pátek 2. června 2017 budeme navštěvovat naše nemocné.

Setkání přihlášených poutníků

V neděli 4. června 2017 večer v 17:00 bude setkání přihlášených poutníků do Svaté země.

Křest

V neděli 28. května 2017 ve 14:30 bude křest malého Filipa Ondřeje Gregora.

Poslední májová pobožnost

V neděli 28. května 2017 bude poslední májová pobožnost v 18:00.

Přednáška pana prof. Jana Sokola

Rád bych tlumočil pozvání na přednášku pana prof. Jana Sokola ve čtvrtek 25. května v 17:00 v Orlovně na téma Evropské hodnoty a jejich křesťanské kořeny. Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc. je český filosof, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění, ministrem školství a děkanem Fakulty humanitních studií UK.

19. expedice

Letošní expedice bude od 17. do 27. července 2017 a bude to již 19. výprava. Cílem bude část Itálie – Umbrie... (Spoleto, Foligno, Trevi, Assisi, Gubbio...)

Celostátním setkání mládeže v Olomouci

Rád bych povzbudil naši mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, které se uskuteční od 15. do 20. srpna 2017. Přihlášení, kteří to stihnou do konce května budou mít zvýhodněný účastnický poplatek - zaplatí za celé setkání dotovanou cenu 950,- Kč (přihlášení do konce června 1.200,- a přihlášení později 1.400,-). A pak ještě jedna informace, díky mnohým ubytovacím kolejím v Olomouci budou k dispozici i postele těm, kdo se včas přihlásí...

Májová

V neděli 21. května 2017 bude májová také zde v 18:00.

První svaté přijímání v Herálci

V neděli 21. května 2017 bude první svaté přijímání.

Pouť z Tišnova do Lomnice

V sobotu 20. května 2017 jedeme s našimi mladšími biřmovanci na pouť z Tišnova do Lomnice. Sraz je na vlakovém nádraží v 8:15.

Svatá zpověď našich prvokomunikantů

V pátek 19. května 2017 v 15 hod. začne první svatá zpověď našich prvokomunikantů – přijede také pan kaplan, takže ke svaté zpovědi mohou přistoupit také rodiče, kmotři a starší sourozenci dětí.

Duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou

Srdečně Vás zveme na farní duchovní obnovu s otcem Eliasem Vellou od pondělí 15. května do středy 17. května 2017. Program bude začínat každý den v 16:00 – v pondělí a středu v bazilice a v úterý na Zelené hoře. Po úvodní modlitbě bude hlavní promluva, potom mše svatá s potom katecheze s adorací. Téma: dar rozlišování a jak poznávat Boží vůli.

Májová

V neděli 14. května 2017 bude májová také zde v 18:00.

P. Jiří Brtník v Herálci

V neděli 14. května 2017 hlavní pouť na Zelené hoře – poutní mše svatá tam bude ještě odpoledne ve 14:30 – slavit ji bude náš bývalý jáhen P. Jiří Brtník. Po odpolední mši svaté bude májová pobožnost.

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou

Duchovní obnova s otcem Eliasem Vellou bude od pondělí 15. května do středy 17. května 2017 – vždy od 16 hod. Téma: jak správně rozlišovat a jak poznávat Boží vůli životě.

Pouť na Zelené hoře

O víkendu 13. a 14. května 2017 bude svatojánská pouť na Zelené hoře. První poutní mše bude v sobotu 13. května 2017 v 16:30. Potom celou neděli 14. května 2017: v 6:30, 7:30, 9:00, 10:30 a ve 14:30.

Poslední příprava našich prvokomunikantů

V úterý 9. května 2017 bude poslední příprava našich prvokomunikantů – první svaté přijímání bude v neděli 21. května 2017.

Oprava střechy na faře

Přes nepřízeň počasí se podařilo opravit střechu na staré hospodářské budově na faře. Díky pokrývačům a také Vám za Vaše dary.

Setkání biřmovanců

V sobotu 6. května 2017 se v Klášteře sejdou naši biřmovanci – v 18:00.

Rekolekce v Novém Městě na Moravě

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 bude rekolekce v Novém Městě na Moravě. Mše svatá je tam v 8:30.

Poděkování za postní kasičky

Děti, děkuji za Vaše postní kasičky, které jste dnes přinesly. Předám je Charitě.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na opravy střechy hospodářských budov. Vybralo se 15.000,- Kč.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 25. dubna 2017 v 17 hod. bude setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů.

Pouť ve Slavkovicích

V neděli 23. dubna 2017 je hlavní pouť ve Slavkovicích v kostele Božího milosrdenství.

Setkání biřmovanců

Naši biřmovanci se setkají v sobotu 22. dubna 2017 v 18 hodin.

