Farní informace - rok 2013

Te Deum na Silvestra

Zvu Vás na mši svatou a Te Deum na Silvestra 31. prosince 2013 ve 23:00 hod. na Zelené hoře. Po mši svaté přivítáme nový rok malou oslavou.

Poděkování za sbírku o Vánocích/span>

Děkujeme Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na opravy.

Poděkování

Děkuji všem, kdo připravovali a s námi prožívali slavení Vánoc: kostelníkům, jáhnům, ministrantům, ženám, varhanicím a sborům i dětem za vánoční koledování.

Svátek Svaté Rodiny

V neděli 29. prosince 2013 na Svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté obnova manželských slibů.

Koncert v basilice

Na Štěpána 26. prosince 2013 bude v bazilice v 17:00 vánoční koncert duchovní hudby - "Zpívej v čase vánočním" – účinkuje chrámový sbor Fons.

"Půlnoční"

Na "Půlnoční mši svatou" 24/25. prosince 2013 Vás zvu buď do baziliky - pojede opět autobus, který bude odjíždět z Herálce ve 20:05 a nebo můžete slavit "půlnoční" na Křižánkách ve 24:00 hod.

Program u jesliček

Na hod Boží 25. prosince 2013 bude zde v Herálci program dětí a mládeže u jesliček – v 17:00 hod. Srdečně všechny zveme.

Žehnání Betléma

Slavnostní žehnání a uvedení nového betléma bude na Hod Boží ve 14 hod na Zelené hoře.

Zpověď

Pokud někdo nestihl včera svatou zpověď, využijte dnes v neděli 22. prosince 2013 příležitost v Klášteře a v pondělí 23. prosince 2013 po celý den u sv. Prokopa.

Křty

V sobotu 21. prosince 2013 bude po mši svaté křest malých dětí: Petry Marie Novákové a Moniky Anny Vašulínové.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Vánocemi bude v sobotu 21. prosince 2013 odpoledne od 14 hod. do 16 hodin.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Vánocemi bude v sobotu 21. prosince 2013 odpoledne od 14 hod.

Rozloučení

V úterý 17. prosince 2013 se rozloučíme s otcem Norbertem a Bazilem, kteří odlétají z Vídně do Tanzanie, domů. Proto bude maše svatá ráno.

Prodej knih

Na třetí adventní neděli 15. prosince 2013 bude další možnost nákupu knih.

Příprava na biřmování

Důležitá zpráva – v březnu 2014 začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Srdečně zvu všechny budoucí biřmovance. První setkání bude 9. března 2013 na 1. postní neděli.

Adventní koncert

Srdečně Vás zveme na adventní koncert duchovní hudby na Zelené hoře v 16:00 hod. Účinkují sólisté Vernum Ensemble a zazní Bachovy, Händelovy, Mozartovy, Wagnerovy a Vivaldiho skladby. Vstupné dobrovolné.

Sv. Mikuláš v Herálci

Letos k nám do Herálce přijde sv. Mikuláš v neděli 8. prosince 2013 po mši svaté.

Intence na rok 2014

Intence mší svatých na nový kalendářní rok 2014 – rozeberte si lístečky a doma je vyplňte.

"Pocta sv. Mikuláši"

Ve středu 4. prosince 2013 bude v bazilice koncert "Pocta sv. Mikuláši". Varhanní skladby barokních mistrů hraje Vladimír Roubal, strahovský varhaník a legendu přednese její autor Vladimír Matějček, herec činohry Národního divadla. Začátek v 18:15 a vstupné bude dobrovolné. Srdečně všechny zvu.

Pomoc do farností v Tanzánii

Děkuji Vám za Vaše dary do kasičky – otci Norbertovi a Bazilovi věnujeme každému 1000,- € na potřeby chudých a nemocných v Tanzánii.

Zimní chaloupka

Děti od 8 do 13 let se mohou hlásit na Zimní chaloupku, která proběhne v termínu od 30. ledna do 2. února 2014 na Fryšavě. Přihlášky a další informace jsou vzadu na stolečku...

"Pocta sv. Mikuláši"

Ve středu 4. prosince 2013 bude v bazilice koncert "Pocta sv. Mikuláši". Varhanní skladby barokních mistrů hraje Vladimír Roubal, strahovský varhaník a legendu přednese její autor Vladimír Matějček, herec činohry Národního divadla. Začátek v 18:15 a vstupné bude dobrovolné. Srdečně všechny zvu.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 bude kněžská rekolekce – mše svatá u sv. Kunhuty v Novém Městě na Mor. bude v 8:30 hod.

Vyřezávání Betléma

Společné dílo - vyřezávání nového městského betléma začne již dnes odpoledne v neděli 24. listopadu 2013. Setkáme se ve 14 hod. v křížové chodbě. Je možné se však připojit v kteroukoliv sobotu. Pokud se to podaří, vznikne pro Zelenou horu unikátní lidový betlém.

Prodej literatury

Nyní po mši svaté se bude prodávat duchovní literatura, je možné zakoupit kalendáře a nové knižní tituly.

Poděkování za sbírky

Děkuji Vám za Vaše dary pro Filipíny postižené tajfunem. Všechny peníze, které jste darovali do kasičky (5.000,-Kč) a část dnešní sbírky pošlu zítra na konto charity. Pán Vám odplať Vaši štědrost.

Návštěva z Tanzanie

S radostí vítáme naše hosty kněze z Tanzanie, otce Norberta z Mpangy a otce Bazila z Ifakary. Ve Žďáře budou až do příští soboty.

Otec NOrbert v ČR

Od neděle 24. listopadu 2013zde budou na návštěvě dva kněží z Tanzanie - otec Norbert a otec Bazil. Ve Žďáře se zdrží asi týden.

Pomoc Filipínám

Celý tento týden můžete využít kasičku – Vaše dary pošleme na konto charity pro humanitární pomoc pro Filipíny. Děkuji Vám za štědrost.

