Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
18:03:27 - otec Alois a ministranti přicházejí k oltáři
otec Alois a ministranti přicházejí k oltáři
(c) 2019 Marie Kocinová