zpět na hlavní stránku
Adorační den farnosti
2. ledna 2022
po mši svaté otec Alois vyjímá monstranci ze svatostánkuklade ji na obětní stůlpoklekázávěrečné požehnání je svátostnéještě zazpívat Narodil se Kristus Pánfotil otec Alois
oltář Svaté Rodiny s perníkovým betlémem shoravystavená monstrance a prázdný svatostánekkostel před závěrečnou adoracípohled z kazatelnychystá se kadidlookuřování
otec Jiří vede modlitbypohled do presbytářevzpomínáme na všechny kněze z našeho děkanátumonstrance mezi voskovými svícemibetlémské světlo stále hořímodlíme se za celou naši diecézi
hlavní oltář obklopený stromkyještě jednou kadidlosvátostné požehnánípožehnání na všechny stranypokleknutíotec Jiří odnáší monstranci zpátky do svatostánku
jezulátko na svatostánku
(c) 2022 Marie Kocinová