Herálecké posvícení

V neděli 24. listopadu 2013 budeme slavit při slavnosti Ježíše Krista Krále také posvícení – tedy posvěcení farního chrámu.

Prodej duchovní literatury

V neděli 24. listopadu 2013 zde bude prodejce duchovní literatury, přiveze kalendáře a nové knižní tituly.

Vyřezávání betléma

Pokud by se někdo chtěl zapojit do vyřezávání betléma pro poutní kostel na Zelené hoře – první informativní schůzka bude v neděli za týden ve 14 hod. v Klášteře.

Nikodémova noc

V sobotu 16. listopadu 2013 bude Nikodémova noc na Zelené hoře. Od 19 do 21 hod. příležitost k tiché modlitbě, rozhovoru nebo svaté zpovědi.

Návrat poutníků

Poutníci se budou vracet z národní pouti do Svaté země v neděli 10. listopadu 2013 pozdě večer nebo v noci.

Poděkování

Děkujeme otci Jaroslavovi za slavení nedělní mše svaté.

Společenství mládeže

V pátek 5. listopadu 2013 bude na faře v 19:00 společenství mládeže s jáhnem Jaroslavem.

Pastorační farní rada

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 5. listopadu 2013 po mši svaté.

Národní pouť do Svaté země

V tomto týdnu odlétají někteří naši studenti Biskupského gymnázia a SŠG s dalšími poutníky na národní pouť do Svaté země. Budu je po tři dny doprovázet. Sbor BiGy má zpívat při poutních bohoslužbách v Betlémě a v Nazaretu. Proto příští neděli bude mít mši svatou místo mne sekretář biskupa P. Jaroslav Čupr.

Plnomocné odpustky

Až do 8. listopadu lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci: při návštěvě hřbitova s modlitbou za zemřelé (+ sv.zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce).

Mše na Dušičky

V sobotu 2. listopadu 2013 bude mše svatá v Herálci ráno v 8:00 a na Zelené hoře v 17:15. Potom bude průvod na hřbitov. Při mši svaté zazní Requiem Zdeňka Lukáše v podání chrámového sboru Fons.

Odpustky

Odpustky, které můžeme získat pro duše v očistci: odpoledne na slavnost Všech svatých a v den Památky zemřelých při návštěvě kteréhokoliv kostela, dále pak od 1. do 8.11. při návštěvě kteréhokoliv hřbitova a současně při splnění obvyklých podmínek – modlitba za zemřelé, sv.zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 31. října 2013 bude kněžská rekolekce – můžete se připojit při slavení mše svaté v 8:30 v Novém Městě na Mor.

Sbírka na misie

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na misijní dílo církve: celkem se vybralo 11.400,- Kč.

Společenství mládeže

V pátek 25. října 2013 v 19 hod. bude na faře společenství mládeže.

Změna času

Upozorňuji Vás na změnu času – zimní čas začne v noci ze soboty na neděli 26./27. října 2013. Ve 3:00 se posouvá čas na 2:00 hod.

Volby

Protože je před námi volební týden, přeji Vám moudrost Ducha svatého při rozhodování a celé naší zemi zodpovědné voliče i kandidáty.

Sbírka

Dnešní sbírka byla věnována na misijní dílo církve, polovinu sbírky věnujeme na podporu trapistických klášterů v Demokratické republice Kongo. Připravujeme misijní pomoc této zemi, akce bude pod patronací brněnské diecézní charity a se souhlasem otce biskupa Vojtěcha. Pomoc pořádají farnosti: Brno – Řečkovice, Brno- Komín aŽďár II a Herálec.

Misijní neděle

Za týden bude misijní neděle – sbírka bude také na potřeby misií.

Posvícení na Křižánkách

V sobotu 19. října 2013 bude na Křižánkách posvícení – mše svatá tam je v 18 hod.

Výroční mše svatá

Ve středu 16. října 2013 bude u sv. Prokopa v 18.00 hodin sloužena mše svatá při příležitosti výročí 20. let od založení charitní ošetřovatelské služby za bývalé i současné pracovníky a jejich rodiny, za živé i zemřelé uživatele jejich služeb.

Nikodémova noc

Ve středu 16. října 2013 bude Nikodémova noc – na Zelené hoře od 19 do 21 hod. (adorace, příležitost k duchovnímu rozhovoru nebo zpovědi).

Růžencová pouť

Růžencová pouť bude v sobotu 12. října 2013 – museli jsme změnit program. V Čihošti začali v kostel opravovat a na měsíc je uzavřen. Proto pojedeme na Křemešník a potom do Želivi. Přihlašujte se vzadu na stolku. Odjíždět budeme v 8:00 z parkoviště. Cena je 200,- Kč, děti zdarma.

Víkend na faře

Děti a mládež od 12 do 17 let se může přihlašovat na dušičkový víkend – na faře ve Sněžném, vzadu jsou přihlášky.

Společenství mládeže

V pátek 11. října 2013 v 19 hod. bude na faře společenství mládeže s jáhnem Jaroslavem.

Růžencová pouť

Růžencová pouť bude v sobotu 12. října 2013 – již se můžete přihlašovat – hlavní cíl bude Číhošť, farnost, kde působil P. Josef Toufar umučený 25. února 1950. Dále se zastavíme v Zahrádce a v Želivi.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. října 2013 dopoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování

Děkujeme Vám za Vaše dary pří sbírce minulou neděli na potřeby našeho děkanství. Vybralo se 6.100,- Kč.

Ohlášky snoubenců

V sobotu 28. září 2013 chtějí uzavřít církevní sňatek ve Žďáře n/S tito snoubenci: Lukáš Teplý a Veronika Burešová (oba z Herálce) a v sobotu 5. října chtějí uzavřít sňatek v Herálci Matěj Trávníček (Herálec) a Tereza Košíková (Nové Město na Mor.) Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can 1053 CIC.

