zpět na hlavní stránku
Květná neděle v klášteře
14. dubna 2019
na náměstíčku před nemocnicí jsou opět nachystány kočičkypro děti je to atrakcepřichází scholačeká se na otce Aloisekonečně vyhnal jsme tu všichni?
můžeme začítvstupní modlitbažehnání kočičekpříprava kadidla, které se používá již jen při vzácných příležitostechještě pokropit svěcenou vodoua také všechny kolem
ještě ty na druhé straněa pořádně, ať to platíokouřit kadidlemokuřují se i kolemstojícíaleluja před evangeliemevangelium o vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
lidé pozorně naslouchají, přestože ten text již jistě znají zpamětivyjděme v pokojiza zpěvu písně v kostele otec Alois okuřuje obětní stůlpoté pošle pár obláčků také směrem k oltářischola přitom zpívá žalm
bohoslužba pokračuje zpěvem pašijí
(c) 2019 Marie Kocinová