Farní informace - rok 2019

Úmysly na rok 2020

Pokud si ještě někdo nestačil nahlásit úmysl mše svaté, ať se zastaví za O. Vladimírem v zákristii.

Poděkování koledníkům a dárcům

Také děkuji dětem i dospělým, kteří chodili po tříkrálové sbírce, za jejich čas a obětavost – a samozřejmě také dárcům.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při vánoční sbírce na potřeby kostela a také za dary na pomoc farnostem na Ukrajině - darovali jsme 8.000,- Kč.

Vánoční koncert

Na Svátek Sv. rodiny v neděli 29. prosince 2019 zve Farní sbor na vánoční koncert, který bude příští neděli 29.12.

Svátek Sv. rodiny

Na Svátek Sv. rodiny v neděli 29. prosince 2019 bude při mši svaté v 11:00 hod. obnova manželských slibů.

Kněží z Ukrajiny

Na svátek sv. Štěpána ve čtvrtek 26. prosince 2019 nás navštíví kněží z Ukrajiny a budou koledovat – otci Volodymirovi vyhořela fara a rád bych mu pomohl – kdybyste chtěli připojit třeba nepatrný dar.

Svátek sv. Štěpána

Na svátek sv. Štěpána ve čtvrtek 26. prosince 2019 bude v Herálci mše svatá v 11:00 hod.

Hod Boží

Na Hod Boží ve středu 25. prosince bude v Herálci mše svatá v 11:00 hod. Bude také otevřená bazilika i Zelená hora od 14 do 17 hod. Na Zelené hoře bude otevřeno i na Štěpána.

Půlnoční mše na Křižánkách a v bazilice

"Půlnoční mše" bude již tradičně 24. prosince 2019 ve 24:00 na Křižánkách – přijeďte a povzbuďte křižánecké – nebo můžete využít zvláštní autobus, který pojede na "Půlnoční" do baziliky. Z Herálce bude vyjíždět ve 20:15 a zastaví také na Kocandě.

Štědrý den

Na Štědrý den v úterý 24. prosince 2019 bude v Herálci mše svatá v 8:00 hod.

Svatá zpověď

Pokud někdo nestihl zpověď, bude se zpovídat v neděli 22. prosince 2019 v bazilice od 14:00 do 17:00. Také zítra u sv. Prokopa celý den a zde na Štědrý den v 7:30.

Poděkování za betlémské světlo

Děkujeme našim skautům z oddílu "Ochránci pramene" za přinesené betlémské světlo. Světlo bude v předsíni kostela až do sv. Štěpána.

Křest malého Vojtěcha Teplého

V neděli 22. prosince 2019 po mši svaté bude křest malého Vojtěcha Teplého.

Poděkokování

Bohoslovci Jiřímu Dyčkovi z Blanska děkuji za jeho praxi u nás a přeji mu úspěšný zbytek studia, radost z povolání a vytrvalost v nastoupené cestě.

Předvánoční svatá zpověď

Předvánoční svatá zpověď bude v obotu 21. prosince 2019 odpoledne od 13 do 15 hod.

Betlémské světlo

V neděli 22. prosince 2019 nám skauti "Ochránci pramene" přinesou betlémské světlo.

Nikodémova noc

V pondělí 16. prosince 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc, od 19 do 21 hod. Můžete již využít příležitost k předvánoční svaté zpovědi…

Rozloučení

V neděli 15. prosince 2019 s námi bude bohoslovec Jiří Dyčka z Blanska – jeho tříletá praxi tím u nás skončí. Teď jej budeme provázet modlitbou do jeho svěcení.

Poděkování

Děkuji otci Pavlovi Kafkovi, správci Diecézního fondu PULS za povzbuzení.

Slavnost světla na Zelené hoře

Na svátek svaté Lucie 13. prosince 2019 Vás srdečně zvu na Slavnost světla na Zelené hoře. Průvod s lampami v ambitech začne v 18:30, potom bude následovat krátký koncert v kostele. Účinkují: Barbora Mičková – soprán, Michaela Štefáčková – mezzosoprán a Hana Loubková – klavír, a také trumpetisté ZUŠ.

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie oslavíme liturgicky v úterý 10. prosince 2019 v 18 hod.

Poděkování za sbírku

Děkuji za Vaše dary při sbírce na církevní školy - vybralo se 8.800,- Kč.

Akce Zapalme svíčku

V neděli 8. prosince 2019 večer bude v bazilice NPM modlitba a vzpomínka na zemřelé děti a na jejich rodiče – akce Zapalme svíčku začne v 18:00 v bazilice.

Návštěva sv. Mikuláše

V neděli 8. prosince 2019 po mši svaté snad navštíví naše děti sv. Mikuláš...

Mše svatá s P. Pavlem Kafkou

V neděli 8. prosince 2019 s námi bude slavit mši svatou P. Pavel Kafka, správce Diecézního fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.

