Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
19:37:36 - v refektáři byly připraveny stoly
v refektáři byly připraveny stoly
(c) 2019 Marie Kocinová