Adorační den farnosti
2. ledna 2022
18:21:25 - jezulátko na svatostánku
jezulátko na svatostánku
(c) 2022 Marie Kocinová