Farní informace - rok 2009

Poděkování za vánoční sbírku

Dodatečně děkujeme za Vaše dary při vánoční sbírce na opravy kostela – vybralo se 19.700,-Kč

Posledního vystoupení pana Radovana Lukařského

Ve středu 30. prosince 2009 v 17:00 bude v sále OÚ promírání posledního vystoupení pana Radovana Lukařského.

Silvestrovské bilancování roku 2009

V úterý 29. prosice 2009 otec Vladimír shrnul vše podstatné, co se událo v naší farnosti v roce 2009. Stručný přehled máte k dispozici zde (pdf).

Poděkování

Děkujeme chrámovému sboru Fons za doprovod při liturgii 27. prosince 2009.

Obnova manželských slibů

Na Svátek Svaté rodiny v neděli 27. prosince 2009 bude obnova manželských slibů. Při mši svaté bude zpívat sbor Fons Brixiho mši vánoční.

Sbírka na opravy heráleckého kostela

Na Hod Boží vánoční 25. prosince 2009 bude sbírka na opravy heráleckého kostela. Pán Vám oplať Vaše dary.

Otevřený kostel v Herálci

Na Hod Boží Vánoční 25. prosince 2009 bude odpoledne otevřený kostel. Můžete jít s dětmi k Betlému.

"Půlnoční" mše svatá na Křižánkách

Na Štědrý den bude „Půlnoční“ mše svatá na Křižánkách 24. prosince 2009 ve 24:00 hod. Srdečně Vás zvu.

Bohoslužby o vánočních svátcích

24.12.2009 - Štědrý den - 08:00 - mše svatá na úmysl dárce - Herálec
24.12.2009 - Štědrý den - 24:00 - "Půlnoční mše svatá" na Křižánkách
25.12.2009 - Hod Boží vánoční - 11:00 - Za mír a pokoj ve světě - Herálec
26.12.2009 - Svátek sv. Štěpána - 11:00 - Za živé a + kněze, za povolání k zasvěcenému životu - Herálec, Křižánky
27.12.2009 - Svátek Svaté Rodiny - 11:00 - Za farníky - Herálec

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Vánocemi bude v sobotu 19. prosince 2009 od 9:00 do 11:00 hod. Předtím bude ranní mše svatá v 8:00 hod.

Živý betlém

Živý betlém se uskuteční v úterý 15. prosince 2009 na žďárském náměstí v 16:00 hod. Půl hodiny předtím budou zpívat sbor Biskupského gymnázia.

Výtvarné odpoledne

Výtvarné odpoledne pro děti bude v pondělí 14. prosince 2009 v 16 hod. na faře. S sebou: nůžky, lepidlo, pastelky.

Intence mší svatých

Rozeberte si vyplněné lístky s intencemi mší svatých na kalendářní rok 2010.

Přednáška Mgr. Jana Kuči

V neděli 13. prosince 2009 proběhne v křížové chodbě přednáška Mgr. Jana Kuči na téma „tradiční lidová kultura na Horácku“.

Roráty

Při každých rorátech v úterý čteme z myšlenek a ze života sv. Jana Maria Vianneye.

Průvodce adventem

Rozeberte si "Průvodce adventem" – myšlenky na každý den. Při každých rorátech ve všední den bude na konci mše svaté myšlenka ze života sv. Jana Maria Vianeye.

Sv. Mikuláš

Děti – letos bude sv. Mikuláše v neděli 6. prosince 2009, proto pozveme sv. Mikuláše na naši nedělní mši svatou. Věřím, že přijde i s nadílkou.

Mše svatá s Mons. Dominikem Dukou

V sobotu 5. prosince 2009 v 9:30 bude v Klášteře mše svatá s královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem Dukou při příležitosti jeho převzetí služby spirituála Kolpingova díla ČR.

Navštívíme nemocné

Před Vánocemi rádi navštívíme naše nemocné – prosíme příbuzné, aby se přišli domluvit, kdy můžeme přijít s Eucharistií.

Poděkování

Děkujeme choralistům Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna za dnešní doprovod liturgie.

Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce v neděli 22. listopadu 2009 - na posvícení. Vybralo se celkem 21.050,-Kč. Peníze budou použity na opravy našeho kostela v roce 2010.

Prodej náboženské literatury

Prodej náboženské literatury, pohlednic, kalendářů. Prodej se uskuteční na 2. neděli adventní 6. prosince 2009 – br. Josef Novák bude k dispozici před heráleckým kostelem.

Svatomichalská gregoriánská schola

Na 1. adventní v neděli 29. listopadu 2009 bude při mši svaté zpívat Svatomichalská gregoriánská schola z Brna.

Výtvarné odpoledne

Výtvarné odpoledne pro děti bude v sobotu 28. listopadu 2009 v 16:00 hod na faře. S sebou nůžky, lepidlo...

Pastorační farní rada

Setkání členů pastorační farní rady plánuji na úterý 24. listopadu 2009 v 19:00 hod.

Sbírka na opravy kostela - o posvícení

V neděli 22. listopadu 2009 bude při slavnostní mši svaté sbírka na opravy kostela. Na příští rok plánujeme začátek generálních oprav interiéru našeho kostela. Čeká nás úprava liturgického prostoru, nová zpovědní síň, nová elektroinstalace, výměna oken, časem také výmalba, nové osvětlení a vytápění...

