Květná neděle v klášteře
14. dubna 2019
10:42:51 - lidé pozorně naslouchají, přestože ten text již jistě znají zpaměti
lidé pozorně naslouchají, přestože ten text již jistě znají zpaměti
(c) 2019 Marie Kocinová