Informace

Mše svaté budou od ledna opět jako dříve: v úterý a v neděli. Pan kaplan, otec Jaroslav, nastoupí od ledna do svých farností Blučina a Měnín, kde nahradí pana faráře, který odchází do Říma.

Intence

Od Adventu je možné zapisovat mše svaté na rok 2020.

Sbírka na církevní školy

V neděli 1. prosince 2019 bude sbírka na církevní školy. Pamatujte na to, prosím.

Křest

V neděli 24. listopadu 2019 po mši svaté bude křest Elen Weissové a Martina Weisse.

Herálci posvícení

V neděli 24. listopadu 2019 bude v Herálci posvícení – tedy slavnost posvěcení chrámu. • Svátek sv. Kateřiny, patronky našeho kostela oslavíme v úterý 26. listopadu 2019.

Pohřeb

Pohřeb + pana Josefa Černého bude na Křižánkách v pátek 22. listopadu 2019 ve 14:00 hod.

Setkání členů ekonomické i pastorační rady

V úterý 19. listopadu 2019 v 19:00 bude setkání členů ekonomické i pastorační rady farnosti.

Den Bible

V neděli 17. listopadu 2019 je také Den Bible – proto polovinu dnešní sbírky věnujeme České biblické společnosti na vydání Bible v národních jazycích: pro Guatemalu, Nepál, Moldavsko, Rwandu a pro domorodé kmeny v Papui Nové Guinei. Děkuji Vám.

Státání svátek

V neděli 17. listopadu 2019 je státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.

Nikodémova noc

V sobotu 16. listopadu 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc: od 19 do 21 hod – adorace a svatá zpověď.

Nebude náboženství

V pondělí 11. listopadu 2019 nebude výuka náboženství ve škole.

Přání poutníkům

Farníkům, kteří se zúčastní národní pouti do Říma od pondělí 11. do pátku 15. listopadu 2019, přeji požehnanou pouť a šťastný návrat.

Festival La Festa

V neděli 8. listopadu 2019 bude tradiční festival chrámových rytmických sborů a schol La Festa – od 14 hod v kině Vysočina.

Plnomocné odpustky

Až do 8. listopadu 2019 můžeme získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova s modlitbou za + a na úmysl Sv. Otce.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše svatá na "Dušičky" bude v sobotu 2. listopadu v 8 hod. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov požehnat hroby.

Odpustky pro duše v očistci

Odpustky pro duše v očistci – informace jsou na vývěsce…

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. listopadu 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Koncert Stamicova kvarteta

V pondělí 28. října 2019 - v den státního svátku – bude na Zelené hoře koncert Stamicova kvarteta, na který Vás srdečně zveme. Zazní české barokní skladby a začátek je v 18:00.

Modlitba růžence

V neděli 20. října 2019 bude v kostele modlitba růžence v 17 hod., hned potom se na faře sejde společenství Modlitby matek.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na misijní dílo církve během minulé neděle. Vybralo se 13.500,- Kč.

Koncert Stamicova kvarteta

V pondělí 28. října 2019 - v den státního svátku – bude na Zelené hoře koncert Stamicova kvarteta, na který Vás srdečně zveme. Zazní české barokní skladby a začátek je v 18:00.

Křest

V neděli 20. října 2019 po mši svaté bude křest malé Natálie Čejkové.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce na misijní dílo církve.

Sbírka na misijní dílo církve

V neděli 20. října 2019 bude sbírka na misijní dílo církve. Děkuji Vám předem za Vaši podporu misijních oblastí.

Nikodémova noc

Ve středu 16. října 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod. Příležitost je svaté zpovědi a tichá adorace.

Návrat z dovolené

Otec Vladimír se vrací z dovolené z Arménie v úterý 15. října 2019.

Národní pouť do Říma

Blíží se národní pouť do Říma – zúčastní se i 30 našich farníků letecky: od pondělí 11. do pátku 15. listopadu 2019. Uvolnilo se jedno místo, kdyby se chtěl někdo přihlásit je možnost jen tento týden.

Náboženství

V pondělí 7. října 2019 a také v pondělí 7. října 2019 nebude náboženství. Čtvrteční 10. října 2019 výuka na faře bude beze změny – v 16:00.

Otec Vladimír má dovolenou

V neděli 6. října 2019 odjíždí Otec Vladimír na dovolenou. Vše potřebné můžete domlouvat s otcem Jaroslavem.

Sčítání věřích

V neděli 6. října 2019 bude sčítání věřících na nedělních bohoslužbách.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. října 2019 v měsíci budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování za sbírku pro PULS

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Puls – minulou neděli se vybralo 13.000,- Kč.

Dožínková pouť

V sobotu 28. září 2019 na sv. Václava bude také dožínková pouť v bazilice, kterou spolupořádá Asociace soukromých zemědělců. Mše svatá bude ve 13:30. Zpívat bude mužský sbor Vocatus ecumenicus.

Sv. Václav

Ve čtvrtek 26. září 2019 oslavíme v Herálci liturgicky slavnost sv. Václava.

