Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
19:01:57 - všichni jste zváni do refektáře na pohoštění
všichni jste zváni do refektáře na pohoštění
(c) 2019 Marie Kocinová