Farní informace - rok 2021

Tříkrálová sbírka

Děkuji všem letošním koledníkům, kteří se zapojili do charitní Tříkrálové sbírky a děkuji také všem dárcům: celkem se vybralo 45.600,- Kč a v 8 skupinkách se zapojilo 24 dětí.

Silvestrovská mše svatá

Silvestrovská mše svatá na Zelené hoře bude v pátek 31. prosince 2021 ve 23:00 hod.

Vánoční koncert

V neděli 26. prosince 2021 se uskuteční Vánoční koncert chrámového sboru Fons s orchestrem žáků ZUŠ - „Zpívej v čase vánočním“ - v 17:00 v bazilice.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se v naší farnosti uskuteční již v tomto vánočním týdnu. Děkuji předem všem organizátorům a dětem za obětavou službu. Proto již nyní požehnáme křídy.

Slavení Vánoc v kostele sv. Kateřiny v Herálci

24. 12. – pátek - Štědrý den - mše svatá v Herálci v 8 hod.

25. 12. – sobota - Hod Boží vánoční – mše svatá v Herálci v 11 hod. Sbírka na opravy kostela

26. 12. – neděle - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – mše svatá v 11 hod.

Vánoční liturgii doprovodí herálecké sbory.

Sbírka na Hod Boží vánoční

Sbírka na opravy kostela bude na Hod Boží vánoční v sobotu 25. prosince 2021 v 11 hod. – letos se budou natírat střechy a opravovat krovy.

Kalendáře

Rozeberte si kalendáře na příští rok – vezměte je jako dárek někomu, kdo do kostela nemůže.

Sbírka na kněze z Podkarpatské Ukrajiny.

Během Vánoc nás navštíví kněží z Ukrajiny. Pokud se chcete připojit k drobnému daru, který dostanou, můžete využít kasičku.

Svatá zpověď

Kdo nestihl svatou zpověď před Vánocemi, je to možné buď dnes odpoledne v bazilice nebo zítra celý den u sv. Prokopa, nebo zde v úterý od 17:30 do 18:00.

Sbírka na kněze z Podkarpatské Ukrajiny.

Během Vánoc nás opět navštíví naši přátelé z Podkarpatské Ukrajiny – kněží a bohoslovci. Rád bych jim dal nějaké finanční prostředky, které využijí na pastorační práci nebo na údržbu kostelů. Pokud byste chtěli něco přispět, využijte kasičku, která bude na tento účel až do konce Adventu. Děkuji.

Poděkování

Děkuji naší dětské schole za krásné zpívání na mikulášské pouti v bazilice a děkuji sboru za dnešní doprovod mše svaté.

Předvánoční svatá zpověď

V sobotu 18. prosince 2021 od 10:00 do 11:30 bude u nás v Herálci předvánoční svatá zpověď.

Nikodémova noc a svatá zpověď

Ve čtvrtek 16. prosince 2021 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 19 do 21 hod. Po celou dobu bude příležitost ke svátosti smíření.

Setkání synodální skupinky

V úterý 14. prosince 2021 v 17:00 bude na faře další setkání synodální skupinky, kterou vede Lucie Teplá – můžete se kdokoliv připojit.

Neposkvrněného početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie oslavíme v úterý 7. prosince 2021 večerní mší svatou v 18:00.

Večer chval u sv. Prokopa

V sobotu 11. prosince 2021 bude modlitební program - Večer chval v 19:30 u sv. Prokopa.

Světový den památky zesnulých dětí

Příští neděli 12. prosince 2021 je Světový den památky zesnulých dětí – večerní mše v 17:00 v bazilice bude v rámci akce „Zapalme svíčku“.

Svatý Mikuláš

Malou pouť ke sv. Mikulášovi, spolupatronovi baziliky oslavíme v pondělí 6. prosince 2021 Zvu také naše děti na setkání se svatým Mikulášem.

Pozvánka na přednášku

V neděli 5. prosince 2021 v 17:00 jste zváni na přednášku akademického malíře a restaurátora Jiřího Štourače: italský renesanční malíř Pierro della Francesco - Legenda o Svatém kříži.

Intence na rok 2022

Lístky s intencemi na příští rok 2022 zapíši do kalendáře a vrátím Vám je zase s potvrzením termínu mše svaté.

Přednáška Jiřího Štourače

V neděli 5. prosince 2021 prosince 2021 v 17:00 bude přednáška s promítáním akadem. malíře Jiřího Štourače: fresky Pierra della Francesca.

Návštěva nemocných

Rád bych před Vánocemi navštívil nemocné – pokud byste věděli o někom, kdo již delší dobu nemůže přijít do kostela, prosím, řekněte mi.

Intence na rok 2022

Na úterý 30. listopadu 2021 Vám připravím lístky na zapisování intencí na mše svaté v roce 2022.

Vycházka pro děti

Tento víkend měla bý chaloupka našich dětí. Z důvodu epidemické obezřetnosti jsme program raději zrušili. Místo toho bude dnes odpoledne krátký adventní výlet s programem pro děti. Na cestu jsou připravené drobné úkoly. Vycházet se bude ve 14 hodin od fary. Mohou se přidat i rodiče nebo kdokoli bude chtít. Program je asi na 1,5 hodiny. Děkuji naší katechetce Lucii za přípravu a děvčatům, která jí pomáhala Terezce Gregorové a Lucce Dítětové.