Poděkování za sbírku na PULS

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na Puls – na podporu kněží a pastorace v našich farnostech. Rád bych vám nyní sdělil, jak konkrétně můžeme zrealizovat výzvu otce biskupa k donátorství v naší farnosti. Kdo by se chtěl stát donátorem a má přístup k internetu, může se přihlásit na adrese www.donator.cz. Pro ty z Vás, kdo tuto možnost nemají, byly rozdány před týdnem kartičky s přihláškou, kterou můžete vyplnit a vhodit do označené krabičky. Jakou výši daru si zvolíte, záleží jen na Vás a můžete ji kdykoliv měnit. Malou nápovědou k výši daru může být motto uvedené na přihlášce. Podpořte PULS diecéze darem v hodnotě alespoň jedné kávy měsíčně, což odpovídá cca 50 Kč za měsíc. Váš dar můžete zaslat jednorázově, nebo si nastavit trvalý příkaz, popřípadě inkaso. Všechny potřebné informace k zaslání daru (jako např. číslo účtu, variabilní symbol) obdržíte poštou. V donátorství nerozhoduje výše daru, ale ochota přihlásit se touto formou k podpoře diecéze tak, jak už to udělalo více než 3 200 donátorů. Další informace o fungování fondu PULS najdete na stránkách donator.cz nebo na nástěnce.

Sbírka potravin pro bohoslovce

Rektor kněžského semináře prosí, zda bychom mohli udělat pro bohoslovce sbírku potravin: pomohla by zelenina, ovoce, zavařeniny – na faře v pondělí 23. září 2019

Adorační den

V pátek 20. září 2019 bude u nás v Herálci Adorační den. Prosím, zapisujte se na rozpis, který je na stolku.

Nikodémova noc

V pondělí 16. září 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – již od 19 do 21 hod.

PULS

Bratři a sestry, podpořte Puls – k tomu nás dnes oslovuje i brněnský biskup Vojtěch. V neděli 22. září 2019 bude sbírka na podporu pastorace a farností.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v Herálci v pondělí 16. září 2019 Děti 1. a 2. třídy společně v 11:15, žáci 3., 4. a 5. třídy ve 12:05.

PULS - prosba

Bratři a sestry, podpořte Puls, společenství těch, kdo pravidelně byť drobným darem podpoří svou farnost. Jedná se o společenství pravidelných přispěvatelů.

koncert slovenské chválové skupiny Timothy

V sobotu 14. září 2019 bude na farní zahradě u sv. Prokopa koncert slovenské chválové skupiny Timothy z Prešova. Bude to modlitební večer s hudbou a všichni - především mladí, jsou zváni. Začíná se v 19:00.

Slavnost ve Svratce

Pan farář ze Svratky nás zve na slavnostní přivítání a převzetí ostatků sv. Aničky Kolesárové. Toto úterý 10. září 2019 při mši svaté v 18:00.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne v Herálci v pondělí 16. září 2019

Poděkování

Otci biskupovi Mons. Zdeňkovi Wasserbauerovi děkujeme za návštěvu a za slavení mše svaté.

Marek Orko Vácha - přednáška

Marek Orko Vácha bude mít přednášku na BiGy v pátek 6. září 2019 v 18:00 – Svoboda a osobní zrání.

Santiniho barokní slavnosti

300 let zahájení výstavby kostela Na Zelené hoře a 25 let zapsání do seznamu UNESCO. Program je na vývěsce. Při této příležitosti nás v neděli 8. září 2019 navštíví pomocný pražský biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer.

Seminář

Seminář obnovy v Duchu sv. začne v neděli 8. září 2019. V neděli 1. září 2019 poslední možnost přihlášení.

Ohlášky snoubenců

Dne 14. září 2019 chtějí uzavřít církevní sňatek v naší farnosti: Luboš Urbánek (Herálec) a Aneta Picková (Vyskytná u Jihlavy). Can 1053 CIC.

Diecézní pouť rodin

Diecézní pouť rodin bude příští sobotu 31. srpna 2019 Mše svatá s otcem biskupem bude v bazilice v 10:00. Program začne již od 9:00 a bude končit v 16:00. Jste srdečně zváni.

Seminář obnovy v Duchu svatém

Seminář obnovy v Duchu svatém začne v neděli 8. září 2019. Neváhejte a přihlašujte se u mne v zákristii.

Poutníci

V neděli 25. srpna 2019 jsme přivítali v našem kostele poutníky z Dýšiny u Plzně a P. Libora Bučka.

16. ročník diecézní pouti rodin

Již 16. ročník diecézní pouti rodin bude v sobotu za 14 dní 31. srpna 2019. Srdečně Vás zveme na celý program, který bude v Klášteře.

Poutníci z Plzně

Příští víkend 25. srpna 2019 zde v Herálci budou poutníci z Plzně - Dýšiny se svým farářem P. Liborem Bučkem.

Nikodémova noc

V pátek 16. srpna 2019 bude Nikodémova noc – na Zelené hoře od 20 do 22 hod. adorace a příležitost ke svaté zpovědi.