Svatováclavská pouť ve Světnově

V neděli 29. září 2013 bude svatováclavská pouť ve Světnově. Mši svatou na návsi budeme mít ve 14 hod.

Svatováclavský festival

Zveme Vás na svatováclavský festival chrámových sborů v bazilice v sobotu 28. září 2013. Začátek je v 16 hod a postupně se představí 5 sborů.

Náboženství

Výuka náboženství již začala. Ve čtvrtek 26. září 2013 v 16:00 hod. mají na faře výuku starší ročníky s jáhnem Sylwestrem.

Děkanská rekolekce

Ve čtvrtek 26. září 2013 je v Novém Městě na M. děkanská rekolekce –mše svatá v 8:30 hod.

Kurz Alfa

Kurz Alfa začne v neděli 6. října 2013 – na Orlovně vždy večer v 18:00 hod. Jsou zváni všichni hledající - pokřtění i nepokřtění.

Křest

V neděli 22. září 2013 po mši svaté bude křest malého Antonína Trávníčka.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na potřeby děkanátu.

Kalendář na rok 2013

Vzadu jsou kalendáře na příští kalendářní rok – stojí 50,- Kč a jejich zakoupením podpoříte stavbu kostela v Brně – Lesná. Kalendáře jsou pozoruhodné tím, že na nich jsou příběhy lidí – obětí komunistické i fašistické.

Nikodémova noc

V pondělí 16. září 2013 bude Nikodémova noc na Zelené hoře: od 20 do 22 hod. Příležitost ke svaté zpovědi a tiché modlitbě.

Začátek výuky náboženství

Tento týden začne výuka náboženství – v pondělí děti od 1. do 4. třídy. Starší školáci budou mít výuku ve čtvrtek na faře od 16:00 hod.

Iniciativa - Jeden z nás

One of us – v členských zemích EU probíhá občanská iniciativa Jeden z nás, která směřuje k tomu, aby v rámci Evropské unie byla přijata zákonná opatření na ochranu lidského embrya. Hlavním cílem je zákaz pokusů spojených s ničením lidských zárodků. Prosím, připojte se…

Adorační den

Adorační den v naší farnosti bude v sobotu 20. září. Zahájíme v 8:00 a zakončíme v 18:00 hod. Zapisujte se prosím na modlitební službu.

Ohlášky snoubenců

V sobotu 21. září2013 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti tito snoubenci: Lucie Urbánková a OndřejBureš, oba mají bydliště v Herálci. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can.1053 CIC, pro oznámení případné překážky sňatku a prosím o modlitbu za tyto snoubence.

Adorace

Od tohoto týdne bude mít jáhen Sylwester každý čtvrtek ve farním kostele v 18:00 hod. adoraci.

Sbírka

V neděli 15. září 2013 bude sbírka na potřeby našeho děkanství.

Kurz Alfa

V neděli 6. října začne ve Žďáře n/S na orlovně druhý běh kurzu Alfa. Rád bych Vás všechny požádal o modlitbu a spolupráci. Kurz je určen pro lidi hledající, kteří potřebují najít odpovědi na základní otázky, nebojte se oslovit své přátele a pozvat je.

Návštěva nemocných

Na první pátek budeme od 13 hod. Navštěvovat naše nemocné.

Klášterní noc

V sobotu 7. září 2013 bude ve Žďáře program Klášterní noc. Program začíná v 18 hod. v konventu přednáškou prof. Víta Vlnase a pokračuje v bazilice ve 20 hod. Koncertem komorního orchestru města Blanska. Janáčkovo kvarteto bude hrát na Zelené hoře od 22 hod. a tam bude mít take přednášku pan prof. Jan Royt.

Přání dětem

Dětem – školákůmistudentůmvyprošujipožehnanýškolnírok.

10. Diecézní pouť rodin

Srdečně Vás zvu na 10. diecézní pouť rodin, která bude v Klášteře v sobotu 31. srpna 2013 – mši svatou v 10:00 bude slavit otec biskupVojtěch.

Farní chaloupka

Farní chaloupka bude od čtvrtka 29. srpna do neděle 1. září 2013 - příští víkend.

Pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie

V neděli 18. srpna je hlavní pouť v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zveme Vás na odpolední program v 15:00 hod.: zpívané nešpory Petra Ebena v podání sboru Fons a žehnání nového relikviáře z díla výtvarníka Milivoje Husáka. V relikviáři jsou ostatky svatých, které se uchovaly z dobkláštera.

Farní chaloupka

Děti se již mohou přihlašovat na farní chaloupku na naší faře, která bude od čtvrtka 29. srpna do neděle 31. srpna 2013 Informace u Lucie, Zdenky nebo Matouše.

10. diecézní pouť rodin

10. diecézní pouť rodin bude v sobotu 31. srpna 2013

Pěší pouť na pouť

Kdo by se chtěl připojit k pěším poutníkům, tak sraz bude v neděli 18. srpna 2013 ráno v 5:30 v kostele. Zastávku s občerstvením budou mít poutníci ve Stržanově v 8:00 hod. Zpět můžete využít autobus v 10:26 od zámku. Více informací ZDE.

Pouť v klášteře

Tento týden budeme slavit v bazilice slavnost Nanebevzetí Panny Marie: ve čtvrtek 15. srpna 2013 - v den slavnosti bude žehnání květin a bylin. Další mše svatá ze slavnosti bude v sobotu v 17:15 a hlavní mši svatou s námi bude slavit v neděli v 9:00 hod., pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst. Příští neděli odpoledne budou zpívané nešpory a požehnání nového relikviáře, který bude na opatském oltáři a který vytvořil výtvarník Milivoj Husák.

Setkání poutníků do Srbska

Setkání poutníků do Srbska bude v neděli 25. srpna 2013 v 18:00 hod. – ještě jsou 4 volná místa. Kosovo z praktických důvodů budeme muset vynechat ale jeden den i s noclehem bude u českých krajanů v Rumunsku, ve Svaté Heleně.

