Květná neděle v klášteře
14. dubna 2019
10:41:18 - evangelium o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
evangelium o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
(c) 2019 Marie Kocinová