Farní informace - rok 2007

Vánoční pouť farností Žďár nad Sázavou – Klášter a Herálec

Na tradiční vánoční pouť se vydáme na svátek Mláďátek v pátek 28. prosince v 9:00 od Kláštera. Cílem letošní pouti bude farní kostel v Olešnici, kde si prohlédneme nový Betlém z Betléma a pozdravíme zbrusu nového pana faráře Pavla Lazárka. Odtud pojedeme do Blanska, bývalého působiště otce Vladimíra a v kostele sv. Martina se setkáme se současným správcem farnosti otcem Jiřím Kaňou. Spolu s ním se vydáme do nedalekého Adamova, kde si prohlédneme unikátní vyřezávaný „Světelský oltář“. Tento gotický oltář je částí původního oltáře z rakouského cisterciáckého kláštera v Zwetlu a v nedávné době byl zcela zrestaurován. Program bude pestrý a tak už dnes zveme všechny farníky -především děti, mládež, rodiny.


Vánoční přání 2007:

Milí farníci,

     jeden světově proslulý ruský myslitel Pitirim Sorokin, který byl nucen v roce 1922 emigrovat z Ruska (zemřel v roce 1968 v USA) mluvil často o tom, že lidská společnost je zcela zaměstnána tím, jak zajistit nové zdroje energie. Přitom by se měla starat o tu nejdůležitější energii pro lidstvo, o energii lásky. Až bude této energie dostatek, bude se lidstvo vyvíjet jinak.

     Připravujeme se oslavit dny, kdy přišla Boží láska nadosah. Až se budeme ptát ve svých starostech, bezradnostech, či malátnosti, kde máme vzít energii k tomu abychom to či ono dokázali, pohled do jeslí ať je nám odpovědí - nejenom do svátku Křtu Páně, kdy odstrojíme stromky...

To Vám přeje a vyprošuje P. Vladimír


Bohoslužby o vánočních svátcích

24.12.2007 - Štědrý den - 8:00 Herálec, 24:00 Křižánky - půlnoční mše svatá
25.12.2007 - Slavnost Narození Páně - Hod Boží - 11:00 Herálec
26.12.2007 - Svátek sv. Štěpána - 11:00 Herálec, 11:00 Křižánky
30.12.2007 - Svátek Svaté Rodiny - 11:00 Herálec
31.12.2007 - Silvestr - 8:00 Herálec
01.01.2008 - Nový rok - 11:00 Herálec


Svátost smíření před Vánocemi

Svatá zpověď před vánočními svátky budeme prožívat v sobotu 22. prosince dopoledne. Zpovídat se bude od 10:00 hod. do 11:30 hod. Kromě otce Vladimíra a otce Josefa Krchňavého přijede nový fryšavský administrátor P. Pavel Svoboda.


Prodej knih, vánočních pohledů...

V neděli 9.12.2007 přijede bratr Josef, který nabízí již tradičně spoustu krásných knih, brožur, vánočních pohledů a věcí, které třeba mohou způsobit radost našim blízkým pod vánočním stromečkem. Prodej se uskuteční po mši svaté.


Návštěva sv. Mikuláše

Ve čtvrtek 6.12.2007 bude dětská mše svatá ke cti sv. Mikuláše. Mše svatá bude v 18:00 s návštěvou sv. Mikuláše a malou nadílkou. Hrát a zpívat bude malá schola z Kláštera. Všechny děti srdečně zveme.


Čtení z farní kroniky

Během adventní doby budeme číst každé úterý na pokračování kapitoly z farní kroniky. Jsou tam velmi staré a zajímavé záznamy. Některé kapitoly si můžete přečíst v záložce Historie, další kapitoly budou postupně přidávány.


Intence mší svatých na rok 2008

V době adventní budeme zapisovat úmysly mší svatých na příští rok 2008.Prosím aby rodina, která má hlavní úmysl při mši svaté přinesla v obětním průvodu obětní dary k oltáři. Pokud chcete věnovat dar za oběť mše svaté, učiňte tak až po odsloužení mše svaté. Každou druhou neděli bude mše svatá “za farníky“ - herálecké i žďárské; v liché neděle to bude podobně ve Žďáře v Klášteře. Při „farní“ mši svaté ponesou dary děti. Pokud potřebujete nechat odsloužit mši svatou na naléhavý úmysl, může být Váš úmysl odsloužen v jiné farnosti – takto pomáháme kněžím ze severních a západních Čech, kteří nemají mnoho intencí a ze sbírek často nezaplatí ani elektřinu. Stačí napsat intenci na lístek, přiložit Váš finanční dar a předat p. farářovi. Ten intenci obratem předá do farnosti, kde bude mše svatá odsloužena. Stahněte si tabulku na intence.


Večer s promítáním z cest

V neděli 11. listopadu na sv. Martina chceme uspořádat promítací večer u kávy. Vyprávět se bude o letošní 9. expedici mládeže na Sicílii a také o cestě do českých vesnic v rumunském Banátu.

Začátek v 17:00 hod v Kulturním domě v Herálci. Všichni jsou srdečně zváni.


Dušičkové bohoslužby

Tradičně připravujeme mši svatou za všechny naše zemřelé v den Památky zemřelých v pátek 2. listopadu v 16:00 hod. Při mši svaté bude zpívat farní sbor Fons. Po bohoslužbě půjdeme průvodem na hřbitov. Všichni si mohou vzít s sebou svíci do průvodu.


Kurz: "Úvod do křesťanství"

Letos na podzim otevíráme opět kurz „Úvod do křesťanství“. Setkání jsou určena pro dospělé, kteří chtějí prohloubit své poznání o základních pravdách křesťanské víry a může vést k přípravě na křest dospělých, případně k prvnímu svatému přijímání.

První setkání bude probíhat ve Žďáře n/Sáz. v Klášteře na faře v neděli 21.10. v 16:00 hod. Další pokračování bude v neděli 4. listopadu v 16:00 hod. a také v neděli 18. listopadu. Všichni jsou srdečně zváni; přijít může kdokoliv, kdo má upřímný zájem o prohloubení své víry.


Podzimní víkend účastníků expedice 2007

Podzimní poexpediční setkání bude probíhat během víkendu na skautské základně v Pohledci. Na sobotní program jsou srdečně zváni nejenom letošní „sicilián“ ale i účastníci předchozích expedic.

Sobotní program:

Dopoledne lanové a lezecké aktivity, po obědě bude promítání, mše svatá a večer bude hrát k tanci i k poslechu svingová kapela Tendrbend.


Koncert duchovní hudby – zpěv a varhany

V neděli 28. října v 16:00 hod. bude probíhat v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou koncert duchovní hudby. Účinkovat budou: mezzosoprán – Pavlína Švestková, varhany - Pavel Hostinský. Vstupné dobrovolné.


Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2007 – 2008 probíhá na ZŠ v Herálci takto:

Katechetka Mgr. Marie Laušmanová (mobil: 607 116 929)

             3 vyučovací hodiny – 1.a 2. třída; 3.a 4. třída; 5.a 6. třída

P. farář P. Vladimír V. Záleský (mobil 607 736 851)

             1 vyučovací hodina – 7.8.9. třída


Jenom náhodou?

V neděli 30. září 2007 bude ve farním kostele sv. Kateřiny v Herálci zpívat Jan Jonáš Zaplatil. Koncert s názvem „Jenom náhodou?“ začne v 15.00.
Všichni jste srdečně zváni.


Pouť v Polničce

Pouť ke Svatým andělům strážným bude v neděli 2. září v 15:00 hod. v Polničce.
Mše svatá bude slavena u nově opravené kapličky.