Práce

Tento týden zveme mládež na pracovní program – od pondělí 5. srpna 2013 do pátku budeme pracovat v Klášteře, na Zelené hoře i v Herálci. Začínáme snídaní a modlitbou ráno v 8:00 hod a pracovat se bude od 9:00. Také oběd bude společný. V pondělí je sraz v Klášteře a v úterý v Herálci.

Ohlášky snoubenců

V sobotu 3. srpna 2013 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti – Lukáš Holan, Hrochův Týnec a Veronika Teplá, Herálec a v sobotu 17. srpna 2013 tito snoubenci: Lukáš Příhoda, Svratka a Ivana Pospíšilová, Herálec. Ohlášky snoubenců se vykonávají podle can 1053 CIC.

Mše za hasiče a žehnání sochy sv. Floriána

Mše svatá za zemřelé hasiče a žehnání sochy sv. Floriána bude v sobotu 10. srpna 2013 ve 13:00 hod.

Pouť na Křižánkách

V neděli 4. srpna 2013 bude hlavní pouť na Křižánkách v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů. Mše svatá tam bude v 11 hod. a v 15 hod. požehnání opravených varhan a koncert.

Poutní mše svatá ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 28. července 2013 odpoledne bude poutní mše svatá ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá tam bude v 15:00 hod. v sále obecního úřadu.

Hasičská slavnost

Mše svatá za zemřelé hasiče a žehnání sochy sv. Floriána bude v sobotu 10. srpna 2013 ve 13:00 hod.

Farní pouť do Srbska

Stále je možné se přihlašovat na farní pouť do Srbska - je posledních 9 volných míst. Pouť se uskuteční od 8. do 14. září 2013.

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 28. července 2013 bude pouť ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá tam bude v 15:00 hod.

15. expedice do hor Korsiky a Sardinie

Ve středu 17. července 2013 odpoledne odjíždím s mládeží na 15. expedici do hor Korsiky a Sardinie. Všechny bohoslužby zůstanou v dalších dnech beze změny. Nedělní mši svatou za týden s Vámi bude slavit P. David Ambrož, který bude u nás na faře na dovolené.

Nikodémova noc

V úterý 16. července 2013 bude Nikodémova noc v poutním kostele na Zelené hoře - od 20 do 22 hodin bude adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Poděkování

Děkuji také Vám za modlitby za Jiřího, případně za účast na primicích.

Přivítání jáhnů

Oba nové jáhny přivítáme zítra – v pondělí 15. července 2013 při mši svaté v bazilice v 17:45.

Jáhni

V sobotu 13. července 2013 byli vysvěceni noví jáhni pro naši diecézi. Mezi šesti vysvěcenými byl br. Ing. Mgr. Jaroslav Sojka z farnosti Deblín jmenován na rok jáhenské služby k nám do Kláštera. Spolu s ním dostal dekret k jáhenské službě u nás také jáhen Sylwester Jurczak.

Poděkování

Otci Jiřímu děkujeme za rok jáhenské služby v našich farnostech a přejeme mu na první kněžské místo ve Velkém Meziříčí, kde bude kaplanem Boží požehnání. V kněžské službě trvalou věrnost.

Jáhenské svěcení

V sobotu 13. června 2013 v 9:00 hod. bude v Brně v katedrále jáhenské svěcení.

Pozor změna!

V neděli 7. července bude v Herálci mše svatá až v 18:00.

Ohlášky snoubenců

Dne 3. srpna chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek tito snoubenci: Lukáš Holan, Hrochův Týnec a Veronika Teplá, Herálec. Can 1053 CIC.

Děkovná mše v klášteře

Děkovnou mši svatou bude slavit v neděli 7. července v 9:00 hod. v klášteře. Při mši svaté bude zpívat farní sbor Fons a rytmický sbor z Biskupského gymnázia. Po mši svaté bude drobné pohoštění v rajském dvoře a v parku. Zvu mládež na přípravu občerstvení v sobotu večer v 20:00.

Primice novokněze P. Jiřího

Primice novokněze P. Jiřího bude v Babicích n/Svitavou v sobotu 6.července v 15:00 hod. Autobusem pojede 26 přihlášených – odjezd je ve 12:30 ze zastávky.

Jiří Brtník - kaplan ve Velkém Meziříčí

Br. Jiří Brtník byl včera vysvěcen na kněze – jako kaplan byl ustanoven do Velkého Meziříčí.

Poděkování za sbírku na bohoslovce

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na bohoslovce – vybralo se minulou neděli 11.400,- Kč.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 27. června 2013 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. (mše v 8:30).

Farní pouť do Srbska

Farní pouť je letos naplánována od 8. do 14. září 2013. Cílem bude Srbsko – staré pravoslavné kláštery, jednodenní pouť do Kosova a jedna noc v českých vesnicích v rumunském Banátu. Cena je 6.500,- Kč. Podrobnější informace budou později. Již je možné se přihlašovat.

Poděkování za sbírku

Děkujeme za sbírku na bohoslovce. Rovněž děkuji za dary na povodňové konto – dnes je poslední den sbírky do kasičky. Již se vybralo 7.500,- Kč

Primici br. Jiřího Brtníka

Kdo by chtěl jet s námi na primici br. Jiřího Brtníka do Babic nad Svitavou, můžete se zapisovat na archu vzadu. Primice je v sobotu 6. července 2013 a autobus bude odjíždět ve 12:30 hod.

Sbírky a dar na povodňové konto

Rád bych přispěl za naši farnost na povodňové konto, pokud se chcete připojit k této sbírce, využijte tento týden kasičku u kropenky. Příští neděli 23. června 2013 je také sbírka na bohoslovce. Viz dopis biskupů...

Návštěva nemocných

Ve čtvrtek 20. června 2013 bude otec Vladimír navštěvovat naše nemocné – od 15:00 hod.