Posvěcení baziliky

Patrocinium v bazilice oslavíme v den slavnosti – ve čtvrtek 15. srpna 2019. Mši svatou bude mít pan kaplan P. Jaroslav a bude při ní zpívat Svatomichalská schola gregoriánský chorál. Hlavní pouť bude v neděli 18. srpna 2019 a zpívat bude Fons.

Brigáda pro mládež

V úterý 13. a ve středu 14. srpna 2019 bude pracovní program pro mládež – tentokrát v hodně zkrácené podobě a pouze pro mládež od 15 let. Sraz na faře v 8:30. Ve čtvrtek 15. srpna 2019 také ale pouze dopoledne.

Sbírka na Křižánkách

Sbírka při poutní mši svaté byla na opravy našeho křižáneckého kostela. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

Pouť na Křižánkách

V neděli 4. srpna 2019 bude pouť na Křižánkách – mše sv. V 11:00.

Poděkování za ubytování poutníků

Děkuji všem kdo minulý týden přijali na nocleh pěší poutníky.

Seminář obnovy v Duchu svatém

Od září začne Seminář obnovy v Duchu svatém - cílem semináře je prohloubit svůj osobní duchovní život a vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít křesťanský život v síle Ducha svatého. Součástí semináře budou krátké přednášky, společná modlitba, rozjímání Božího Slova. První setkání bude v Klášteře 8. září 2019.

Ubytování poutníků

Děkuji všem kdo nabídli možnost ubytovat pěší poutníky. Ti přijdou ve čtvrtek 25. července 2019 v podvečer. V 17:00 bude adorace v kostele a hned po adoraci by si mohli zástupci rodin odvézt s sebou dvojice nebo trojice poutníků...

Setkání poutníků

Setkání poutníků, kteří s námi pojedou na pouť ke sv. Alžbětě Durynské z maďarského Szároszpaták do Košic bude v neděli 4. srpna 2019 v 17:00 na faře.

Pouť ke sv. Anně na Cikháji

V neděli 28. července 2019 (za týden) bude pouť ke sv. Anně na Cikháji. Mše svatá v 15:00 hod bude v sále obecního úřadu, potom bude malé občerstvení. Vhodné přijet třeba na kole...

Volná intence

Na úterý 23. července 2019 není žádná intence, kdyby chtěl kdokoliv sloužit mši svatou na nějaký Váš úmysl řekněte knězi, který přijede.

Poutníci z Pardubic

Tak jako před rokem i letos budou procházet přes Herálec pěší poutníci do Slavkovic, bude je provázet P. Josef z Pardubic a potřebovali by jednoduché ubytování na jednu noc – přijdou ve čtvrtek 25. července 2019 kolem 18:00 hodiny ve skupince asi 25 osob. Prosím, kdo by mohl přijmout jednoho až dva poutníky, přijďte mi říci nyní po mši svaté. Moc děkuji za velkorysost a ochotu.

Otec Jaroslav Trávníček

Vítáme otce Jaroslava Trávníčka, který bude spolupůsobit v naší farnosti a současně bude spirituálem na Biskupském gymnáziu a SŠG AK.

Pozvánka do baziliky a na dolní hřbitov

Po celé prázdniny od 1. července 2019 bude otevřena denně bazilika i dolní hřbitov – vždy od 10 do 16 hodin. Budou zde vyškolení průvodci a vstupné bude pouze dobrovolné. Jde nám o to aby mohl být kostel celý den otevřený k modlitbě – využijte toho.

Poděkování za sbírku na bohoslovce

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce na bohoslovce minulou neděli – vybralo se 7.000,- Kč. Děkuji Vám za každou podporu kněžského semináře.

Salezián P. Jaroslav Trávníček

Již jsem Vám oznamoval, že k nám bude ustanoven jako kněz – salezián P. Jaroslav Trávníček, kterého přivítáme příští neděli 7. července 2019 při mši svaté.

P. Štěpán v Herálci

P. Štěpán byl ustanoven jako kaplan na poutní místo Žarošice. Tento týden bude slavit mši svatou v úterý 2. července 2019 s Vámi. Předtím bude zpovídat.

Děkovná mše svatá P. Štěpána Trčky

Děkovnou mši svatou bude slavit P. Štěpán Trčka u nás v bazilice v pátek 28. června 2019 na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17:15. Potom bude oslava na rajském dvoře. Sbírka na dar pro primicianta bude při této děkovné mši svaté.

Nový kaplan

K nám bude ustanoven jako kaplan kněz – salezián, který bude především novým spirituálem na Biskupském gymnáziu.

P. Štěpán bude v Žarošicích

P. Štěpán byl ustanoven jako kaplan na poutní místo Žarošice.

Poutní mše svatá v Herálci v 10:30

V neděli 23. června 2019 bude poutní mše svatá začínat již v 10:30 z důvodu odjezdu autobusu na primiční mši svatou Otce Štěpána ve 12:00. Při poutní mši svaté bude sbírka na bohoslovce. Děkuji, že na to budete pamatovat.