OBOROH

Srdečně Vás zveme na koncert skupiny OBOROH, který bude v sobotu 21. listopadu 2009 v 18:00 v bazilice v klášteře. Vstupné bude dobrovolné. Více informací o koncertu zde (pdf - 1 MB).

Vzdělávání ve víře

V pátek 20. listopadu 2009 bude v 19:00 na faře další vzdělávání ve víře. Probírají se židovské symboly, svátky a tradice, jak ovlivnily křesťanskou liturgii.

"Vocatus aecumenicus"

V neděli 15. listopadu 2009 náš kostel navštíví mužský vokální pěvecký sbor "Vocatus aecumenicus" z Jimramova. Budou zpívat při mši svaté. Začátek mše svaté jako vždy v 11:00 hod.

Modlitby matek

V neděli 15. listopadu 2009 si naše společenství Modlitby matek připomene roční výročí vzniku.

"Nový Jeruzalém"

Poutní program "Nový Jeruzalém" bude tento týden u nás v bazilice. V pátek 13. listopadu 2009 začne pouť v 17:00 hod. Příležitost ke svaté zpovědi. Hlavní celebrant bude P. Jiří Veselý SDB.

Stále probíhá přihlašování na pouť

Stále je možné se přihlašovat na farní pouť do Říma – informace jsou na vývěsce. Mládež se může přihlašovat na 12. diecézní expedici mládeže do Albánie v červenci 2010.

Úmysly mší svatých na rok 2010.

Úmysly mší svatých na nový kalendářní rok se budou nahlašovat od adventu.

Marek Orko Vácha "Darwinismus a křesťanství"

Příští neděli 8. listopadu 2009 v 17:00 hod. bude v sálu konventu přednáška P. Marka Orka Váchy "Darwinismus a křesťanství". Vstup je volný a po přednášce bude možnost prohlídky barokní expozice Národní galerie. Pozvěte své známé, klidně i hledající a nevěřící – téma je stále velmi diskutované. Více informací zde (pdf).

Dušičky na Křižánkách

V úterý 3. listopadu 2009bude mše svatá na Křižánkách – v 18:00 hod. za všechny zemřelé a za duše v očistci. Také tam bude po mši svaté průvod na hřbitov.

Všech věrných zemřelých

V pondělí 2. listopadu 2009 bude mše svatá v 19:30. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov kde bude společná modlitba a žehnání hrobů. Vezměte si s sebou svíce, chráněné před větrem.

Plnomocné odpustky

Ve dnech 1. a 2. listopadu 2009 po celý den lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě kostela a od zítřka od 1. do 8. listopadu 2008 při návštěvě hřbitova. Podmínkou je sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce a modlitba za zemřelé.

Ohlédnutí za návštěvou Svatého otce Benedikta XVI.

Na web jsme umístili slibovanou promluvu P. Jakuba Holíka, pana faráře z Jimramova jako reflexi papežské návštěvy.


Poslední říjnový růženec

Poslední říjnový růženec budou mít děti z farnosti. V sobotu 31. října 2009 v 17:00 hod. v kostele.

Díky za misijní sbírku

Při sbírce minulou neděli na misijní dílo církve se vybralo 7.500,- Kč. Pán Vám odplať Vaše dary.

Změna letního času

Upozorňujeme na konec letního času: v noci ze soboty 24. října 2009 na neděli 25. října 2009 o třetí hodině ranní se posunou hodiny na druhou hodinu středoevropského času.

Varhanický kurz

V neděli 18. října skončil dvouletý varhanický kurz našich farhanic: Lucie Teplá, Iveta Urbánková a Kateřina Vodičková – blahopřejeme!

Mimořádná kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 22. října 2009 bude mimořádně kněžská rekolekce ve Žďáře nad Sázavou - Klášteře: mši svatou se všemi kněžími a jáhny našeho děkanátu budeme slavit ve čtvrtek 22. října 2009 v 8:30 v bazilice. Hlavním celebrantem bude P. Jakub Holík, farář z Jimramova. Rekolekce je při příležitosti výročí 225 let zrušení žďárského kláštera.

pozor: Hledáme nové ministranty!

V úterý 22. října 2009 po mši svaté bude krátká příprava nových ministrantů. Malí školáci – kluci, kteří by chtěli ministrovat se mohou připojit. Toto úterý po mši svaté!

Pouť do Říma - 2010

Připravujeme na příští rok pouť do Říma – především pro rodiny, mládež, mohou je i děti. Odjezd je naplánován na neděli odpoledne 18. dubna 2010 a návrat v sobotu 24. dubna 2010. Hlavní program je“ Assissi, třídenní program v Římě, a pouť do Nursie. Cena poutě bude: dospělí 6.000,-Kč, mládež 5.000,- a děti 4.000,-. V ceně je doprava autobusem a 4 noclehy v Římě se snídaní. Děti a mládež mají slevu.

Misijní neděle

V neděli 18. října 2009 bude sbírka na potřeby misijního díla církve. Misie můžete podpořit také po mši svaté zakoupením misijních kalendářů, záložek do knížek, které vyráběly naše děti a malovaných svící, růženců.