Benefiční koncert Ondřeje Rumla pro popálené děti

V sobotu 18. prosince 2021 v 19:00 bude v bazilice koncert Ondřeje Rumla s doprovodem dětských žďárských sborů "Zapomenuté světlo". Zvu Vás na tento benefiční koncert pro Popálky. Popálky je Sdružení na pomoc popáleným dětem, které zakoupením vstupenky podpoříte. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji přes QR kód na plakátu.

Prosba o očkování

Dopis olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera s naléhavou prosbou o očkování.

Žehnání adventních věnců

Při mši svaté příští neděli 28. listopadu 2021 bude žehnání adventních věnců, připravte si je doma a přineste na bohoslužbu.

Požehnání opraveného kříže u cesty na Kocandě

V neděli 21. listopadu 2021 ve 13:30 se uskuteční požehnání opraveného kříže u cesty na Kocandě. Požehnání vykoná kaplan z Hlinska, P. Petr Vtípil.

Herálecké posvícení

V neděli 21. listopadu 2021 oslavíme slavnost posvěcení kostela – Posvícení.

Synodní skupinka

Tento týden v úterý 16. listopadu 2021 se setká poprvé synodní skupinka, složená spíše ze střední a mladší generace – v 17:00 na naší herálecké faře.

Nikodémova noc

V úterý 16. listopadu 2021 bude na Zelené hoře Nikodémova noc. Adorace bude pouze na hodinu od 19 do 20 hod. Celou hodinu bude v zákristii zpovídat P. Slavo, palotýn.

Otec Vladimír na duchovních cvičení

Tento týden, od pondělí 15. do čtvrtka 18. listopadu 2021 bude Otec Vladimír na Velehradě na duchovních cvičeních. Mši svatou v úterý bude mít P. Miloš Kabrda. Můžete využít i jeho zpovědní službu přede mší svatou.

Společenství Modlitby matek

Společenství Modlitby matek se sejde v pondělí 15. listopadu 2021 v kostele – schází se již 13 let k modlitbě.

Synodální skupinka

Také v Herálci by mohla vzniknout synodální skupinka nebo kroužek, kde by se mohlo pouvažovat nad několika navrženými otázkami, které mají pak sloužit k synodálním rozpravám biskupů a papeže Františka. První setkání skupinky bude v úterý 16.11. v 17 hod na faře.

Kurz ikonopisectví

Na kurzu ikonopisectví, který bude od 9. do 12.12. jsou poslední tři volná místa.

Plnomocné odpustky

Podobně jako před rokem i letos papež František umožnil získat plnomocné odpustky našim zemřelým po celý měsíc listopad.

PULZ v Herálci

Do projektu PULZ – "velké rodiny malých dárců" je z naší farnosti zapojeno 10 osob nebo rodin. Chtěl bych jim za to moc poděkovat a povzbudit ostatní aby tímto způsobem podpořili svou farnost.

Kurz ikonopisectví

Ve dnech 9.-12. prosince 2021 se uskuteční druhý Kurz ikonopisectví. Již se přihlásilo 8 účastníků. Ještě je 7 volných míst. Informace na vývěsce.

Křest

V neděli 7. listopadu 2021 po mši svaté bude křest Vojtěcha Dospěla.

Mše svaté

Mše svatá na Slavnost Všech svatých v pondělí 1. listopadu 2021 bude v 19:00, v úterý 2. listopadu 2021 bude mše svatá na "Dušičky" v 17:00. Potom na Zelené hoře v 19:00 hod.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce minulou neděli – na misijní dílo se vybralo 10.800,- Kč. Děkuji Vám.

Kurz ikonopisectví

Ve dnech 9. - 12. prosince 2021 se v Klášteře uskuteční druhý Kurz ikonopisectví. Zúčastnit se může 15 přihlášených, tak budu rád, když se přihlásí zájemci z řad našich farníků. Volná místa zaplní účastníci z jiných míst. Informace na vývěsce.

Prohlídka poutního kostela

V neděli 24. října 2021 odpoledne můžete navštívit poutní kostel sv. Jana Nepomuckého a prohlédnout si nově opravený interiér. Ve 13:00 s našimi průvodci, nebo si vyberte jeden z odpoledních koncertů: v 15:00 koncert městského sboru z Nepomuku a v 18:00 koncert mužských vokální sborů: sbor Bohuslava Martinů z Poličky a Vocatus ekumenicus z Jimramova. Po každém koncertu zazní základní informace o opravách.

Poděkování za sbírku

Nedělní sbírka 24. října 2021 byla na misijní dílo církve. Děkuji Vám za Vaše dary.

Mše svatá na Zelené hoře po opravách

V sobotu 23. října 2021 bude po více než roční přestávce opět slavena mše svatá na Zelené hoře. V 16:30 obnoví pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul požehnání poutního kostela a tím ukončíme hlavní práce obnovy kostela. Po mši svaté zazní informace o opravách a jejich průběhu, a zazpívají sólisté z Nepomuku, kteří se zúčastní i nedělních oslav. Ty budou pokračovat v neděli 24.10. odpoledne – ve 13:00 možnost prohlídky s průvodcem. V 15:00 bude krátký koncert městského sboru z Nepomuku a informace o opravách. V 18:00 bude společný koncert mužských sborů Vocatus ecumenicus z Jimramova a sboru Bohuslava Martinů z Poličky. Jste srdečně zváni.