Pozvánka na tábor

V zákristii jsou k dispozici přihlášky na letošní putovní tábor pro děti a mládež o 11. let. Letos se vydáme v neděli 30. června a vracíme se 4. července 2013. Cílem jsou Lužické hory. Setkání účastníků bude v sobotu 22. června 2013 v 18:00 hod na louce pod Salvátorem.

Nikodémova noc

V neděli 16. června 2013 je Nikodémova noc – na Zelené hoře je otevřený kostel k modlitbě od 20 do 22 hod. Adorace před Nejsvětější svátostí oltářní je tichá a po celou dobu bude příležitost ke svaté zpovědi.

Loučení s jáhnem Jiřím

Protože je dnes poslední neděle, kdy je zde s námi br. Jiří Brtník v roli jáhna, již dnes mu za vše děkujeme. V sobotu začíná duchovní cvičení před kněžským svěcením, které se uskuteční 29. června 2013 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Divadlo

V neděli 9. června 2013 Váš také zvu na divadelní představení – v Herálci v kulturáku v 17:00 – hraje společenství mládeže z Jamské farnosti.

První svaté přijímání

V neděli 9. června 2013 bude první svaté přijímání – odpoledne v 15:00 hod bude Te Deum a malá oslava pro děti a rodiče na faře.

Setkání pastorační rady

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 4. června 2013 v 19:00 hod.

Práce na faře

Ve čtvrtek 6. června 2013 budeme opět pracovat na faře od 9:00 hod. Budeme vděční za pomoc.

Celosvětová adorace

V neděli 2. června 2013 bude adorace se svatým otcem Františkem – od 17 do 18 hod. Přijede bratr jáhen Vladimír Lacina.

Poděkování za sbírku na charitu

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli. Na charitu se vybralo – v Herálci 6.700,- Kč a na Křižánkách 1.070,- Kč.

Herálecká Pouť

Srdečně zveme na poutní mši svatou v neděli 2. června 2013, mše svatá bude obětována za farníky. Při mši svaté bude sbírka na potřeby farnosti.

Slavnost Těla a Krve Páně

Srdečně Vás všechny zvu na oslavu slavnosti Těla a Krve Páně do baziliky – mše svatá bude ve čtvrtek 30. května 2013 v 17:15, potom eucharistický průvod do rajského dvora.

Rada

První setkání nové pastorační farní rady bude v úterý 4. června 2013 v 19:00 hod.

Pobožnost

V rámci programu bude v bazilice také májová pobožnost v 15 hod. Bude ji mít jáhen Jiří s doprovodem rockové kapely Profesionálové.

Otevřené zahrady v klášteře

Kulturní program "Otevřené zahrady" pokračuje v Klášteře i dnes celé odpoledne.

Sbírka

Sbírka je na potřeby charity byla až v neděli 24. května 2013. Pán Vám odplať Vaše dary!

Poděkování

Děkuji za pomoc při práci na faře – práce bude pokračovat až za 14 dní.

Poslední příprava prvokomunikantů

Poslední příprava prvokomunikantů bude v úterý 21. května 2013 v 17:00 hod.

"Otevřené zahrady"

Kulturní program "Otevřené zahrady" bude o víkend 25. -26. května 2013 v areálu celého Kláštera.

Primice novokněze P. Jana Davida

V sobotu 25. května 2013 bude ve Slavkovicích kněžská primice novokněze P. Jana Davida – prvního českého palotina. Mše svatá začíná v 11:00. Více informací zde.

Práce na faře

Ve čtvrtek 23. května 2013 budeme pracovat na faře - od 9:00. Budeme vděční za pomoc.

Pouť na Zelené hoře

Mše svaté na letošní svatojánské pouti na Zelené hoře budou v neděli 19. května 2013 v 6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 14:30 - slavit ji bude otec Ervín Jansa.

Sbírka na charitu

V neděli 19. května 2013 bude sbírka na potřeby charity. Děkuji Vám!

Svátek maminek

Všem maminkám blahopřeji k svátku v neděli 12. května 2013.

Kněžské oznámení

Na vývěsce je již kněžské oznámení br. Jiřího na svěcení i primiční mši svatou.

Pozvánka na farní chaloupku

Děti, zveme Vás na další dětskou chaloupku u nás na faře – termín bude od 28. do 30. června 2013 – tedy první prázdninový víkend.

Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme úterní mší svatou 7. května 2013 – v den slavnosti Vás zvu do Kláštera na mši svatou s promluvou otce Eliase Velly.

Poděkování

Děkujeme mužům za pomoc při práci na faře.

Volby do pastorační farní rady

Zvýšil se počet lidí, kteří dostali alespoň dva hlasy, to je dobře – přesto výsledek byl tak jednoznačný, že je zbytečné dělat druhé kolo volby, protože stávající členové dostali v rozmezí 15 – 26 hlasů: Jaroslava Urbánková, Marie Teplá, Iva Černá, Zdena Gregorová, Milan Tlustý, Milada Laštovicová a Jan Teplý, jako nový kostelník v Herálci.

Poděkování

Děkuji mužům za pomoc při práci na faře. Pracovat se bude také tento čtvrtek.

Volby pastorační farní rady

Děkujeme za vrácení vyplněných hlasovacích lístků.

¨

Hlasování

Volby pastorační farní rady: děkuji za vrácení vyplněných hlasovacích lístků. Pokud jste zde nebyli minulou neděli, použijte volné lístky. Příští neděli je dostanete s vyplněnými kandidáty.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Mor. Začíná mší svatou v 8:30.

Příprava

Příprava dětí na první svaté přijímání bude v úterý 23. dubna 2013 v 17 hod.

Svatojánská pouť

Letošní svatojánská pouť na Zelené hoře bude v sobotu a neděli 18.-19. května 2013. Herálecká pouť bude v neděli 2. června a první svaté přijímání bude o týden později v neděli 9. června. Letošní pouť na Křižánkách bude 4. srpna.