Pletaní z papíru

V sobotu 17. října 2009 v 16:00 hod. bude na faře ukázka pletení z papíru. Můžete si přinést nůžky, staré noviny. Přijít může kdokoliv.

Vzdělávání ve víře

Vzdělávání ve víře bude opět v pátek 16. října 2009 v 19:00 hod. na faře. Srdečně zvu všechny, také mládež.

Dokument - Bazilika minor

Kdo si objednal CD – dokument z povýšení kostela na Baziliku minor, může si CD vyzvednout v zákristii u otce Vladimíra.

Pouť "živého růžence"

Na podzimní pouť "živého růžence" se vydáme příští sobotu 10. října 2009. Hlavním cílem bude poutní místo Křtiny. Autobus pojede v 7:00 od Kláštera. Zvu především členy živého růžence ale také ostatní farníky. Mohou jet s námi i děti.

Modlení růžence

Měsíc říjen je měsíc Panny Marie růžencové – pamatujte na tuto mocnou modlitbu – především společně, v neděli a ve středu v 17:00 hod.

Rodiče pozor - dohlédněte na děti

Prosím rodiče, povzbuďte a dohlédněte aby děti navštěvovaly výuku náboženství. Vzdělávání ve víře pro dospělé bude opět na faře a začne v druhé polovině října. Podrobnosti včas ohlásím.

Přijďte sloužit k oltáři

Přibíráme nové ministranty. Přihlašujte se u otce Vladimíra. Od úterý 6. října 2009 probíhá jejich školení.

Mše svatá na svátek sv. Václava

V pondělí 28. září 2009 je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa - státní svátek. Mše svatá bude v 18:00 hod.

Svatý otec v TV

Sledujte přenos z bohoslužby se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi v pondělí 28. září 2009 .

Svatováclavský festival duchovní hudby

Na sv. Václava 28. září 2009 bude ve Žďáře n/S – Klášteře odpoledne probíhat již třetí ročník Svatováclavského festivalu duchovní hudby – Fons. Začátek je v bazilice v 16:00 a kromě našeho chrámového sboru vystoupí také Carmina Nova z Prahy, Capella Moraviae z Brna a sbory z Třebíče a Českého Těšína.

Doprava do Brna na Svatého otce

Doprava v neděli 27. září 2009 do Brna na Svatého otce: využijte dva autobusy, které pojedou v Herálce ve 4:30. (Pokud by někdo raději vlakem, pak doporučoval bych použít posílené a zvláštní vlak, který pojedou ze Žďáru n/Sáz. v 5:36. Jede přímo na nádraží Brno – Slatina) a je tam v 7:13.

Mše v neděli 27. září 2009 v Herálci nebude

Mše svatá v neděli 27. září 2009 dopoledne nebude. Pokud se nebudete moci zúčastnit liturgie s papežem, můžete využít mši svatou u nás ve Žďáře nad Sázavou - v Klášteře v neděli večer v 18:00 hod.

Mládež může jet do Staré Boleslavi

Mládež se může vydat rovněž na setkání s papežem do Staré Boleslavi – připojte se k br. Danielovi – u něho se můžete po mši svaté také přihlašovat.

Výuka náboženství

Tento týden začne v naší farnosti výuka náboženství:

  • 1. - 2. třída (ve třídě 2. roč.) - Pondělí - 11:15 – 12:00 hod. - P. Vladimír Záleský
  • 3. 4. 5. třída (ve třídě 5. roč.) - Pondělí - 13:00 – 13:45 hod. - Daniel Blažke
  • 6. 7. 8. 9. třída (ve třídě 7. roč.) - Pondělí - 13:50 – 14:35 hod. - Daneil Blažke

Pouť ve Světnově

V neděli 20. září 2009 bude odpoledne v 15:00 poutní mše svatá ve Světnově.

Adorační den

V neděli 20. září 2009 budeme mít farní adorační den. Začne nedělní mší svatou v 11:00 a zakončíme ji večer v 18:00 hod. Můžete se zapisovat na adoraci během celého dne. Přijďte alespoň na chvíli všichni, kdo budete moci.

Vydávání místenek na papeže

Od úterý 15. září 2009 se začnou rozdělovat místenky do našeho sektoru na liturgii se Svatým otcem v Brně 27.9. Po mši svaté se můžete zastavit – v balíčku budou také hlavní informace.

"Klášterní noc"

Kulturně duchovní program "Klášterní noc" bude probíhat v sobotu 12. září 2009 odpoledne až do pozdního večera. Program bude opět velmi zajímavý: začátek v 18:00 otevřenou prohlídkou galerie „Barokní umění“ v konventu, program pak bude pokračovat v bazilice v 19:30 koncertem Tišnovského komorního orchestru a současně recitací Žďárské kroniky, ve 21:30 bude průvod s pochodněmi na Zelenou Horu, kde bude program pokračovat ve 22:00 barokní hudbou a výkladem ikonografie Prof. Mojmíra Horyny.

Kurz aranžování květin

Po dlouhé době opět připravujeme Kurz aranžování květin – bude probíhat na pokračování ve třech setkáních, pro ženy i děvčata – 1. setkání bude v křížové chodbě fary v Klášteře ve čtvrtek 17. září 2009 v 17:30 hod. Povede Maruška Horáková.

