Květná neděle v klášteře
14. dubna 2019
10:47:14 - v kostele otec Alois okuřuje obětní stůl
v kostele otec Alois okuřuje obětní stůl
(c) 2019 Marie Kocinová