Náboženství

Starší školáci budou mít náboženství ve čtvrtek na faře – a to vždy v 15:30.

Sbírka na misie

Příští neděli bude sbírka na misie. Také bude po mši svaté malý "misijní jarmark" - zakoupením můžete podpořit misie.

Posvícení na Křižánkách

V neděli 17. října 2021 bude na Křižánkách posvícení – mši svatou v 11.00 s Vámi bude slavit P. Miloš Kabrda.

Synodální jednání

Mše svatá k příležitosti zahájení synodálních jednání v Brněnské diecézi bude v neděli 17. října 2021 v 16:00 v katedrále sv. Petra a Pavla.

Nikodémova noc

V sobotu 16. října 2021 bude Nikodémova noc – v bazilice od 19 do 21 hod.

Náboženství

Náboženství dětí 2. stupně bude na faře ve čtvrtek v 16 hod..

Sbírka - Koláč pro hospic

Oblastní charita Žďár nad S. prosí o podporu sbírkové kampaně Koláč pro hospic, která se uskuteční tuto středu 6. října 2021 ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí. Přispět na rozvoj potřebné hospicové péče je možné i online přes webové stránky www.zdar.charita.cz

Setkání pozůstalých

Přijměte pozvání na setkání pozůstalých, které se uskuteční v úterý 19. října 2021 v 16.30 v kostele a na faře na Fryšavě. Zúčastnit se mohou nejen ti, kterým zemřel v letošním roce někdo blízký, kdo byl klientem Domácí hospicové péče, ale i ti, kteří mají zájem o podporu a vzájemné sdílení. Při mši svaté s P. Sylwesterem společně poděkujeme za životy našich zemřelých. Kontakt k přihlášení účasti je uveden na pozvánce.

Náboženství

Náboženství dětí 2. stupně bude na faře vždy ve čtvrtek.

Křest Nikoly Teplé

V sobotu 2. října 2021 v 10:00 bude křest Nikoly Teplé.

Program s přednáškou br. Pavola Streža

V neděli 26. září 2021 bude v bazilice v 16:00 modlitební program s přednáškou br. Pavola Streža.

Pouť ve Světově

V neděli 26. září 2021 bude svatováclavská poutní mše ve Světnově. Začátek ve 14:00 na návsi u křížku.

Slavnost biřmování

Srdečně Vás zvu na slavnost biřmování v sobotu 25. září 2021 v 10:00 v bazilice s otcem biskupem Vojtěchem.

Adorační den

V pondělí 20. září 2021 bude v naší farnosti Adorační den a den modliteb za kněžský seminář. Prosím připojte se. Adorační den zahájíme ranní mší svatou v 7:30 a zakončíme svátostným požehnáním v 18:00.

Svátost biřmování

Biřmování prožijeme v sobotu 25. září 2021 v 10:00.

Náboženství

Od 20. září 2021 bude vyučování náboženství v pondělí ve stejný čas jako v minulých letech.

Setkání biřmovanců

Poslední setkání biřmovanců před přijetím svátosti bude příští neděli 19. září 2021 v 17:00.

Oslava 1100 let od smrti sv. Ludmili

Ve čtvrtek 16. září 2021 bude mše svatá v bazilice – liturgická oslava 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily. Večer je Nikodémova noc od 19 do 21 hod.

30 roků od kněžského svěcení Otce Vladimíra

Bratři a sestry, tento týden si připomněl Otec Vladimír 30 roků od kněžského svěcení. Proto by Vás chtěl pozvat v neděli 12. září 2021 odpoledne na malé setkání: v 16:00 v bazilice bude Te Deum a potom malé pohoštění na rajském dvoře.

Křest

Po mši svaté v neděli 12. září 2021 bude křest Alžběty Sadílkové.

Adorační den

Blíží se adorační den v naší farnosti – bude v pondělí 20. září 2021.

Ohlášky snoubenců

Dne 18. září 2021 chtějí uzavřít církevní sňatek v bazilice tito snoubenci: Matouš Schlosser (Herálec) a Klára Kopicová (Plzeň). Can 1053 CIC.

30 let kněžství Otce Vladimíra

Bratři a sestry, 7. září 2021 si budu s vděčností připomínat 30 roků od kněžského svěcení. Proto bych Vás chtěl příští neděli odpoledne pozvat na malé setkání: v 16:00 v bazilice bude svátostné požehnání a Te Deum a potom malé pohoštění na rajském dvoře.

Pouť v Radostíně

V neděli 5. září 2021 odpoledne ve 14 hod. je pouť v Radostíně u sv. Rozálie.

Otevření baziliky

V pondělí 30. srpna 2021 a úterý 31. srpna 2021 bude ještě otevřena bazilika od 10 do 16 hod. Přijeďte si prohlédnout květinovou výzdobu, kterou tvořili přední floristé z Čech, Moravy i ze Slovenska.

Studentská mše svatá

Ve středu 1. září 2021 bude zahajovací studentská mše svatá u sv. Prokopa v 8:00 hod. Všem dětem a studentům přeji požehnaný školní rok.