V týdnu – od úterý 8. září 2009 začíná modlitební novéna za požehnání pro návštěvu papeže Benedikta XVI. Společná modlitba bude denně v 18:00 v kostele.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce v neděli 6. září 2009 na návštěvu Svatého Otce. Pán Vám odplať.

Poděkování za pomoc

Děkujeme všem mužům za pomoc při brigádě kolem kostela v sobotu 5. září.

Výlet na Podkarpatskou Rus

V neděli večer 6. září 2009 pojedeme na 4 dny na Podkarpatskou Rus. Tři dny půjdeme po staré československé státní hranici z dob první republiky. Zájemci - mládež a střední generace se může přihlašovat u otce Vladimíra

Velká brigáda okolo kostela

V sobotu 5. září 2009 bude pracovní dopoledne kolem kostela. Naléhavě prosím všechny muže, aby přišel každý kdo může ráno v 8:00. Přijede také pan ing. Švoma, technický administrátor děkanství. Je třeba urychleně dokončit práce na odtokovém a větracím kanálku kolem kostela.

Požehnaný nový školní rok

Dětem přejeme požehnaný nový školní rok. Výuka náboženství začne až v polovině září. Vyučovat budu otec Vladimír i pan pastorační asistent Daniel a také paní katechetka Marie Laušmanová.

Požehnání nového kříže

V úterý 1. září 2009 po mši svaté požehnáme nový kříž s nově zrestaurovaným korpusem.

Zahájení školního roku.

V úterý 1. září 2009 bude dětská mše svatá na zahájení školního roku.

Nábor nových ministrantů!!

V září začne příprava nových chlapců – ministrantů na službu u oltáře. Rodiče, povzbuďte děti k této krásné službě a přihlaste je u otce Vladimíra.

Svatá zpověď

Děti a studenti, vykonejte si dobrou svatou zpověď před začátkem školního roku. Zvu Vás ve středu a v pátek hodinu přede mší svatou ke slavení svátosti smíření.

VI. Diecézní pouť rodinin

V sobotu 29. srpna 2009 se uskuteční VI. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.


Program na faře pro děti

Na čtvrtek 27. srpna 2009 večer chceme pozvat všechny děti na večerní program na faře – budou připravené hry a táborák a děti budou mít možnost přespat na faře. V pátek půjdou na malý výlet. Přihlašovat se můžete u Lucie Teplé.

Křest malého Ondřeje Dvořáka

V neděli 23. srpna 2009 po mši svaté bude křest malého Ondřeje Dvořáka.

Místenky na papeže

Přihlašujte se na návštěvu papeže Benedikta v Brně. Získáte tak místenky na lepších místech v sektorech. Neváhejte a přihlašte se!

Křest Tomáše Kunce

V neděli 9. srpna 2009 bude v heráleckém kostele křest malého Tomáše Kunce.

Povýšení kostela Nanebevzetí P.M.

Přijměte pozvání na oslavy povýšení kostela Nanebevzetí P.M. ve Žďáře nad Sázavou na Baziliku minor od pátku 14. srpna do neděle 16. srpna 2009.

Pouť na Křižánkách

Pouť na Křižánkách je v neděli 2. srpna 2009. Mše začíná tradičně v 11 hod. Letos připomínáme malé výročí – 75 let od postavení filiálního kostela.

Kněží na faře

V období od 15. do 25. července 2009 bude u nás na faře několik kněží trávit společnou dovolenou.

Poděkování za sbírku

Děkujeme všem, kdo přispěli tento týden svým darem pro lidi postižené povodněmi. Peníze z kasičky pošleme na Katolickou charitu.

Putovní tábor

V neděli 5. července 2009 odjel pan farář s farními dětmi a mládeží na putovní tábor do Rychlebských hor. Protože to je blízko míst, která byla postižena povodněmi, po domluvě s místním panem farářem a starostkou z obce Úhelná, jim předáme dar 25.000,-Kč. Pokud chcete na tento účel přispět, můžete celý týden do kasičky.

Primiční mše

V neděli 5. července 2009 odpoledne v 15:30 hod. začíná primiční mše svatá novokněze P. Jana Kotíka z Křižanova.

Josef Krchňavý - 60 let kněžství

V neděli 5. července 2009 oslavil P. Josef Krchňavý 60 let kněžství. Vzpomeňte v modlitbě.

Mše na sv. Petra a Pavla

V pondělí 29. června 2009 den slavnosti sv. Petra a Pavla bude slavit v Herálci mši svatou P. Marek Orko Vácha.

Konec roku sv. Pavla

V neděli 28. června 2009 skončil Rok sv. Pavla.

Souvisejcí odkazy:


Poděkování za sbírku

Pán Vám odplať Vaše dary při sbírce na bohoslovce – vybralo se 3.200,- Kč.

Kněžské svěcení v Brně

V sobotu 27. června 2009 v 9:00 hod. bude v Brně kněžské svěcení.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 25. června 2009 bude kněžská rekolekce v Novém Městě na Moravě.

Sbírka na kněžský seminář

Sbírka z neděle 21. června 2009 byla věnována na potřeby kněžského semináře a na bohoslovce.

Oprava kostela

Děkujeme mužům za pomoc při práci kolem kostela.