Hlasování

Po mši svaté Vám ministranti rozdají hlasovací lístky pro volbu nové farní pastorační rady. Prosím, vezměte vyplněné lístky s sebou v neděli 21. dubna 2013 a vložte do volební schránky.

Kontrola přihlášení

Přihlášení účastníci na duchovní cvičení s otcem Eliasem, raději si prosím ověřte na seznamu v zákristii, zda jste zapsáni.

Poděkování

Děti, za Charitu a hlavně za všechny chudé a nemocné děkuji za Vaše postní kasičky a za každý milosrdný skutek lásky.

Poděkování

Děkujeme choralistům Svatomichalské scholy z Brna za doprovod liturgie.

Lístky pro hlasování

V neděli 14. dubna 2013 se budou rozdávat hlasovací lístky pro volbu členů nové pastorační farní rady.

Duchovní exercicie s otcem Eliasem Vellou

Všichni farníci, včetně mládeže se může přihlašovat již dnes na farní duchovní exercicie s otcem Eliasem Vellou. Tentokrát ve Volfířově u Kostelního Vydří od 10. do 12. května 2013.

Putovní tábor

Děti od 12. let se mohou již přihlašovat na letošní putovní tábor. Uskuteční se, dá-li Pán od 30. června do 4. července a pojedeme do Lužických hor.

Výstava fotografií Jindřicha Štreita

V Horácké galerii v Novém Městě na Mor. bude výstava fotografií Jindřicha Štreita (info na plakátku).

Mše s chorály

V neděli 14. dubna 2013 bude mše svatá s latinskými chorálovými zpěvy.

Postní almužna

Děti, pokud máte doma své postní kasičky s almužnou, můžete je přinést do kostela do příští neděle. Děkuji Vám za Vaši obětavost.

Poděkování

Děkujeme Vám za dary při velikonoční sbírce na opravy.

Křest malé Moniky Anny Šírové

V neděli 7. dubna 2013po mši svaté bude křest malé Moniky Anny Šírové.

Pouť ve Slavkovicích

V neděli 7. dubna 2013 je hlavní pouť ve Slavkovicích u kaple Božího milosrdenství: mši svatou v 10:30 mají otcové pallotini a v 15:00 hod královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Traktor z Herálce do rovníkové Afriky - pozvánka na promítání

Srdečně zvu všechny občany na vyprávění a promítání o dobrodružné misijní cestě do Tanzanie.
Skupina českých a moravských lékařů, učitelů, kněží, stavařů a strojařů vezla na jih Tanzanie tři opravené traktory, kostelní zvon, zdravotní pomůcky, školní potřeby, oblečení... O nepatrné ale účinné pomoci domorodým lidem v chudé oblasti deštných pralesů se můžete dozvědět v programu, který bude v sobotu 6. dubna 2013 v 19:00 hod. v kulturním domě v Herálci. Jeden z traktorů prošel rukama heráleckých hasičů, kde bude nyní tento zelený Zetor pracovat? Jak žijí místní lidé když elektrické vedení končí 100 km od vesnice a prašné cesty jsou v době dešťů neprůjezdné?
Přijďte s námi přemýšlet o životě lidí, kteří umí být šťastní ačkoli bydlí v domečku z bambusu a chodí pro vodu do řeky s dravými krokodýly.
Těším se na setkání s Vámi.
P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

Duchovní exercicie s otcem Eliasem Vellou

Všichni farníci, včetně mládeže se může přihlašovat již dnes na farní duchovní exercicie s otcem Eliasem Vellou. Tentokrát ve Volfířově u Kostelního Vydří od 10. do 12. května 2013.

expedici "Sardinie 2013"

Mládež se může přihlašovat na expedici "Sardinie 2013" – máme posledních 5 volných míst: od 17. do 27. července 2013.

Pozvánka na putovní tábor

Děti od 12. let se mohou již přihlašovat na letošní putovní tábor. Uskuteční se, dá-li Pán od 30. června do 4. července 2013 a pojedeme do Lužických hor.

Poděkování za sbírka

Děkuji Vám za dary při dnešní velikonoční sbírce na opravy kostela.

Příprava dětí

Příprava dětí na první sv. přijímání bude v úterý 2. března 2013 v 17:00 hod.

Mše svaté o velikonočních svátcích

  • 28. 03. 2013 - Zelený čtvrtek - 19:00 - Poslední večeře Páně
  • 29. 03. 2013 - Velký pátek - 15:00 - den umučení Pána Ježíše Krista - přísný půst
  • 30. 03. 2013 - Bílá sobota - 18:30 - den modliteb, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - vigilie
  • 31. 03. 2013 - Hod Boží velikonoční - 11:00 - bude velká sbírka na opravy kostela Sv. Kateřiny v letošním roce
  • 01. 04. 2013 - Velikonoční pondělí - 11:00 - Křižánky

Poděkování

Děkujeme místní organizaci KDU-ČSL za příspěvek na opravy 20.000,- Kč, výtěžek z plesu.

Adorace v Getsemanech

Adorace v Getsemanech na Zelený čtvrtek 28. března 2013 bude do 22:00 hod. Na Velký pátek je den přísného postu, v 15:00 bude obřady a adorace u Božího hrobu do 21:00 hod. Na Bílou sobotu bude kostel otevřený od 9:00 do 12:00 hod. Vigilie začne ve 18:30 venku žehnáním ohně. Na Hod Boží velikonoční bude žehnání pokrmů.

Kdyby to bylo ve Vašich možnostech, zvu Vás na letošní "Missa Chrismatis" na Zelený čtvrtek 28. března 2013 v Brně v katedrále v 9:00 – obnova kněžských slibů a žehnání svatých olejů.

Velikonoční svatá zpověď

Kdo ještě nebyl u svaté zpovědi, má možnost V neděli 24. března 2013 v bazilice od 15:30, nebo v úterý 26. března 2013 v Herálci od 17:30 hod.

