Adorační den farnosti
2. ledna 2022
18:13:45 - hlavní oltář obklopený stromky
hlavní oltář obklopený stromky
(c) 2022 Marie Kocinová