Návštěva papeže - Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy a odpovědi ohledně návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR najdete na www.navstevapapeze.cz. Na neděli 27. září 2009 je objednaný autobus pro Herálec, ostatní mohou využít mimořádné vlakové soupravy ze Žďáru n/S.

Farní putovní tábor- poslední šance na přihlášení

Tento týden do 21. června 2009 je poslední možnost pro mládež přihlašovat se na farní putovní tábor v Rychlebských Horách.

Pomoc při opravě kostela

Rádi bychom požádali muže z farnosti o pomoc při pracích kolem kostela v sobotu 20. června 2009 od 8:00 hod. Prosím, vezměte si s sebou krumpáč a lopatu. Práce povede pan technický admnistrátor děkanství Ing. Švoma.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Ve čtvrtek 18. června 2009 oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ten den začíná celosvětový Rok kněží, který vyhlásil papež Benedikt XVI. Potrvá až do 19.6. 2010.

Herálecká pouť

V neděli 14. června 2009 společně oslaváme ve farním kostele sv. Kateřiny poutní mši svatou v 11:00 hod.

slavnost Těla a Krve Páně

Ve čtvrtek 11. června 2009 oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté bude eucharistický průvod k jednomu oltáři venku před kostelem. Děvčata mohou jako družičky připravit natrhané květy k uctění eucharistie.

Ohlášky snoubenců

V sobotu 27. června 2009 chtějí uzavřít v naší farnosti církevní sňatek: Jitka Vašulínová (Herálec) a Leoš Novák (Herálec) a v sobotu 4. července 2009 Vlasta Roušarová (Herálec) a Petr Kosina (Pardubice).

První svaté přijímání

V neděli 31. května 2009 na slavnost Seslání Ducha svatého budeme slavit první svaté přijímání 4 dětí.

Lucie Trmíkové – Jana z Arcu

V neděli 31. května 2009 – na Svatého Ducha bude ve Žďáře nad Sáz. na Zelené Hoře v 18:00 divadelní pořad Lucie Trmíkové – Jana z Arcu s použitím veršů sv. Jana od Kříže. Hudba: Miloš Orson Štědroň. Vstupné dobrovolné.

Vigilii Seslání Ducha v klášteře

Vigilii Seslání Ducha svatého budeme slavit v sobotu 30. května 2009 ve 20:30 na rajském dvoře v Klášteře.

"Noc kostelů" 2009 v Brně

V pátek 29. května 2009 bude probíhat v brněnských kostelích první "Noc kostelů". Většina chrámů bude otevřena dlouho do noci a v každém bude probíhat jiný kulturní a duchovní program.


Poděkování

Děkujeme panu Bohumilovi Teplému za výrobu a instalování nového misijního kříže před kostelem. Plechový korpus nám opraví malíř z Nového Města na Moravě.

Kněžská rekolekce

Ve čtvrtek 28. května 2009 bude rekolekce v Novém Městě – mše sv. je v 8:30.

Pouť motorkářů

Pouť motorkářů bude v Klášteře v sobotu 23. května 2009 v 11:00 hod.

Pohřeb pana faráře P. Aloise Weigla

Tento týden bude pohřeb pana faráře P. Aloise Weigla - v Novém Veselí – ve středu 20. května 2009 v 15:30 hod.

Děkanská pouť ke sv. Pavlovi

Děkanská pouť ke sv. Pavlovi bude v sobotu 23. května 2009 v Bobrové, kde je farní kostel sv. Patera a Pavla. Program začne v 17:00 hod. přednáškou Radka Mezuláníka a v 18:00 bude mše svatá. Využijte autobus, který pojede z Herálce v 15:40, přes Křižánky a Sněžné do Bobrové a zpět.

Mše svatá

V úterý 19. května 2009 bude slavit v Herálci mši svatou o. Josef s jáhnem Vladimírem. Ve čtvrtek je slavnost, proto bude mše svatá v 19:00 – úmysl je volný!

Pouť ve Žďáře

První poutní mše svatá na Zelené Hoře bude v sobotu 16. května 2009, v den slavnosti sv. Jana Nep. – v 17:00 hod. Slavit ji bude P. Pavel Fox Pacner. Poutní mše svaté v neděli budou v 6:00, 7:30, 9:00 a v 10:30 hod. Poslední poutní mše svatá bude ve 14:30. Hlavní poutní mši svatou bude slavit Mons. Karel Janoušek, kanovník z Mikulova.

Příprava prvokomunikantů

V úterý 12. května 2009 v 16:45 bude na faře příprava dětí na 1. svaté přijímání.

Svátek matek

Otec Vladimír blahopřeje všem maminkám k svátku a vyprošuje požehnání pro Vás a Vaše rodiny.

Poděkování za sbírku

Děkujeme za Vaše dary při sbírce v neděli 26. dubna 2009 na potřeby spojené s papežskou návštěvou v naší vlasti. Vybralo se 7.000,-Kč.

Duchovní obnova

Zveme vás na duchovní obnovu, která bude probíhat v Klášteře od pondělí 4. května do středy 6. května 2009. Povede ji laická katolická komunita z USA pod vedením br. Toma Edwardse a s. Mary Law spojená s modlitbou za uzdravení rodových kořenů. Program začne vždy mší svatou v 17 hod. a skončí v 19:00 hod.