Modlitby matek

V neděli 24. března 2013 v 17:30 bude na faře společenství Modlitby matek.

Pobožnost křížové cesty

V neděli 24. března 2013 odpoledne v 17 hod. bude pobožnost křížové cesty. Povedou ji matky s dětmi.

Slova k zamyšlení v tomto týdnu modliteb za mládež

Ježíši, s láskou se na nás díváš a nabízíš nám dar Ducha Svatého. Prosíme tě, pomoz nám přijímat zodpovědnost za krásný dar mládí, abychom si jej vážili a prožívali ho v radosti. Dej nám odvahu ptát se na pravé hodnoty života a zříkat se falešných nadějí, abychom se uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle. Dej nám schopnost ukazovat praktickými skutky lásky na plnost života víry, která nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit o bohatství duchovní i materiální. Ať jsme v tvé církvi znamením naděje a najdeme bohatství věčného života. Amen. Panno Maria, prosíme tě, nauč nás dělat všechno, co nám tvůj Syn řekne. Zdrávas Maria...Pozvání na letní chaloupku

Všechny děti od 7 do 12 let jsou zvány na letní chaloupku, která proběhne od 5. do 10. srpna 2013. Přihlášky a více informací jsou na stolečku a na plakátku vzadu v kostele.

Setkání s biskupem

V sobotu 23. března 2013 bude tradiční setkání mládeže s otcem biskupem v Brně katedrále. Bratr jáhen Jiří pojede s mládeží.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 23. března 2013 dopoledne, v 8:00 bude mše svatá, hned potom začne svátost smíření (do 11:00 hod.).

Vzdělávání ve víře

Další kapitola našeho farního vzdělávání ve víře bude v pátek 22. března 2013 v 19:00 hod. v obecní knihovně.

Mše na sv. Josefa

Mše svatá ze slavnosti sv. Josefa bude v pondělí 18. března 2013 jako vigilie. - Slavit ji bude s Vámi P. Pavel Lacina – zítra v 18:00.

"Habemus Papam" - "Máme (nového) papeže"

Slavné "Habemus Papam" - "Máme (nového) papeže" zaznělo ve středu 13. března 2013 ve 20 hodin 13 minut na Svatopetrském náměstí. 115 kardinálů zvolilo hlavu římskokatolické církve v pátém kole volby v Sixtinské kapli. Novým papežem římskokatolické církve je Argentinec Jorge Mario Bergoglio. Zvolil si jméno František. Modleme se za něho, aby měl sílu ve svém novém poslání.

Modlitby za nového prezidenta

Prosím Vás všechny o modlitby za nového prezidenta – nezávisle na tom jak jsme předtím volili a jaké máme sympatie či výhrady. Je zde nový prezident a naše modlitba je naše povinnost.

Poděkování za dar

Děkujeme všem obecním zastupitelům za příspěvek obce na opravy ve farnosti – dostali jsme 70.000,- Kč.

Velikonoční svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 23. března 2013 dopoledne.

Společenství mládeže

V pátek 15. března 2013 bude společenství mládeže na faře v 19:00 hod.

Setkání našich prvokomunikantů

V úterý 12. března 2013 v 17:00 hod. bude další setkání našich prvokomunikantů a jejich rodičů.

Prosba za nového papeže

Proste denně o dary Ducha svatého pro moudrou volbu nového papeže. Prosím zvláště o modlitbu růžence na tento úmysl.

Prodej knih

V neděli 10. března 2013 bude opět možné zakoupit knižní tituly.

Křížová cesta

Křížová cesta pro mládež na Zelenou horu bude příští sobotu večer. Sraz v sobotu 9. března 2013 před bazilikou.

Děkanský vzdělávací den

Příští sobotu 9. března 2013 bude v Novém Městě na Mor. opět Děkanský vzdělávací den pro všechny dospělé ministranty, lektory, akolyty, členy sborů... V 9:00 bude v kostele sv. Kunhuty mše svatá a v 9:45 program v kině – hlavní přednášku bude mít pan generální vikář.

Sbírka "svatopetrský haléř"

Příští neděli 3. března 2013 bude sbírka "svatopetrský haléř". Děkuji Vám předem za to, že i tímto způsobem podpoříme charitativní aktivity papeže.

Farní chaloupka

Příští víkend budou naše děti na faře, proto i večerní mše svatá v pátek bude dětská.

Vzdělávání ve víře

Další vzdělávání ve víře bude až v pátek 22. března 2013, zpovědní den bude sobota 23. března dopoledne.

Návštěva nemocných

Ve čtvrtek 28. února 2013 odpoledne budu navštěvovat nemocné od 13 do 15 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání

Další příprava na 1. svaté přijímání bude v úterý 26. února 2013 od 17:00 hod na faře.

Petice proti přípravku RU-486

Jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486, který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. Hnutí pro život v České republice připravilo proti registraci přípravku RU-486 pe¬tici, kterou podle svých možností můžete podpořit.
Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto vás vybízím k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel. Děkuji všem, kdo se připojí.
S požehnáním Váš biskup Vojtěch

Kasičky

Děti dostaly v neděli 17. února 2013 kasičky na "postní almužnu". Otec biskup Vojtěch k tomu říká: "Jedná se o drobné dary, které jsme ušetřili svým postním sebezáporem. Je to jeden ze způsobů společného prožívání postní doby. Druhou neděli velikonoční je možné přinést kasičky zpět do kostela. Peníze použije diecézní charita na pomoc lidem v nouzi. Postní almužna je výrazem odhodlání měnit sebe sama skrze pomoci druhým lidem".

Společenství mládeže

Společenství mládeže bude na faře v pátek 15. února 2013 v 19:00 hod.

Popeleční středa

Popeleční středa 13. února 2013 je dnem přísného postu – veďte k tomu i své děti a vysvětlete jim význam postu. Půst není dieta ale způsob modlitby.

