zpět na hlavní stránku
Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
otec Alois a ministranti přicházejí k oltářischola se dnes sešla ve velkém počtuv první lavici sedí milosrdní bratři s novými kandidátyotec Alois káže na téma eucharistická modlitbatoto je moje tělo...
...vzal kalich vína a požehnal...skrze něho a s ním a v něm...hle Beránek Božísvaté přijímánízávěrečná modlitbabratr Martin děkuje za společnou bohoslužbu
a ohlíží se za uplynulým obdobímobraz svatého knížete Václava  nad hlavním oltářem kostelavšichni jste zváni do refektáře na pohoštěnízpíváme celý svatováclavský chorálpohled do kostelav refektáři byly připraveny stoly
bratr Martin a sestra roku 2019 nad dobrotamipaní ředitelka také přišlamalí ministranti rozebírají s Františkem výuku katechismu
(c) 2019 Marie Kocinová