Vzdělávání ve víře

Další kapitola našeho vzdělávání ve víře se uskuteční v neděli 3. května 2009 v 19:00 na faře.

Výtvarné odpoledne

Zveme děti na "výtvarné odpoledne" – 27. dubna 2009 v 16:00 hod. na faře. S sebou vezměte lepidlo, nůžky, přezůvky.

Sbírka na návštěvu papeže

V neděli 26. dubna 2009 bude ve všech farnostech sbírka na potřeby spojené s papežskou návštěvou v naší vlasti. Děkuji Vám předem za Vaše dary.

Poděkování za sbírku na opravu kostela

Pán Vám odplať Vaše dary při velikonoční sbírce na opravy našeho kostela. Vybralo se 20.850,-Kč.

Pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích

Srdečně Vás zvu na pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích v neděli 19. dubna 2009 odpoledne. Objednal jsem autobus, který bude odjíždět ve 13:30 z Herálce. Zapisujte se do seznamu na stolku.

"Modlitby matek"

Společenství "Modlitby matek" bude na faře příští sobotu 18. dubna 2009 v 18:00 hod.

Setkání dětí prvokomunikantů

Setkání dětí prvokomunikantů bude úterý 21. dubna 2009 v 16:45.

Bohoslužby o velikonočních svátcích

07.04.2009 - úterý - 08:00
09.04.2009 - Zelený čtvrtek-20:00-Poslední večeře Páně
10.04.2009 - Velký pátek-15:00-den umučení Pána Ježíše Krista–den přísného postu
11.04.2009 - Bílá sobota-19:00-den modliteb, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně-vigilie
12.04.2009 - Hod Boží velikonoční-11:00
13.04.2009 - Velikonoční pondělí-11:00-Křižánky

Poděkování

Děkujeme sboru FONS za velikonoční doprovod liturgie a také všem našim zpěvákům a varhanici. Také ministrantům, panu kostelníkovi, ženám za úklid a výzdobu...

Sbírka na opravy kostela

Na Velikonoce bude sbírka na opravy kostela.

Letní cesta do Taizé

Zveme dospělé i mládež na letní cestu do Taizé – od 25. července do 3. srpna 2009. Týdenní pobyt v tomto duchovním místě komunity v Taize je velký zážitek a velmi doporučuji. Přihlašovat se můžete u otce Vladimíra.

"Missa Chrismatis"

Mše svatá "Missa Chrismatis" s žehnáním svatých olejů a obnovou kněžských slibů bude v Brně v katedrále na Zelený čtvrtek 9. dubna 2009 v 9:00 hod.

Podpořte opravy baziliky v soutěži o cenu Zlatá jeřabina

Od 9. března 2009 do 17. dubna 2009 můžete hlasovat v anketě Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2008, která je krajem Vysočina vyhlašována v kategorii péče o kulturní dědictví. Do této kategorie byla vybrána obnova našeho klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše. Výsledky veřejné ankety budou vyhlášeny 12. května 2009. Prvním třem kulturním počinům v každé kategorii bude Zastupitelstvem kraje Vysočina udělena spolu s oceněním i finanční odměna. Hlasujte na těchto stránkách: Zlatá jeřabina kraje Vysočina

Co se stalo s Ježíšem?

Pašijová hra o životě, smrti a slavném vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista se uskuteční v úterý 7. dubna 2009 ve 20:00 hodin v Dětském areálu na sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou. Srdečně vás zveme!

Setkání mládeže s biskupem v Brně

V sobotu 4. dubna 2009 před Květnou nedělí proběhne další setkání mládeže s otcem biskupem v Brně. Chtěl bych pozvat mládež k účasti na tomto setkání.

Velikonoční svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 4. dubna 2009 od 17:00 hod.!

Diskusní večer s otcem Vojtěchem Kodetem

Evropská akademie pro demokracii vás zve na diskusní večer v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou v pátek 3. dubna 2009 od 19:00 hodin. Proč zatěžovat hodnotami křesťanství společnost? Hostem bude P. Vojtěch Kodet, O. Carm.

Pastorační rada

Setkání pastorační farní rady bude v úterý 31. března 2009 v 19:00 na faře.

Návštěva nemocných

V pondělí 30. března 2009 bude otec Vladimír navštěvovat nemocné – prosíme, dejte mu vědět, koho může navštívit s Eucharistií. Pokud víte také o nemocných, kam jsme zatím nechodili, oznamte nám to, rádi přijdeme. Tato informace platí dlouhodobě!

Změna času

Chtěli bychom Vás upozornit na změnu času. Začátek letního času nastane v noci ze soboty 28. března 2009 na neděli 29. března 2009 – ve 2:00 se posune čas na 3:00 hod.

Poděkování schole

Děkujeme Velké rytmické schole z Kláštera za hraní a zpívání.

Příprava prvokomunikantů

Příprava dětí na první svaté přijímání bude v úterý 24. března 2009 v 16:30 hod

Slavnostní mše v katedrále v Brně

Letos si připomeneme 400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra. Tento kněz a mučedník byl vysvěcen v Brně 22. března 1609. Proto zve otec biskup na bohoslužbu do brněnské katedrály v sobotu 21. března 2009 v 10:00 za účasti moravského metropolity, olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, litoměřického biskupa Josefa Koukla a brněnského biskupa.