Nebude na Křižánkách bohoslužba slova

V neděli 23. června 2019 nebude na Křižánkách bohoslužba slova.

Sbírka na bohoslovce

V neděli 23. června 2019 byla sbírka na bohoslovce. Děkuji Vám za tuto podporu kněžského semináře.

Děkovná mše svatá

Děkovnou mši svatou bude slavit v pátek 28. června 2019 na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v 17:15 v bazilice. Potom bude oslava na rajském dvoře. Sbírka na dar pro primicianta bude při této děkovné mši svaté, nikoli předem, protože nyní je několik sbírek za sebou.

Primiční mše

Primiční mši svatou bude slavit novokněz Štěpán ve Slavonicích v neděli 23. června 2019 ve 14:30. Autobusy budou odjíždět ve 12:00 ze zastávky.

Jáhenské a kněžské svěcení

Jáhenské a kněžské svěcení bude v sobotu 22. června 2019 v 9:00 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.

Poděkování za sbírku na charitu

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na charitu – vybralo se 6.800,- Kč.

Nikodémova noc

V neděli 9. června 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře – od 20 do 22 hod. Příležitost ke svaté zpovědi.

Sbírka na charitativní účely

V neděli 9. června 2019 bude sbírka na charitativní účely.

Primici našeho jáhna Štěpána

V neděli 23. června 2019 jedeme na primici našeho jáhna Štěpána do Slavonic. Zapisujte se na seznam do autobusu. Odjíždět se bude ve 12:00, mše svatá je ve 14:30.

Expedice do Bulharska

Expedice pro mládež od 16. let bude od 17 do 26. července 2019 do Srbska a Bulharska.

Puťák

Puťák pro děti a mládež od 11. let bude od neděle 30. června 2019 do čtvrtka 4. července 2019

Návštěva nemocných

Na první pátek 7. června 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Muzikál o Samsonovi

V pátek 7. června 2019 večer v 18:30 v kulturním domě v Herálci bude muzikál "Nestříhat" – o Samsonovi – Luděk Strašák a 25 mladých herců ze Zbraslavi a Zbýšova.

Koncert duchovní hudby na Zelené hoře

Zvu Vás na koncert duchovní hudby na Zelené hoře – ve středu 5. června 2019 v 19:00. Účinkovat budou sbory Novocantus z Nového Města na Mor. a Castello in aria..

Poděkování za sbírku

Při sbírce minulou neděli pro křesťany na Blízkém Východě se vybralo 9.200,- Kč.

Muzikál Nestříhat o Samsonovi

Již dnes Vás zveme na muzikál Nestříhat o Samsonovi. Přijedou jej zahrát mladí ochotníci ze Zbraslavi s Luďkem Strašákem – v pátek 7. června 2019 v 19:00 v kulturáku. Více informací ZDE.

Pozvánka na primici

V sobotu 22. června 2019 bude na kněze vysvěcen, dá-li Pán, náš jáhen Štěpán. Hned druhý den bude mít primici ve Slavonicích. Na neděli 23. června jsem objednal dva autobusy. Vzadu se již můžete zapisovat, tak abychom měli jasno kolik lidí pojede. Odjíždět se bude ve 12:00, mše svatá je ve 14:30, potom bude pohoštění pro všechny a cestou zpět krátké zastávky v Kostelním Vydří a u pramene řeky Dyje. Návrat ve 20:00. Zveme i děti, mládež... Cena autobusu bude asi 200,- Kč, děti pojedou zdarma. • Ten den je u nás pouť ale mše svatá bude dříve. V červnu bude hodně účelových sbírek, pokud byste chtěli přispět na dar tak to bude v neděli 16. června 2019

Křest Agáty Boháčové

V sobotu 1. června 2019 ve 14:00 bude křest malé Agáty Boháčové.

Poděkování

Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci programu Noci kostelů.

Májová pobožnost

V neděli 26. května 2019 v 17 hod. bude krátká májová pobožnost.

Poděkování za sbírku

Sbírka v neděli 26. května 2019 byla na pomoc křesťanům na Blízkém Východě. Děkuji Vám za Vaše dary.

Sbírka

V neděli 26. května 2019 bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém Východě.

Noc kostelů v Herálci

Blíží se Noc kostelů – v pátek 24. května 2019 bude i u nás v Herálci. Program bude pestrý, sledujte na plakátech a pozvěte známé. Více informací ZDE. Děkuji organizátorům...

Nikodémova noc

Ve čtvrtek 16. května 2019 bude Nikodémova noc – od 20 do 22 hod. a v sobotu 18. května 2019 bude na Zelené hoře Večer chval – od 19:30.

