Adorační den farnosti
2. ledna 2022
18:19:56 - svátostné požehnání
svátostné požehnání
(c) 2022 Marie Kocinová