Rytmická schola v Herálci

V neděli 22. března 2009 bude doprovázet liturgii Velká rytmická schola.

"Modlitby matek"

Příští sobotu 21. března 2009 bude v 17:00 na faře v Herálci další společenství "Modlitby matek".

Poděkování

Otci Josefovi Grubovi děkujeme za slavení mše svaté a všem Palotinům přejeme požehnané působení v našem děkanství.

Pouť do Svaté Země

V pátek 13. března 2009 se vydali poutníci do Svaté Země. Odjezdu předcházela společná mše svatá pro požehnání poutníkům. Návrat z Izraele je v neděli 22. března 2009 nad ránem, kdy přijedou zpět do Žďáru nad Sázavou.

Křížová cesta

V neděli 15. března 2009 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty.

Mše svatá s P. Josefem Grubou z Jam

Příští neděli 15. března 2009 bude s námi slavit mši svatou P. Josef Gruba z Jam - polský řeholní kněz Společnost katolického apoštolátu – Palotini.

Požehnání poutníků do Svaté Země

V pátek 13. března 2009 bude v Klášteře mše svatá v 17:15 s požehnáním poutníků na cestu do Svaté Země.

Poděkování za sbírku

Při sbírce "Svatopetrský haléř" v neděli 1. března 2009 na se vybralo 7.300,- Kč. Děkujeme Vám.

Setkání prvokomunikantů

V úterý 10. března 2009 v 16:30 bude na faře další příprava dětí na 1. svaté přijímání. Tentokrát prosím o účast také rodiče.

Křížové cesty v postní době

Neděle v 17:00 hod.

Představení prvokomunikantů

V neděli 8. března 2009 budou představeny při mši svaté děti, které se letos připravují na svatou zpověď a první svaté přijímání.

Beseda s ekonomem

V pátek 6. března 2009 v 19.00 hodin pořádá Evropská akademie pro demokracii v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou diskusní večer s PhDr. Tomášem Sedláčkem na téma: Doba dluhová a křesťanská symbolika v ekonomice.

Páteční zvonění zvonů v brněnské diecézi

Od pátku 27. února 2009 obnovuje brněnský biskup na území své diecéze páteční vyzvánění zvonů v 15:00 – tedy v hodinu smrti Pána Ježíše Krista pro kratičké uctění a modlitbu. V době, kdy se v Evropě staví mešity a zní hlas muezínů bychom se neměli vzdát tradičních křesťanských symbolů. Tam kde je to technicky možné, žádá o. biskup o pravidelné zvonění v pátek ve tři hodiny.


Sbírka - "Svatopetrský haléř"

Příští neděli 1. března 2009 bude sbírka "Svatopetrský haléř" – může to být náš postní dar papeži Benediktovi. Z těchto prostředků Svatý Otec pomáhá tradičně zemím zasaženým přírodními katastrofami a lidem v tísni a chudobě. Děkuji Vám předem!

Popeleční středa!!!!!

Na Popeleční středu 25. února 2009 se bude při mši svaté v 19:00 hodin udělovat "popelec". Pamatujte na to, že je to den přísného postu – od masa a také půst újmy.

Příprava na první svaté přijímání

V úterý 24. února 2009 bude na faře v 16:30 další příprava dětí na první svaté přijímání.

Křest

V sobotu 21. února 2009 ve 14:15 bude svatý křest malého Přemysla Brázdy.

Vzdělávání ve víře

V pátek 20. února 2009 bude na faře další vzdělávání ve víře – v 19:00 hod.

Diskusní večer s kardinálem Vlkem

Pro zájemce tlumočím jedno pozvání: Evropská akademie pro demokracii zve na diskusní večer s primasem českým J.E. Miloslavem kardinálem Vlkem. Večer je na téma: "Má církev dnešní společnosti co nabídnout?" Program začne v pátek 20. února 2009 v 19:00 hod. v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.

"Modlitby matek"

Společenství "Modlitby matek" bude v neděli 15. února 2009 v 17:00 hod.

Svátost nemocných

V úterý 10. února 2009 při mši svaté bude udělována svátost nemocných. Prosím, upozorněte své blízké – starší a nemocné. Kdo bude přijímat svátost pomazání nemocných, prosím, zapište se vzadu na stolku. Přede mší svatou se bude zpovídat. Pokud bude potřeba rád navštívím nemocné také doma nebo v nemocnici – stačí říci.

Příprava na první svaté přijímání

V úterý 10. února 2009 v 16:30 hod. bude na faře příprava dětí na první svaté přijímání.

Ohlášky snoubenců

Dne 21. února 2009 chtějí na Křižánkách uzavřít církevní sňatek tito snoubenci: Lukáš Procházka, Křižánky a Lucie Půžová, Žďár n/S.

Svátost nemocných

Svátost nemocných bude udělována v úterý 10. února 2009 v předvečer Světového dne nemocných.

Hromnice

V úterý 3. února 2009 oslavíme svátek "Uvedení Páně do chrámu" - na "Hromnice" si vezměte s sebou na liturgii svíce, nebo si můžete zakoupit svíci zde v kostele. Svatoblažejské požehnání budeme udělovat také v úterý – po mši svaté.

