Adorační den farnosti
2. ledna 2022
17:40:39 - oltář Svaté Rodiny s perníkovým betlémem shora
oltář Svaté Rodiny s perníkovým betlémem shora
(c) 2022 Marie Kocinová