Základy aranžování chrámových prostor květinami

Zveme zájemce na kurz Základy aranžování chrámových prostor květinami - ve čtvrtek 20. dubna 2017 v 17 hod v křížové chodbě.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na opravy farní stodoly.

Otevřené kostely

V neděli 16. dubna 2017 odpoledne budou otevřené oba naše kostely na Zelené hoře i bazilika – od 14 do 17 hodin. Dnes je také Nikodémova noc od 20 do 22 hod.

Hod Boží a sbírka na potřeby kostela

V neděli 16. dubna 2017 na Hod Boží v 11:00 hod bude žehnání pokrmů. Na velikonoční neděli bude sbírka na potřeby kostela a na opravy hospodářského stavení na faře. Děkuji Vám za Vaše dary.

Bílá sobota

Na Bílou sobotu 15. dubna 2017 dopoledne můžete přijít do kostela od 9 – 12 hod. Vigilie Zmrtvýchvstání Páně začne v 18:30 hod.

Velký pátek

Na Velký pátek 14. dubna 2017 budou obřady v hodinu umučení našeho Pána - v 15 hod. Adorace u Božího hrobu bude do 20:00 hod.

Zelený čtvrtek - Missa Chrismatis

Na Zelený čtvrtek 13. dubna 2017 Vás zvu také na Missa Chrismatis – v Brně v katedrále (mše svatá s žehnáním svatých olejů a obnovou kněžských slibů). Večer mše sv. na památku Poslední večeře Páně v 19:00 – adorace v Getsemanské zahradě bude až do 22:00 hod.

Pašije

Žďárské pašije budou v úterý 11. dubna 2017 na Libušíně ve 20 hod.

Přesun mše svaté

Mše svatá bude v úterý 11. dubna 2017 o hodinu dříve v 17:00 hod. kvůli žďárským pašijím, které začnou na Libušíně ve 20 hod.

Svátost smíření

Pokud jste nestihli svátost smíření, máte možnost v neděli 9. dubna 2017 odpoledne v bazilice, v pondělí 10. dubna 2017 celý den u sv. Prokopa a nebo zde v Herálci v úterý 11. dubna 2017 od 16:30 do 17 hod.

Křížová cesta

V neděli 9. dubna 2017 v 17 hod bude modlitba křížová cesta.

Květná neděle

Na liturgii Květné neděle 9. dubna 2017 si prosím připravte ratolesti na požehnání.

Aranžování květin

Zveme současné, ale i budoucí aranžérky květin, pokud by se chtěly inspirovat, na kurz Základy aranžování chrámových prostor květinami. Ve čtvrtek 20. dubna 2017 v 17 hod. v křížové chodbě.

Opravy na faře

Na faře začaly práce na opravě střechy na hospodářských budovách. Starý eternit bude odstraněn, krovy a dřevěné podbití bude ošetřeno a střecha se opatří novou krytinou.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 4. dubna 2017 v 17 hod bude na faře setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

Diecézní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže v sobotu před Květnou nedělí – 8. dubna od 8:30 do 16 hodin. Bude tam také příležitost ke svaté zpovědi a řada přednášek a pestrý program.

Křížová cesta

V neděli 2. dubna 2017 v 17 hod bude modlitba křížová cesta.

Svátost smíření

V sobotu 8. dubna 2017 bude dopoledne předvelikonoční svátost smíření.

Diecézní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve mladé na Diecézní setkání mládeže v sobotu před Květnou nedělí – 8. dubna 2017 od 8:30 do 16 hodin. Bude tam také příležitost ke svaté zpovědi a řada přednášek a pestrý program.

Setkání biřmovanců

Biřmovanci se setkají v sobotu 1. dubna 2017 v 18:00 v křížové chodbě, v Klášteře.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 30. března 2017 je v Novém Městě na Mor. kněžská rekolekce – mše sv. u sv. Kunhuty v 8:30.

Křížová cesta

V neděli 26. března 2017 v 17 hod bude modlitba křížová cesta.

Rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle bude v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin sloužit v katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka. Pohřeb bude v Praze v katedrále v 11:00. Je možné se zúčastnit – autobus bude odjíždět ze Žďáru v 6:00. Je třeba se ale přihlásit u p. faráře. Parte ke stažení ZDE.

Změna času

V neděli 26. března 2017 se bude měnit čas – v noci se posouvá čas o hodinu více a začne letní čas.

Pěší pouť

V létě bude také pěší pouť na 4 dny – od 20. do 24. srpna 2017 – ze severních Čech k Lužickým Srbům do Budyšína. Půjdeme přes Jiřetín, Filipov, Rumburk, Šluknov, Marienstern... Denně se bude chodit pěšky 25 km s malým batohem.