"Bazilika minor" ve Žďáře nad Sázavou

S radostí Vám oznamujeme, že v tomto týdnu jsme dostali z Vatikánu dekret o udělaní titulu "Bazilika minor" pro farní chrám ve Žďáře n/S - Klášteře.

Poděkování za sbírku

Děkujeme Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na děkanský fond – vybralo se 6.600,- Kč.

Připomenutí

20. ledna 2009 uplynuly 3 roky od smrti P. Stanislava – vzpomeňte v modlitbě.

Otec biskup – list k povolání ke kněžství

Milé sestry a bratři, jako váš biskup vás prosím, abyste se snažili všemožně podporovat povolání ke kněžství a k různým formám zasvěceného života. A vás, mladí muži, kteří jste svobodní, máte nebo budete mít maturitní zkoušku a kteří se cítíte povoláni ke kněžství, bych rád informoval, že přihlášky je možné podat na biskupství do 25. března 2009. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.Váš biskup Vojtěch.

Sbírka do děkanského fondu

V neděli 25. ledna 2009 bude sbírka na potřeby děkanského fondu – to je pokladna společná pro všechny farnosti našeho děkanátu odkud se mohou čerpat peníze při opravách, škodách... Jednou do roka chceme do této pokladny něco přidat.

Vdělávání na faře

Další naše modlitební a vzdělávací setkání se uskuteční v pátek 23. ledna 2009 na faře v 19:00 hodin. Srdečně všechny zveme.

Nové informace o Expedici Finsko 2009

Přečtěte nejčerstvější informace o letošní expedici a prohlédněte si nový diecézní web o všech dosavadních expedicích, kde také nejdete informace o nové expedici.

Informační schůzka poutníků do Izraele

Setkání přihlášených poutníků na farní pouť do Izraele a Jordánska se uskuteční ve Žďáře nad Sázavou, v Klášteře, v křížové chodbě v neděli 25. ledna 2009 v 15:00 hod. Setkání se zúčastní také ředitel CK Awertour pan Vlado Maštrla. Prosíme poutníky aby s sebou vzali číslo svého pasu, RČ a počítali také s hotovostní platbou.

Putovní tábor 2009

Letošní putovní tábor pro starší školáky a mládež je naplánován na začátek prázdnin. Termín je každý rok podobný: odjíždět budeme v neděli 5. července 2009 odpoledne a vrátit bychom se měli v pátek 10. července kolem poledne. "Puťák" bude opět společný pro děti a mládež z farnosti Herálec a Žďár nad Sázavou 2. Cílem budou Rychlebské Hory na česko-polském pomezí. Podrobnější informace budou na webu i na vývěsce.

Udělování svátosti nemocných

Společné udělování svátosti nemocných budeme prožívat v Herálci v úterý 10. února 2009 v 18:00 v předvečer Světového dne nemocných. Přede mší svatou bude příležitost ke svaté zpovědi. Prosím, aby naši farníci nabídli odvoz autem či jinou pomoc našim nemocným a starým lidem z farnosti, nebo jim zprostředkovali návštěvu kněze přímo doma. Svátost nemocných mohou přijmout i lidé mladší, jsou-li delší dobu nemocní; prožívají nějakou vážnější akutní či chronickou nemoc nebo jsou před operací.

První setkání prvokomunikantů

První setkání dětí, které se letos budou připravovat na první svaté přijímání bude v úterý 27. ledna 2009 v 17:00 na faře. Prosím rodiče aby již přihlašovali děti na přípravu a také aby dítě doprovázel vždy jeden z rodičů. Termíny dalších katechezí dětí jsou: 10. února 2009 v 16:30 hod. a 24. února 2009 v 16:30 hod.


Společenství matek

Společenství Modlitby matek bude na faře v neděli 18. ledna 2009 v 17:00 hod.

Výsledky tříkrálové sbírky v Herálci

Během tříkrálově sbírky se v Herálci vybralo 24.300,-Kč.

Mše svatá

V úterý 13. ledna 2009 zde bude P. Josef Krchňavý – já budu na návštěvě u P. Libora Bučka, našeho rodáka ze Žďáru v jeho nové farnosti Klenčí pod Čerchovem.

Vzdělávání ve víře

Další vzdělávání ve víře bude v pátek 22. ledna 2009 v 19:00 hodin na faře.

Tříkrálová mše

Při mši svaté v úterý 6. ledna 2009 bude žehnání vody, křídy a kadidla – mše svatá bude v úterý v 19:00.

Poděkování koledníkům

Děkujeme všem malým i velkým tříkrálovým koledníkům za včerejší pomoc při sbírce na potřeby charity.

Poslední možnost se přihlásit na pouť

Do 6. ledna 2009 je poslední možnost se přihlásit na farní pouť do Jordánska.

Návštěva papeže v roce 2009

S radostí Vám oznamuji, že jak bylo oznámeno ČBK, v roce 2009 je naplánovaná návštěva papeže Benedikta v České republice.

Schůzka koledníků

Tříkráloví koledníci se setkají v kostele příští sobotu 3. ledna 2009 ve 12:30 hod.