Setkání biřmovanců

Příští neděli 29. srpna 2021 v 17:00 bude opět po více než dvou měsících setkání všech biřmovanců.

Diecézní pouť rodin

Srdečně Vás zvu na Diecézní pouť rodin v sobotu 28. srpna 2021 v Klášteře od 10 hod. na prvním nádvoří.

Bazilika v květech naděje

Vernisáž květinové výzdoby: "Bazilika v květech naděje" proběhne ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 16 hod.

Zemřel Mons. ThDr. Petr Esterka

V úterý 10. srpna 2021 zemřel v Kalifornii emeritní pomocný biskup brněnský Mons. ThDr. Petr Esterka.

Poděkování

Děkuji všem kdo připravili farní chaloupku pro naše děti.

Pozvánka na vernisáž

Zveme Vás na vernisáž květinové výzdoby, která proběhne ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 16 hod.: "Bazilika v květech naděje".

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v pondělí 16. srpna 2021 od 20 do 22 hod v bazilice.

Děti na faře

Děti, přeji Vám krásné dny prožité příští týden na naší faře. Chaloupka začne v úterý – sraz dětí, případně jejich rodičů bude v 17:30 na faře nebo rovnou v 18:00 na mši svaté.

Časné sliby Josefa Řetického

Časné sliby našeho bratra Josefa Řetického, nyní františkánského bratra Michaela budou v sobotu 21. srpna 2021 u Panny Marie Sněžné v Praze.

Floristický seminář

V Klášteře bude od 24. do 26. srpna 2021 probíhat floristický seminář. Zvu Vás již dnes na vernisáž, která se uskuteční ve čtvrtek 26. srpna 2021 v 16 hod. Výstava květinové výzdoby se bude jmenovat "Bazilika v květech naděje".

Pouť v klášteře

V sobotu v 16:30 bude první poutní mše svatá v bazilice. Hlavní pouť je v neděli 15. srpna 2021 – při mši svaté bude zpívat Svatomichalský chrámový sbor z Prahy.

Farní chaloupka

Zveme naše děti na farní chaloupku, která bude na naší herálecké faře od úterý 10. srpna odpoledne do čtvrtku 12. srpna 2021 večer. Více informací nejdete na plakátku na nástěnce. Prosím aby se děti předem přihlásily Lucii.

Duchovní obnova

Od pondělí 2. do středy 4. srpna 2021 bude v bazilice třídenní duchovní obnova s otcem Petrem Vrbackým, spirituálem teologického konviktu – vždy při mši svaté, s jednou promluvou po mši. Přijměte pozvání na tento program. Proto bude mše svatá v Herálci až ve čtvrtek.

Poděkování

Otci Mariuszovi děkujeme za slavení mše svaté zde ve farním kostele.

Duchovní obnova s otcem Petrem Vrbackým

Od pondělí 2. srpna do středy 4. srpna 2021 bude v bazilice třídenní duchovní obnova s otcem Petrem Vrbackým, spirituálem kněžského semináře – vždy při mši svaté, s jednou promluvou po mši.

Pouť na Křižánkách

V neděli 1. srpna 2021 bude pouť na Křižánkách – mše svatá tam bude v 11:00 hod.

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 25. července 2021 bude pouť ke sv. Anně na Cikháji – mši svatou budeme mít v sále OÚ v 15:00 hod. Pouť na Křižánkách bude v neděli 1. srpna

Slavnost iniciace malé Elen Kašíkové

V neděli 25. července 2021 po mši svaté bude slavnost iniciace malé Elen Kašíkové, která byla již pokřtěna v den svého narození.

Mše svaté

V úterý 20. července 2021 bude adorace a mše svatá bude ve čtvrtek 22. července 2021 ve svátek sv. Maří Magdalény - mši svatou bude mít otec Miloš Kabrda.

Nikodémova noc

V pátek 16. července 2021 bude v bazilice Nikodémova noc – od 20:00 do 22:00 bude příležitost ke svaté zpovědi a tichá adorace.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na bohoslovce a na kněžský seminář. Minulou neděli se vybralo na Křižánkách 650,- Kč a v Herálci 13.500,-. Kč.

Mše svatá na svátek sv. Cyrila a Metoděje

Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje v pondělí 5. července 2021 bude mše jako v neděli – v 11:00.

Poděkování za sbírku

Moc Vám také děkuji za Vaše dary při sbírce minulou neděli na pomoc postiženým oblastem na Hodonínsku a Břeclavsku. Vybralo se na Křižánkách 8.600,- Kč a v Herálci 32.000,- Kč. Za celé Žďárské děkanství jsme poslali 1. 600.000,- Kč

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na bohoslovce a na kněžský seminář.

Přání na prázdniny

Všem přeji požehnaný čas dovolených a dětem radostné prázdniny.

Křest

V po mši svaté v neděli 4. července 2021 bude křest malého Vojtěcha Gregora.

