Květná neděle v klášteře
14. dubna 2019
10:40:56 - okuřují se i kolemstojící
okuřují se i kolemstojící
(c) 2019 Marie Kocinová