Mše svaté o pouti na Zelené hoře

Tento týden a příští víkend bude hlavní pouť na Zelené hoře – ve čtvrtek 16. května 2019 zde bude s námi pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul GV. Mše svatá bude v 17:00. Sobotní poutní mše svaté 18. května 2019 budou v 11:00 a v 17:00 a potom příští neděli 19. května 2019 v 6, 7:30, 9, 10:30 a ve 14:30. Program je v nasledujícím odkazu ZDE.
Mši svatou zde v Herálci bude mít otec Miloš Kabrda a bude mše svatá také na Křižánkách – v 11:00 s P. Pavlem Lacinou.

Křest

V neděli 12. května 2019 po mši svaté bude křest malého Václava Karla Gregora.

Requiem za + paní Thamar Kinskou

V sobotu 11. května 2019 bude v 15:00 v bazilice requiem za + paní Thamar Kinskou, hraběnku ze Vchynic a Tetova, rozenou kněžnou z gruzínského rodu Amilakvari. Zemřela dne 15. dubna 2019 v Paříži, tam byla také pochována.

Pouť motorkářů na Zelené hoře

V sobotu 11. května 2019 bude pouť motorkářů na Zelené hoře. V 10:00 bohoslužba beze mše svaté.

2. krojovaná pouť

Ve středu 8. května 2019 Vás zvu na 2. krojovanou pouť. Zahájení a přivítání bude v bazilice v 10:00, potom vyjdeme průvodem na Zelenou horu, kde bude mše svatá v 11:00 s P. Miroslavem Heroldem SJ. Večerní mše svatá již nebude.

Návštěva nemocných

Na první pátek 3. května 2019 budeme navštěvovat nemocné.

Prosebná pěší pouť za déšť

Ve středu 1. května 2019 bude prosebná pěší pouť za déšť k Panně Marii Studniční. Můžete se připojit k této pouti ve dvou proudech: 1. proud vyjde z Radešínské Svratky v 9:15 (8.30 mše svatá) a půjde se přes Slavkovice, Vysoké, Zelenou horu. 2. proud půjde z Nového Veselí ve 12:00 a půjde přes Budeč, ke sv. Prokopovi 13.30. V 15.00 bude v bazilice májová pobožnost a mši sv. v 17:15 hod. slouží P. Miloš Kabrda.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce minulou neděli na potřeby našeho kostela – vybralo se 12.900,-Kč.

Poutě ve Slavkovicích

Během, příštího víkendu budou také velké poutě ve Slavkovicích v kostele Božího milosrdenství a sv. Faustýny. Hlavní mše svatá s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem bude v 15:00.

Skupina Jizeroš

V sobotu 2. dubna 2019 bude při mši svaté na Zelené hoře zpívat známá ekumenická hudební skupina Jizeroš. Hrají pro radost a ke slávě Boří - křesťané katoličtí i evangeličtí, kdysi hlavně z Liberecka a Jablonecku, dnes mají členy z celé republiky. Tzv. Viničná mše, kterou budou hrát a zpívat je jejich tvorbou a nástrojové obsazení je také zajímavé: kontrabas, 12-ti strunná kytara, kytara, 5-ti strunné banjo, mandolína, flétna, někdy alt saxofon.

Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek - 18. dubna 2019 - Mše svatá pa památku Poslední Večeře Páně bude u nás v 19:00, potom bude adorace v Getsemanské zahradě do 23:00 hod.

Velký pátek - 19. dubna 2019 - Obřady začnou v 15:00, sbírka na Boží hrob, potom adorace u Božího hrobu až do 20:00 hod.

Bílá sobota - 20. dubna 2019 - bude kostel otevřený k modlitbě od 9 do 12 hod a Velikonoční Vigílie začne v 18:30. Prosím, zapisujte se k jednotlivým adoracím.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční - 21. dubna 2019 - mše svatá za farníky v 11 hod., sbírka na opravy kostela.

Slavnost Missa Chrismatis

Zveme Vás na slavnost Missa Chrismatis v Brně v katedrále na Zelený čtvrtek 18. dubna 2019 v 9:00 hod.

Pašije

Večer jsou již tradičně hrané pašije ve Žďáře na Libušíně ve 20:00 hod.

Mše svatá

Mše svatá bude v úterý 16. dubna 2019 v 8:00.

Svatá zpověď

Pokud jste včera nestihli svatou zpověď před Velikonocemi, tak v neděli 15 dubna 2019 odpoledne se bude zpovídat v bazilice od 14 do 17 hod. a v pondělí 16. dubna 2019 se zpovídá u sv. Prokopa celý den (od 9:00 do 12:00 a potom od 14:00 do 18:00).

Křížová cesta

V neděli 14. dubna 2019 v 17:00 bude křížová cesta.

Národní pouť do Říma

Na národní pouť do Říma letecky se již přihlásilo 8 poutníků. Připomínám, že pouť bude od 11. do 15. listopadu 2019 a cena je 12.000,- Kč.

Svatá zpověď

Svatá zpověď před Velikonocemi bude v sobotu 13. dubna 2019 od 9:00 do 11:00

Diecézní setkání mládeže

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu před Květnou nedělí - 13. dubna 2019. Začínáme v 8:30 hodin v katedrále. Dopolední přednášky budou na témata: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání...