Udělování svátosti nemocných

V úterý 12. února 2013 budeme při mši svaté udělovat svátost nemocných – pozvěte své staré a nemocné příbuzné a blízké. Pokud někdo z nich nebyl delší čas u svaté zpovědi, bude se zpovídat přede mší svatou.

První setkání prvokomunikantů

První setkání prvokomunikantů bude v úterý 12. února 2013 na faře v Herálci v 16:00 hod. Děti bude doprovázet vždy alespoň jeden z rodičů.

Poděkování

Otec Vladimír děkuje za to, že jste je provázeli modlitbou na naší misijní cestě do Tanzánie. Děkuje také všem, kdo zde zastupovali.

Setkání

Na nedělní večer 10. února 2013 zvu hasiče, kteří opravovali misijní traktor na krátké setkání – v 18:00 hod. na faře.

Návrat otce Vladimíra z Tanzanie

POZOR! Podle předběžných informací by měl otec Vladimír sloužit po příletu v pátek 8. února 2013 večerní mši svatou v 17:15 hodin. Rádi bychom připravili malé překvapení na uvítání, jste proto všichni zváni, abyste se mohli seznámit nejen s těmito zprostředkovanými SMS zprávami, ale i s prvními "živými" dojmy.

První setkání prvokomunikantů

První setkání prvokomunikantů bude v úterý 12. února 2013 na faře v Herálci v 16:00 hod. Děti bude doprovázet vždy alespoň jeden z rodičů. Protože jsou prázdniny, pokud budete na cestách, ozvěte se rodiče panu farářovi po jeho návratu z Afriky, pokud nebudete moci přijít na první schůzku.

Mše svatá

V neděli 3. února budeme slavit mši svatou s P. Jiřím Veselým.

Volná intence

Na neděli 3. února je volná intence...

Společenství mládeže

V pátek 1. února 2013 po bohoslužbě slova bude na faře společenství mládeže.

Hromnice

v sobotu bude ranní mše svatá na svátek Hromnic – bude ji s Vámi slavit P. Jiří Veselý. Na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) si přineste na posvěcení své svíce.

První pátek

Na první únorový pátek 1. února 2013 bude bohoslužba slova.

Mše svatá

V úterý 29. ledna 2013 zde bude mít mši svatou pan farář z Bobrové – o. Vít Fatěna. v sobotu bude ranní mše svatá na svátek Hromnic – bude ji s Vámi slavit P. Jiří Veselý. Ten zde bude zastupovat také v neděli. Na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) si přineste na posvěcení své svíce.

Modlitby matek

V neděli 27. ledna 2013 v 17:00 hod. bude na faře společenství Modlitby matek.

Poděkování

Děkujeme otci Josefovi Havelkovi slavení mše svaté v neděli 27. ledna 2013.

Mše svatá s panem farářem z Bobrové – o. Vít Fatěna

V úterý 22. ledna 2013 zde bude mít mši svatou pan farář z Bobrové – o. Vít Fatěna. V sobotu bude na Křižánkách sloužit P. Jiří Janoušek z Fryšavy. Nedělní mši svatou za týden bude slavit s Vámi P. Josef Havelka z Brna.

Kontejner je v Tansaniii

Náš kontejner úspěšně přistál v přístavu v Dar es Salaamu již 11. ledna 2013. Do Tanzánie odlétáme v úterý dopoledne z Vídně. Budeme rádi za Vaši modlitbu a budeme se snažit poslat občas zprávy o naší cestě. Objeví se na vývěsce a na webu.

Udělování Svátost nemocných

V úterý 12. února 2013 bude otec Vladimír při večerní mši svaté v 18:00 udělovat svátost nemocných.

První příprava dětí na svaté přijímání

První příprava dětí na svaté přijímání bude v úterý 12. února 2013 v 16:00 na faře.

Křest

Křest bude také v sobotu 19. ledna 2013,v 11:00 hod – Matyáš Josef Boháč.

Vzdělávání ve víře

Další naše vzdělávání ve víře bude v pátek 18. ledna 2013 v 19:15 v sále obecní knihovny. Pozvěte také blízké. Začátek bude posunutý o 15 minut, protože zastupuji pana faráře v Obyčtově.

Křty

Po mši svaté v neděli 13 ledna 2013 byly křty malých dětí: Karolíny Marie Anny Staňkové a Jaromíra Gregora.

Zemřel P. Jan Josef Kohl * 21. 2 1928 + 4. ledna 2013

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.

Konvent Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a sourozenci zemřelého s rodinou oznamují, že 4. ledna 2013 zemřel ve věku nedožitých 85 let nejstarší profes komunity P. Jan Josef Kohl OSB.

Otec Jan se narodil 21. února 1928 v Suchém Dole. Do benediktinského kláštera v Břevnově přišel 14. září 1949. Doba jeho mnišské formace byla poznamenána pronásledováním řeholníků po komunistickém převratu v Československu. Jan vytrval a 23. června 1973 přijal kněžské svěcení. Působil v Hradci Králové, v Litomyšli a ve Svratce.

Jakmile to bylo možné, vrátil se v roce 1990 do svého kláštera v Břevnově a zapojil se do jeho obnovy a do duchovní správy u kostela svaté Markéty i v poutním kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. Zemřel 4. ledna 2013 v Praze.

Pohřební obřady se budou konat v arciopatském kostele svaté Markéty (Praha 6-Břevnov, Markétská 28/1) v pondělí 14. ledna 2013 od 12 hodin.

Tříkrálová sbírka

Vybralo se na Charitu celkem 23400Kč. Pán Bůh zaplať

vzdělávání ve víře

Další naše vzdělávání ve víře bude v pátek 18. ledna 2013 v sále obecní knihovny. Pozvěte také blízké.

Setkání mládeže

V pátek 4. ledna 2013 bude mít mládež společnou bohoslužbu slova s panem jáhnem Jiřím a potom společenství na faře.

15. expedice

Zvu mladé od 16. let na 15. expedici na Sardinii – od 17. do 27. července 2013.