Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
18:39:42 - ...vzal kalich vína a požehnal...
...vzal kalich vína a požehnal...
(c) 2019 Marie Kocinová