Mše svatá

V úterý 9. dubna 2019 bude mše svatá ráno v 8:00 – přijede otec Miloš Kabrda.

Mše svatá v úterý

Od úterý 2. dubna 2019 bude – tři týdny po sobě - mše svatá ráno v 8:00 - až do Velikonoc. Ve Svatém týdnu bude ranní mše svatá kvůli žďárským pašijím.

Program "Vzhůru srdce"

Pokud byste se chtěli připojit k programu na kopcích Vysočiny – otec Jan Peňáz to nazval "Vzhůru srdce", tak v neděli 31. března 2019 je první možnost: v 15.00 začne v Jamách u kříže (u hřiště) KŘÍŽOVÁ CESTA a potom snadný výstup na Vejdoch.

Křížová cesta

V neděli 31. března 2019 v 17:00 bude křížová cesta v bazilice.

Vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky

Blíží se tříletý vzdělávací kurz pro chrámové varhaníky. Začne 5. října 2019 a bude ve Žďáře n/Sáz. Určen je pro stávající i začínající varhaníky, podmínkou je alespoň základní ovládání klávesových nástrojů. Kurz bude vždy v sobotu jednou za měsíc a předmětem bude varhanní hra, hudební teorie a Liturgika. Již máme 2 přihlášené z naší farnosti. Kurzovné a pomůcky platí farnost.

Farní pouť

Na pěší farní pouť ke sv. Alžbětě Durynské v srpnu je posledních 6 míst. Pouť je vhodná především pro rodiny s dětmi a bude od 18. do 23. srpna 2019 - ze Sároszpaták do Košic.

Farní rada

Setkání členů farní rady bude v úterý 26. března 2019 po večerní mši svaté.

Křížová cesta

V neděli 17. března 2019 v 17:00 bude křížová cesta v bazilice.

Nikodémova noc

Nikodémova noc bude na Zelené hoře rovněž v sobotu 16. března 2019 od 19:15 do 21:00.

Koncert vážné hudby

V sobotu 16. března 2019 bude v 18:00 na Zelené hoře koncert vážné hudby za přítomnosti arcibiskupa Mons. Johna Vlažného. Účinkovat budou Richard Fuller z USA (forte piano) a na housle Eri Ota z Japonska. Zazní skladby Bacha a Josepha Haydna. Vstupné je dobrovolné.

Další obrazi na opravu

Odvezli jsme dalších 5 obrazů a prosím aby děti domalovaly tato zastavení křížové cesty.

Pobožnost křížové cesty a žehnání obrazů

V neděli 9. března 2019 v 17:00 bude pobožnost křížové cesty. Přijede br. jáhen Štěpán a na začátku požehná prvních 6 zrestaurovaných obrazů.

Ohlášky před kněžským svěcením

Dne 22. června 2019 přijme v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně kněžské svěcení Mgr. Štěpán Trčka, naroz. dne 30.4. 1993 v Dačicích. Ohlášky před svěcením se vykonávají podle can. 1051 CIC pro oznámení případné překážky svěcení. Prosím Vás o modlitbu za něho i za všechny kandidáty jáhenství a kněžství.

Křest Dominika Teplého

V sobotu 9. března 2019 ve 13:00 bude křest Dominika Teplého.

Návštěva restaurátorské dílny

V pondělí 4. března 2019 pojedeme se zájemci na návštěvu restaurátorské dílny akadem. malířky Evy Kolmanové, která opravuje naší křížovou cestu. Pojedeme tam auty a ještě se může kdokoliv přihlásit, hlavně vhodné pro děti a mládež. Zatím jede 5 dospělých a 4 děti. Atelier je v obci Velké Výkleky u Kolína. Vyzvedneme tam již opravené obrazy a přivezeme další.

Poděkování

Děkuji všem, kdo připravili program chaloupky pro naše děti.

Návštěvu restaurátorské dílny

Chtěli bychom pozvat starší děti na návštěvu restaurátorské dílny akadem. malířky Evy Kolmanové, která opravuje naší křížovou cestu. Pojedeme tam v pondělí 4. dubna 2019, atelier je v obci Velké Výkleky. Vyzvedneme tam již opravené obrazy a přivezeme další. Pojede s námi jáhen Štěpán a budeme rádi, když se připojí i někdo z rodičů.

Farní chaloupka

Milé děti, příští víkend bude farní chaloupka pro děti. Začátek programu bude v pátek 1. března 2019 v 19 hod na faře a společný víkend zakončíte mši svatou v neděli 3. března 2019. Přihlašujte se u Zdenči nebo u Lucky.

Křty

V sobotu 2. března 2019 ve 14:00 křest malých dětí: Elišky Prokešové a Vojtěcha Tlustoše.

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. března 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.

Poděkování

Děkuji Vám za Vaše dary při sbírce Svatopetrský haléř minulou neděli. Vybralo se 9.100,- Kč

Praxe

O víkendu 23. - 24. února 2019 s námi prožije na praxi bohoslovec Jiří Dyčka.