Informace o pomoci postiženým tornádem

Milí farníci,

to, co jsme zřejmě všichni dnes viděli, otřáslo asi každým z nás... Je mi to moc líto, všechny ty vesnice jsem znal. Dnes odpoledne jsem mluvil s panem farářem z Hrušek a Moravské Nové Vsi - situace je tam velmi zlá. Nabízel jsem ubytování komukoliv, jsme ale moc daleko. Nepochybuji ale, že okolní obce se postarají a pomohou. My můžeme alespoň modlitbou a sbírkou. Biskup Vojtěch rozhodl, že sbírka v neděli 27. června 2021 bude pro všechny postižené obce - pamatujte na to. Sbírka na bohoslovce bude přesunutá na příští neděli 4. července 2021.

Hned v pondělí 28. června 2021 budeme za celé naše děkanství posílat peníze na fond diecézní pomoci - prosím, pamatujte na to a pomozte! Pokud byste chtěli pomoci i jinak, tak lze použít farní účet Moravské Nové Vsi - s VS 777: to bude určeno konkrétním lidem z této farnosti. Na opravy kostelů jim můžeme přispět později, teď jde hlavně o pomoc lidem - jejich farní účet je zde: 1381673309/0800. Stačí však, když přispějete v nedělní sbírce, která bude využita rychlea účelně. Růženec denně ve 20:00 bude za postižené lidi a obce... Dnes ráno jsem za ně měl mši svatou v domově seniorů. Děkuji za Vaši obětavost.

P. Vladimír

Farní chaloupka

Tým vedoucích zve ještě pár dětí na farní chaloupku – od 15. do 20. srpna 2021 na Fryšavě… Ještě je několik volných míst.

Mše svatá ve farním lese

V případě příznivého počasí bude v úterý 29. června 2021 mše svatá venku, ve farním lese. Po mši svaté bude žehnání lesům. Farní les je na břehu Brušoveckého rybníka – jde se po modré turistické značce a hned na kraji lesa se odbočí doprava. V 17:45 bude na rozcestí čekat někdo, kdo Vás tam dovede. Bude připraven oltář i místa k sezení.

Sbírka Charity

Sbírka na bohoslovce

Sbírka na bohoslovce bude přesunutá na neděli 4. července 2021. Děkuji Vám za Vaše štědré dary.

Sbírka na postižené tornádem

Biskup Vojtěch rozhodl, že sbírka v neděli 27. čevna 2021 bude pro všechny postižené obce.

Ohlášky snoubenců

Dne 26. června 2021 hodlají ve farním kostele svatého Matouše na Fryšavě uzavřít církevní sňatek Klára Brázdová z Herálce a Ilja Hylas z Frýdku Místku. A dne 4. června 2021 chtějí uzavřít sňatek v Herálci Josef Veselý a Taťána Musilová (oba z Chlumětína). Can 1053 CIC.

Setkání biřnmovanců

Starší biřmovanci se sejdou v pátek 25. června 2021 po mši svaté – v 18:30.

Mše svatá na poděkování za školní rok

Ve čtvrtek 24. června 2021 bude dětská mše svatá na poděkování za školní rok a prosba o požehnání na prázdniny. Náboženství již tento týden nebude.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 24. června 2021 bude kněžská rekolekce – mše sv. v Novém Městě na Mor. Bude v 8:30.

Poděkování

Děkuji hasičům SDH Herálec a Klášter za pomoc na Zelené hoře při zavlažování zatravněné plochy.

Farní puťák

V nneděli 24. června 2021je poslední možnost se přihlásit na farní puťák pro mládež od 12. let. Uskuteční se od 5. do 9. července 2021 do okolí Nepomuka a do Pootaví. Přihlášky v zákristii.

Nikodémova noc

Ve středu 16. června 2021 bude Nikodémova noc – stále ještě v bazilice. Od 20 do 22 hod. příležitost ke svaté zpovědi a tiché modlitbě.

Přihláška na puťák

Mládež od 12. let se může přihlašovat na puťák, který bude od 5. do 9. července 2021 Pojedeme do Nepomuka a na Pootaví. Přihlášky a informace jsou v zákristii.

Ohlášky snoubenců

Ohlášky snoubenců: dne 26. června 2021 chtějí uzavřít církevní sňatek na Fryšavě tito snoubenci: Klára Brázdová (Herálec) a … (...). Can 1053 CIC.

Pozvánka

Pan farář z Nového Veselí, Mons. Jan Peňáz zve v neděli 6. června 2021 v 18:30 k modlitbě s eucharistickým požehnáním za náš kraj a za ohrožené lesy - u kříže na Vejdochu, nad obcí Jámy.

Setkání mladších biřmovanců

Odpoledne v neděli 6. června 2021 v 16:00 bude setkání mladších biřmovanců. V pátek večer v 18:15 se sejdou starší biřmovanci.

Herálecká pouť

V neděli 6. června 2021 oslavíme slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo. Je to den naší každoroční farní pouti. Slavnostní mše svatá bude v 11 hod.

Pozvání

Mons. Jan Peňáz zve na neděli 6. června 2021 k modlitbě ke kříži na Vejdochu, nad obcí Jámy na krátkou adoraci v 18:30, zakončenou eucharistickým požehnáním ohroženým lesům a celému kraji.

Výuka náboženství a Den dětí

V pondělí 31 . května 2021 je náboženství již pro všechny ročníky: v 11:15 pro 1.a 2. třídu, 3.- 5. třída ve 12:00 a starší ročníky ve 12:45 v učebně 6. třídy. V úterý 7. června 2021 bude dětská mše svatá.

