Adorační den farnosti
2. ledna 2022
11:31:57 - po mši svaté otec Alois vyjímá monstranci ze svatostánku
po mši svaté otec Alois vyjímá monstranci ze svatostánku
(c) 2022 Marie Kocinová