Informace o přihlášených

Na expedici je již přihlášeno 10 mladých, na farní pouť je přihlášeno již 27 osob. Na putovní tábor je možné se hlásit též...

V úterý 19. února 2019 bude mše svatá ráno – slavit ji s Vámi bude otec Miloš Kabrda.

Poděkování za sbírku

Děkuji Vám za Vaše dary při dnešní sbírce Svatopetrský haléř. Prostředky, posíláme papeži Františkovi aby jimi účinně pomáhal.

Volby

Informace o volbě PFR: 23 osob získalo nějaký hlas, z toho 12 získalo více než 5 hlasů. Složení bude velmi podobné, z nových členů bude v PFR pan Pavel Teplý.

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 17. února 2019 bude sbírka Svatopetrský haléř. Prostředky, které posíláme svatému otci Františkovi aby jimi pomáhal nejpotřebnějším.

Nikodémova noc

V sobotu 16. února 2019 bude na Zelené hoře Nikodémova noc – od 19 do 21 hod.

21. expedice - Pozvánka

Rád bych pozval mládež od 16. let na letošní 21. expedici – cílem bude Srbsko, Kosovo a Bulharsko. Termín je od 17. do 26. července 2019. Cena je pro studenty 4.800,- Kč. Více informací ZDE.

Udělovaní společné svátosti nemocných

V úterý 12. února 2019 ráno při mši svaté se bude udělovat společně svátost nemocných. Pokud se Vám termín nehodí, můžete využít také v pondělí 11. února 2019 v Klášteře, mše svatá bude v teple – v křížové chodbě.

Večer chval

V sobotu 9. února 2019 bude u sv. Prokopa v 19:30 Večer chval. Promluvu bude mít P. Tomáš Fránek.

P. Tomáš Fránek - 40 let

Dnes má kulaté narozeniny – 40 let bývalý pan kaplan P. Tomáš Fránek. Vzpomeňte na něho.

Svatoblažejské požehnání

V neděli 3. února 2019 neděli po mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

Příprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání začne za týden, v neděli 3. února 2019 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

Návštěva nemocných

Na první pátek 1. února 2019 odpoledne budeme navštěvovat naše nemocné.

Kněžská rekolekce

Rekolekce našeho děkanství bude v čtvrtek 31. ledna 2019 v Novém Mstě na Mor. Mše sv. v 8:30.

Hromnice

Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnic oslavíme v úterý 29. ledna 2019 v 18:00 při mši svaté s žehnáním svící.

Volby

V neděli 27. ledna 2019 bude 1. kolo volby nových členů pastorační farní rady.

Pohřeb.

V sobotu 26. ledna 2019 bude pohřební mše svatá za + Zdenku Kopeckou. Bylo jí 90 let.

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul generálním vikářem

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský byl jmenován novým generálním vikářem a dne 4. února 2019 bude uveden do úřadu. Vystřídá tak Mons. Jiřího Mikuláška, který byl GV více než 25 let.

Poděkování

Otec biskup Vojtěch děkuje za letošní tříkrálovou sbírku.

Týden modliteb

Celý tento týden je Týden modliteb za jednotu křesťanů...

Zapisávání mší svatých

Pokud si někdo nestačil naplánovat mši svatou na tento rok 2019, zastavte se v zákristii.

říprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání začne v neděli 3. února 2018 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

Příprava na 1. svaté přijímání

Příprava na 1. svaté přijímání začne v neděli 3. února 2019 v 15:30 hod. Zveme děti 2. tříd a jejich rodiče.

Zádušní mše svatá za + Jana Palacha

Zádušní mše svatá za + Jana Palacha bude sloužena v Praze v sobotu 19. ledna 2019 v 18:00 v kostele Panny Marie před Týnem.

Nikodémova noc

Ve středu 16. ledna 2019 bude Nikodémova noc na Zelené hoře: od 19 do 21 hod. adorace a svatá zpověď

Večer chval

V sobotu 12. ledna 2019 bude v Klášteře Večer chval – program začne přednáškou otce Vlastimila Kadlece, obláta a hned potom bude večer chval – v křížové chodbě.

Setkání lektorů

V neděli 6. ledna 2019 v 15 hod., prosím o setkání všechny stávající i nové lektory. Setkání bude krátké informativní a prosím aby přišli ti, kdo již čtou a také všichni, kdo by se mohli do lektorské služby zapojit.

Křest

V neděli 6. ledna 2019 odpoledne ve 14:30 bude křest Michala Čechmánka.

Promítání fotek z událostí roku 2018

V neděli 6. ledna 2019 (na Tři krále) v 16 hod. bude v kulturním domě promítání ze všech hlavních farních akcí, které jsme přižili v roce 2018.

Poděkování koledníkům

Děkujeme všem koledníkům a organizátorům tříkrálové sbírky.

Návštěva nemocných

Na první pátek 4. ledna 2019 budeme navštěvovat naše nemocné.