První svaté přijímání

V neděli 30. května 2021 bude v Herálci První svaté přijímání 4 dětí. V úterý bude dětská mše svatá s poslední přípravou. První sv. zpověď bude v pátek ve 14:30 hod.

Mše svatá online

Nedělní mše svatá 30. května 2021 v 9:00 bude naposledy přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova

V sobotu 29. května 2021 bude pouť ke sv. Zdislavě do Křižanova. Mše svatá tam bude v 17:00. Zveme také pěší poutníky – trasa poutní cesty je pouze 11 km ze Skleného n/Osl.

V pátek 28. května 2021 bude v bazilice Noc kostelů. V 18:30 bude zahájení, od 19 do 20 bude hrát dětská schola s krátkým duchovním zamyšlením. Od 20 do 21: Příběh o zakládání českých a moravských cisterciáckých klášterů: prezentaci s promítáním bude mít Mgr. Zbyněk Vintr.

Poděkování za dary

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na charitativní účely.

Modlitba matek

V neděli 23. května 2021 bude společenství Modlitby matek – hned po májové.

Mše svatá online

Nedělní mše svatá 23. května 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Ohlášky snoubenců

Dne 29. května 2021 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Marie Teplá a Radim Černý. Ohlášky snoubenců se vykonávají dle can 1053 pro oznámení případné překážky sňatku, Prosím o modlitbu za tyto snoubence.

Setkání biřmovanců

V sobotu 22. května 2021 se sejdou starší biřmovanci v 18:00 v křížové chodbě. Kdo nebyl dosud biřmován, je velká možnost přijmout tuto důležitou svátost.

Poděkování za dary

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce věnované na podporu pronásledovaných křesťanů minulou neděli. Vybralo se 9.800,- Kč. Také příští neděli bude sbírka – na charitu.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 18. května 2021 bude mše svatá pro děti a při ní setkání prvokomunikantů a jejich rodičů.

Nikodémova noc

V neděli 16. května 2021 večer bude v bazilice Nikodémova noc – od 20 do 22 hod. bude adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Pulz

Podpořte svou farnost – vše se dočtete v dopise, který dnes dostanete. Podpořte Pulz.

Večer chval

V pátek 14. května 2021 bude v bazilice Večer chval. Modlitba se zpěvy začne v 19:00. Všichni jsou srdečně zváni, zvláště mladí.

Pouť na Zelené hoře

Svatojánská pouť: všechny letošní poutní bohoslužby budou pod širým nebem na pódiu, kostel je kvůli opravám uzavřen do konce června.

Přímý přenos ze Zelené hory

Nedělní mše svatá bude i v následujících týdnech přenášena z baziliky v 9:00 na farním kanále You Tube. Za týden ve stejný čas ale ze Zelené hory. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Poděkování za dary

Děkujeme Vám za Vaše dary při dnešní sbírce věnované na podporu pronásledovaných křesťanů.

Májová pobožnost

Dnes v 18 hod. bude májová pobožnost - děti ji doprovodí zpěvem a několika básněmi. Zveme všechny!

Přání maminkám k svátku

Ze srdce blahopřeji všem maminkám k dnešnímu svátku a za vše jim děkujeme.

Pouť na Zelené hoře

Svatojánská pouť bude na Zelené hoře v sobotu 15. a v neděli 16. května 2021

Mše svatá online

Nedělní mše svatá 9. května 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Sbírka

V neděli 9. května 2021 bude sbírka pro pronásledované křesťany.

Mše svatá pro děti

Všechny děti a zvláště prvokomunikanty zvu na dětskou mši svatou v úterý 4. května 2021 – již v čase 18:00 hod.

Setkání biřmovanců

V neděli 2. května 2021 se sejdou biřmovanci v 17:00 hod. Setkání bude v bazilice a začne "Májovou pobožností" na kterou zvu také ostatní.

Májová pobožnost

V neděli 2. května 2021 odpoledne v 18 hod bude májová pobožnost a po ní krátké setkání společenství Modlitby matek - v kostele.

Pouť na Zelené hoře

Svatojánská pouť bude na Zelené hoře v sobotu 15. a v neděli 16. května 2021

Mše svatá online

Nedělní mše svatá v neděli 2. května 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Mše svaté

Mše svaté budou: v sobotu 1. května 2021 v 18:00 a v neděli v 11:00. Další neděli 9. května 2021 již pouze jedna mše svatá v 11:00, jak jsme byli zvyklí.

Změna omezení počtu osob na bohoslužbách

Od pondělí 26. dubna 2021 není omezen počet účastníků bohoslužeb, hygienická opatření samozřejmě zůstávají v platnosti: respirátor, desinfekce, rozestupy.

Výuka náboženství

V pondělí 26. dubna 2021 zítra bude pokračovat výuka dětí v náboženství – hodinu mají vždy ty ročníky, které jsou zrovna ve škole.

Mše svatá online

Nedělní mše svatá 25. dubna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Mše svaté v sobotu a v neděli

V neděli 25. dubna 2021 bude mše svatá v 11:00 a v sobotu bude mše svatá s nedělní platností v 18:00. Prosím, prostřídejte se na obou těchto bohoslužbách; kdo zde bude v sobotu již nepřijde v neděli a naopak.

