Adorační den farnosti
2. ledna 2022
18:04:53 - otec Jiří vede modlitby
otec Jiří vede modlitby
(c) 2022 Marie Kocinová