Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
18:37:23 - eucharistická modlitba
eucharistická modlitba
(c) 2019 Marie Kocinová