Výuka dětí náboženství

Také od pondělí 19. dubna 2021 bude pokračovat výuka dětí v náboženství – hodinu mají vždy ty ročníky, které jsou zrovna ve škole.

Poděkování za dary

Děti, děkuji Vám za Vaše dary v postních kasičkách – předáme je Charitě pro chudé a nemocné.

Mše svatá online

Nedělní mše svatá 18. dubna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Nedělní mše svaté v Herálci

Od neděle 18. dubna 2021 budou v Herálci vždy dvě nedělní mše svaté aby se farníci prostřídali – dnes je tedy naposledy bohoslužba slova. Mše svatá navíc bude za týden v 8:00, protože zde bude na dovolené P. David Ambrož.

Výuka dětí v náboženství

Od podělí 12. dunbna 2021 začne opět výuka dětí v náboženství – protože děti jednotlivých tříd budou mít střídavou docházku, proto budou mít výuku ty třídy, které budou zrovna ve škole.

PULZ - velká rodina malých dárců

Prosím, věnujte pozornost myšlence financování farností - Pulz. Pročtěte si dopis, který dnes dostanete. Více informací na www.donator.cz

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v pátek 16. dubna 2021 od 19 do 21 hod v bazilice.

Postní kasičky

Děti mohou přinést během tohoto týdne nebo příští neděli do zákristie postní kasičky – děkujeme za drobné dary pro chudé a potřebné. Předáme vše Charitě.

Mše svatá online

Nedělní mše svatá 11. dubna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Dezinfekce v kostele

Rozeberte si pro svou potřebu tuby s desinfekcí. Děkuji dárci, který nám je zdarma daroval pro celé děkanství.

Mše svatá na Křižánkách

Na velikonoční pondělí 5. dubna 2021 bude mše svatá v 11:00 na Křižánkách a také příští neděli 11. dubna 2021 bude na Křižánkách mše svatá se křtem malé Natálie Šolínové.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce při velikonočních bohoslužbách.

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek - 1. dubna 2021 - Mše svatá pa památku Poslední Večeře Páně bude u nás v 18:00, potom bude adorace v Getsemanské zahradě do 23:00 hod.

Velký pátek - 2. dubna 2021 - Obřady začnou v 16:00, sbírka na Boží hrob.

Bílá sobota - 3. dubna 2021 - Velikonoční Vigílie začne v 20:30.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční - 4. dubna 2021 - mše svatá za farníky v 8 hod. a pak v 11 hod.

Žehnání pokrmů

V neděli 4. dubna 2021 při obou mší svatých na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů.

Velikonoční Triduum v Herálci

Celé Velikonoční Triduum s Vámi prožije P. Tomáš Marada, náš bývalý kaplan. Během těchto dnů přijďte na adorace do Getsemanské zahrady nebo k Božímu hrobu. Z důvodu bohoslužeb dala vláda ČR výjimku ze zákazu večerního vycházení.

Účast na bohoslužbách

Vyzvedněte si v zákristii lístky pro Vaši účast na obřadech – můžete přijít na Zelený čtvrtek nebo na Velký pátek. Lístky mají význam pouze pro přehled o počtu přítomných.

Svatá zpověď

Příležitost ke svaté zpovědi (zpovídat bude P. Miro Kulifaj a P. Jan Peňáz) v neděli 28. března 2021 v bazilice od 15 do 17 hod a nebo v Herálci od 16:45.

Nedělní mše svatá online

Nedělní mše svatá z baziliky, v 9:00 je přenášena on-line na You Tube: Farnost Žďár nad Sázavou 2 Přenášeny budou také všechny obřady Velikonočního Tridua.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 28. března 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Velikonoce v období pandemie

Účast farníků na obřadech Velikonočního Tridua budeme muset rozdělit. Promyslete si, kterých obřadů byste se chtěli účastnit.

Květná neděle

Na Květnou neděli 28. března 2021 bude při obou bohoslužbách žehnání ratolestí – vždy bez průvodu. Místo pašijí se bude číst evangelium o Vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.

Letní chaloupka

Také letos plánujeme uspořádat letní chaloupku pro děti od 2. do 7. třídy. Chaloupka proběhne, dá-li Pán v termínu od 16. do 22. srpna 2021 na Fryšavě. Povede ji tým mládeže z Kláštera, který se již loni osvědčil… Přihlášky jsou u pana faráře na farním webu farnosti Žďár – Klášter.

Zvonění

V pondělí 22. března, z rozhodnutí ČBK budou v celé ČR vyzvánět v poledne zvony za oběti pandemie – prosím, připojte se modlitbou.

Křížová cesta a modlitba matek

V neděli 21. března 2021 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty – modlitba za děti a hned potom se krátce setká společenství Modlitby matek.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 21. března 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Slavnost sv. Josefa

Slavnost sv. Josefa oslavíme ve čtvrtek 19. března 2021.