Pouť do Svaté země

Znovu připomínám, že připravujeme pouť do Svaté země. Máme přihlášených z našich obou farností již 20 farníků. Stále je možné se připojit - pouť do Izraele bude na 8 dní, od 10.11. do 18.11. 2017. Cena je 19.000 Kč.

Slavnost sv. Josefa

V úterý 21. března 2017 oslavíme liturgicky slavnost sv. Josefa.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 21. března 2017 v 16:30 bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů na faře (tedy ne ve čtvrtek ale v úterý) !!

Křížová cesta

V neděli 19. března 2017 v 17 hod bude křížová cesta.

Pouť do Izraele

Někteří z našich farníků projevili zájem abychom po 8 letech uspořádali opět pouť do Svaté země. Vypadá to, že by šlo uskutečnit tuto pouť do Izraele na 8 dní a to od 10. do 18. listopadu 2017. Cena by se pohybovala kolem 19.000 Kč. Informace jsou na vývěsce. Slovenská CK Awer tour je velmi solidní, cenově asi nejlepší a má vynikající průvodce. Můžete mi prosím sdělit, kdo by měl o tuto pouť zájem?

Zlatá jeřabina

Pokud byste nás chtěli podpořit v anketě Zlatá jeřabina, prosím o Váš hlas v kategorii nejlépe opravených kulturních památek v roce 2016 – chórové lavice.

Příprava na biřmování

V sobotu 18. března 2017 bude v 18:00 v Klášteře příprava na biřmování.

Poselství baroka

Také v sobotu 18. března 2017 bude pokračovat cyklus přednášek k letošnímu Roku baroka: přijede Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík CSc. a ve 14 hod. přednese přednášku na téma: Poselství baroka.

Křížová cesta

V neděli 12. března 2017 v 17 hod bude křížová cesta.

Malý průvodce postní dobou

Rozeberte si Malého průvodce postní dobou – vzadu na stolku v kostele.

Přednáška

Také v sobotu 11. března 2017bude pokračovat cyklus přednášek k letošnímu Roku baroka: 11. března přijede Prof. Vít Vlnas, ředitel Národní galerie a ve 14 hod. přednese přednášku – "Sv. Jan Nepomucký, český světec baroka".

Otec Vladímír bude na duchovním cvičení

Od pondělí 6. března 2017 do pátku 10. března 2017 budu na duchovních cvičení v Litoměřicích. Když vzpomenete v modlitbě, budu rád.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce minulé neděle "Svatopetrský haléř" – vybralo se 4.700,- Kč. Pán Vám odplať Vaše dary.

Prosba o pomoc - stavba kostela v Brně Líšní

V Brně Líšni sbírají již řadu let peníze na stavbu kostela – stavět by se mělo začít již letos. Pan farář Pavel Hověz nám poslal prosbu: jak víte shání naše farnost všemožným způsobem finanční prostředky na stavbu nového kostela v Brně-Lesné. V měsíci březnu končí možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich u lidí roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun. Pokud by někdo našel doma tuto bankovku a mohl dát tyto prostředky na stavbu kostela, nechť ji přinese do zákristie. Bankovky od 1. dubna 2017 propadnou ve prospěch státu.

Přednášky

V sobotu 4. března 2017 zvu zájemce na první část letošního cyklu přednášek. Zahájí PhDr. Irena Bukačová a Doc. PhDr. Zdeněk Hojda... Začátek ve 13:30.

Duchovní obnova

Pan kaplan zve starší školáky a mládež na postní duchovní obnovu v sobotu 4. března 2017 večer v 18:00 na faru.

Návštěva nemocných

Na první pátek 3. března 2017 budeme navštěvovat naše nemocné.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů bude v úterý 28. února 2017 v 17 hod. na faře

Setkání zájemců

V neděli 26. února 2017 18 hod se sejdou ti, kdo mají zájem o průvodcovskou službu – ať už jako brigádníci nebo příležitostně; na Zelené hoře, v bazilice i na krchůvku.

Poděkování

Děkuji všem, kdo zorganizovali a připravili víkendový program pro naše děti.

Svatopetrský haléř

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce "Svatopetrský haléř" – je to fond všech bohatších zemí pro papeže a by on mohl pohotově pomáhat postiženým a chudým zemím světa.

Víkend na faře

Děti, příští víkend můžete prožít opět na naší herálecké faře – připravuje se další program farní chaloupky. Informace u Lucky a Zdenči.

Prázdniny - přání

Dětem a všem kdo mají tento týden od pondělí 20. února 2017 prázdniny přejeme požehnaný a radostný čas.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 23. února 2017 bude kněžská rekolekce – mši svatou u sv. Kunhuty v Novém Městě na Mor. slavíme v 8:30.

