Adorační den farnosti
2. ledna 2022
18:07:07 - vzpomínáme na všechny kněze z našeho děkanátu
vzpomínáme na všechny kněze z našeho děkanátu
(c) 2022 Marie Kocinová