Letní chaloupka

Také letos plánujeme uspořádat letní chaloupku pro děti od 2. do 7. třídy. Chaloupka proběhne, dá-li Pán v termínu od 16. do 22. srpna 2021 na Fryšavě. Povede ji tým mládeže z Kláštera, který se již loni osvědčil… Přihlášky jsou u pana faráře na farním webu farnosti Žďár – Klášter.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude v úterý 16. března 2021 od 19 do 20:30 hod v bazilice.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů a jejich rodičů probíhá individuálně po rodinách – v úterý 17. března 2021 v 16 hod. P. farář zve tyto děti postupně.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 14. března 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Informace

Prosím, vraťme se k tomu, že nebudeme při bohoslužbě zpívat – nechme to na varhaníkovi a jeho zpěvákovi. Také navrhuji abychom se prostřídali na mši svaté ve všední den – vyberte zda půjdete v úterý nebo ve čtvrtek. Nechoďte prozatím v oba dny.

Setkání prvokomunikantů

Setkání prvokomunikantů a jejich rodičů, které mělo být v úterý musíme kvůli složité situaci prozatím odložit.

Křížová cesta

V neděli 7. března v 17:00 bude modlitba křížové cesty – meditace bude na pozadí událostí současné pandemie.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 7. března 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Křížová cesta

V neděli 28. února 2021 v 17:00 bude modlitba křížové cesty – meditace bude na pozadí událostí současné pandemie.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli "Svatopetrský haléř". Vybralo se v Herálci na na Křižánkách 7.400,- Kč.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 28. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Křest malé Emy Rity Teplé

V neděli 28. února 2021 v 11:30 bude křest malé Emy Rity Teplé.

Popelec

Přijmout popelec – znak svatopostního pokání je možné i dnes na konci bohoslužby.

Postní kasičky

Děti, zastavte se pro postní kasičky do kterých můžete střádat drobné dary pro chudé.

Modlitba křížové cesty

V neděle 21. února 2021 v 17:00 bude modlitba křížové cesty – meditace bude na pozadí událostí současné pandemie.

Svatopetrský haléř

V neděle 21. února 2021 je sbírka "Svatopetrský haléř". Protože sbírky nejsou, prosím můžete darovat dle možností do kasičky. Tyto prostředky věnujeme každoročně papeži aby zmírňoval utrpení potřebných lidí v různých částech světa.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 21. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Popeleční středa

Ve středu 17. února 2021 je Popeleční středa, den přísného postu.

Příprava na první svaté přijímání

Příprava na první svaté přijímání – rodiče se ze mohou zastavit za Otcem Vladimírem.

Postní kasičky

Děti, zastavte se pro postní kasičky.

Křížová cesta

Pobožnost křížové cesty bude vždy v neděli v 17:00 hod.

Přihlášky do kněžského semináře

Kněžím i laikům musí ležet na srdci péče o nová povolání k zasvěcenému životu. Modlete se často na tento úmysl, Bůh povolává ale občas může chybět odvaha a velkorysost odpovědět. I letos je možné, do poloviny března, podávat přihlášky ke studiu teologie a k přijetí do kněžského semináře. Týká se mladých mužů s maturitní zkouškou.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 14. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Svátost nemocných

Ve čtvrtek 11. února 2021 v 17:30 bude možnost přijmout svátost nemocných – jsou dvě možnosti: buď před adorací – individuálně nebo při mši svaté.

Příprava na první svaté přijímání

Rodiče se mohou zastavit zastavit za Otcem Vladimírem./p>

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 7. února 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Setkání biřmovanců

Mladší biřmovanci se setkají v sobotu 6. února 2021 v 18:00 hod.

Svatoblažejské požehnání

Svatoblažejské požehnání se bude udělovat ve čtvrtek 4. února 2021 v 17:30 hod..

Svátek Hromnic

V úterý 2. února 2021, na svátek Hromnic, bude žehnáním svící v 17:30 hod..

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 31. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Volná intence na mši svatou

V úterý 26. ledna 2021 je volná intence, kdyby někdo potřeboval slavit mši svatou na naléhavý úmysl.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 24. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

15 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobodu

Ve středu 20. ledna 2021uplyne 15 let od úmrtí pana faráře Stanislava Svobodu – vzpomeňte vděčnou modlitbou.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 17. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Tříkrálovou sbírku "on-line"

Podpořte Tříkrálovou sbírku "on-line" - nebo přímo darem do kasičky, která je na stolku. Kvůli protiepidemickým opatřením letos nemohou chodit koledníci na tradičně dům od domu. Více informací pro online dary ZDE. Děkuji Vám.

Úmysl mše svaté

Po celou dobu, kdy nemůže být nedělní mše svatá pro větší počet lidí, bude úmysl mše svaté odsloužen místo neděle ve čtvrtek.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 10. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Úmysly mše svaté

Po celou dobu, kdy nemůže být nedělní mše svatá pro větší počet lidí, bude úmysl mše svaté odsloužen místo neděle ve čtvrtek.

Tříkrálová sbírka

Podpořte Tříkrálovou sbírku "on-line" - v tomto stupni ochrany protiepidemických opatření nemohou chodit koledníci na tradiční koledu dům od domu.

Mše svaté online

Nedělní mše svatá 3. ledna 2021 v 9:00 bude také přenášena z baziliky on-line. Sledujte přenos na farním kanálu You Tube na adrese: Farnost Žďár nad Sázavou 2.

Přání do nového roku 2021

Všem děkujeme za modlitby i pomoc v uplynulém roce a vyprošuji celé farnosti a všem rodinám požehnaný rok 2021. Neztrácejte radost a naději.