Adorační den farnosti
2. ledna 2022
18:20:31 - otec Jiří odnáší monstranci zpátky do svatostánku
otec Jiří odnáší monstranci zpátky do svatostánku
(c) 2022 Marie Kocinová