Poutní mše svatá v klášterním kostele svatého Václava
28. září 2019
19:38:25 - malí ministranti rozebírají s Františkem výuku katechismu
malí ministranti rozebírají s Františkem výuku katechismu
(c) 2019 Marie Kocinová