Květná neděle v klášteře
14. dubna 2019
10:41:17 - aleluja před evangeliem
aleluja před evangeliem
(c) 2019 Marie Kocinová