Setkání biřmovanců

V neděli 19. února 2017 16 hod. bude na faře v Klášteře setkání biřmovanců – starších a těch, kteří nemohli jet na víkend.

Poděkování

Otci Jaroslavovi Čuprovi děkujeme za slavení nedělní mše svaté.

Biřmovanci pojedou do Prahy

O víkendu, od 17. do 19. února 2017 - pojedeme s mladšími biřmovanci do Prahy na společný víkend – odjezd je z Kláštera v 16 hod., a menší skupina pojede hned po mši svaté. Návrat je naplánován na neděli do 14 hod.

Mše svatá se sekretářem otce biskupa P. Jaroslavem Čuprem

Příští neděli 19. února 2017 s Vámi bude slavit mši svatou sekretář otce biskupa P. Jaroslav Čupr.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 14. února 2017 v 17 hod. bude setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

Průvodcovská služba

Již se nám přihlásilo několik zájemců o průvodcovskou službu. Studenti ale i mladší důchodci, kteří se zajímají o historii se mohou zastavit za P. Vladimírem pro bližší informace o této brigádě.

Expedice do italské Umbrie

Již je možné se přihlašovat na expedici do italské Umbrie, kraje sv. Františka z Assisi a sv. Benedikta – od 18. do 27. července 2017. Mládež od 16. let.

Jarní prázdniny v Osové Bítýšce

DCM zve děti a mládež od 12 let na jarní prázdniny do Osové Bítýšky. Připraven je pestrý program ve znamení Noemovy archy. Od neděle 19. února 2017 do pátku 24. února 2017. Cena je 800kč. Info na plakátku.

Nabídka brigády

Průvodci na ZH a na krchůvku! Mzda od 65 do 80,- Kč za hodinu.

Svátost pomazání nemocných

Ve čtvrtek 9. února 2017 při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných.

Děkanská kontrola

Ve čtvrtek 9. února 2017 bude děkanská kontrola – vizitace našich farností.

Společný víkend v Praze

Od 17. do 19. února 2017 - pojedeme s mladšími biřmovanci do Prahy na společný víkend – informace jsem jim poslal e-mailem, nebo jsou v zákristii k vyzvednutí.

Výročí Jana Blažeje Santiniho Aichla

V pátek 3. února 2017 si připomeneme výročí 340 let od narození stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Mše sv. v bazilice bude za Santiniho, jeho rodinu, spolupracovníky a dobrodince chrámů. Po mši svaté krátká přednáška v křížové chodbě. Seznámení s osobností Santiniho a jeho dílem na Žďársku (Stanislav Růžička).

Svatoblažejské požehnání

V pátek 3. února 2017 se bude udělovat Svatoblažejské požehnání v 18:00 hod.

Hromnice

Ve čtvrtek 2. února 2017 při mši svaté v 18:00 hod. bude požehnání svící – "hromnic", připravte si je předem a vezměte s sebou na mši svatou.

První pátek

Na první pátek 3. února 2017 budeme navštěvovat naše nemocné.

Výročí diecéze 240 let

Slovo otce biskupa – výročí diecéze 240 let – výstava fotografií.

Příprava prvokomunikantů

První setkání prvokomunikantů a jejich rodičů bude již tento týden, v úterý v 17 hod. na faře. Informace pro rodiče prvokomunikantů ZDE.

Setkání biřmovanců

V sobotu 28. ledna 2017 v 18 hod. bude setkání biřmovanců – v křížové chodbě v Klášteře.

Modlitební triduum

Tlumočím pozvání pro všechny matky – společenství Modlitby matek ve Žďáře pořádá jako každý rok Modlitební triduum. Program v pátek, sobotu i v neděli začíná vždy v 16 hod – viz plakátek na vývěsce.

Začátek přípravy na první svaté přijímání

Začne příprava na první svaté přijímání: první setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů bude v úterý 24. ledna 2017 v 17 hod. na faře.

Mše svatá

V úterý 17. ledna 2017 mše svatá nebude.

Pohřeb

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 bude na Křižánkách ve 14 hod. pohřeb + pana Miroslava Proseckého.

Novoroční růženec

V neděli 1. ledna 2017 odpoledne v 15 hod bude na Zelené hoře novoroční růženec a potom otevřeno do 16 hod.

Poděkování

Děkuji také všem tříkrálovým koledníkům, kteří ve vánočním týdnu již obcházeli celou obec.

Sbírka na potřeby oprav v naší farnosti

Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na potřeby oprav v naší farnosti. Vybralo se 13.550,- Kč.