Vytištěno z farních webových stránek http://farnost.katolik.cz/letovice dne 6. června 2023.

Přehled

Napsala Marie Kocinová
16. prosince 2012
fotogalerií seřazený chronologicky po letech:
Aktualizováno 1. února 2023
celý článek

Ohlédnutí

Napsala Marie Kocinová
1. února 2023
Pro všechny, kdo se podíleli na přípravách a pomáhali při adventních i vánočních bohoslužbách, pro ty, kdo se přišli podívat a obdivovali, ale i pro ty, kdo ještě u nás v klášteře ve vánočním čase nebyli, jsme připravili pár fotografií.


Brigáda

Napsal Jiří Brtník
14. února 2022
V nově vytvořené fotogalerii se můžete podívat, jak jsme v sobotu 22. ledna pod vedením Vítka Plíhala pokročili při společném díle výměny již delší dobu dřevomorkou chycených trámů ve farní garáži (bývalá hospodářská budova mezi kostelem a farou, nyní sloužící jako kněžská garáž, dílna a sklad). Tím jsme navázali na dílo o. Tomáše, který jich s Františkem Bočkem pár vyměnil. Nyní se jich měnilo cca 5, vytvořily kapsy, aby opět nehrozilo vlhnutí. Můžete se podívat, co "riskujete", když jdete na farní WC. Na trámy se opět vrátí podlaha, aby se dalo využívat i podkroví. Doopraví se pár dalších věcí. Jako trámy sloužily loňský rok z bezpečnostních důvodů pokácené farní douglasky, nařezané u Širůčků s pomocí Jirky Bednáře. Na dalších nevelkých finančních nákladech jste se podíleli všichni, na práci více než 10 ochotných farníků, další práce budou následovat při jarní farní brigádě.

Adorační den

Napsala Marie Kocinová
8. ledna 2022
Letošní adorační den začal po mši svaté v klášterním kostele výstavem Nejsvětější svátosti a skončil společnou adorací od šesti hodin večer. Atmosféru přibližuje nová fotogalerie na našem webu.

Přelom

Napsala Marie Kocinová
8. dubna 2021
O Kristově oběti jako přelomové události historie mluvil otec Alois v promluvě před pašijemi na Květnou sobotu i neděli. Podobně na Velký pátek zmínil jakýsi obraz ukřižování, kde jsou zobrazeny dva typy lidí - jedni, ti hříšní, se ke kříži obracejí a upínají jako jediné naději, ti druzí se od kříže odvracejí a od Boha odcházejí. Na Boží hod velikonoční upozornil na to, že kdybychom nechtěli věřit ženám, které mohly být podezřívány z toho, že si ve svém žalu Ježíše představují, ani apoštolům, máme zde jedno naprosto nezpochybnitelné svědectví. Svědectví římské stráže, která vzkříšeného Ježíše viděla a neměla žádný zájem na tom, aby to tak bylo, právě naopak, oni ho přece měli hlídat.
celý článek

Povánoční úklid

Napsala Marie Kocinová
27. ledna 2021
V nové fotogalerii najdete pár obrázků výzdoby klášterního kostela o Vánocích. Poslední šanci vidět ji "naživo" máte zítra večer (mše svatá v 18.00) a v pátek odpoledne (mše svatá ve 14.00, poté bude kostel ještě do čtyř hodin otevřený s příležitostí ke svátosti smíření).

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě stromků v obou kostelích, v klášterním kostele na inženýrském rozmístění svíčiček (zvláště si povšimněte, že obrazec nad hlavním oltářem se každým rokem mění). Vděčnost patří také všem, kteří pekli a zdobili perníčky (letos to bylo sedm rodin), a pomáhali s jejich aranžováním.

Výzdoba v klášterním kostele se bude v sobotu likvidovat. Perníkový betlém ponecháme ještě na oltáři, kde si jednotlivé kousky budete moci během týdne rozebrat. Prosíme, z hygienických důvodů vybírejte očima, a na co sáhnete vy nebo vaše děti, to si odneste.Aktualizováno 28. ledna 2021

Ohlédnutí

Napsala Marie Kocinová
3. listopadu 2020
Ve fotogalerii přibylo několik nových sad fotografií - záběry Petra Švancary z přenosu nedělní bohoslužby 10. května 2020 ke konci jarní karantény, reportáž Radka Hanskuta ze svatodušní vigilie 30. května 2020 ve farním kostele a fotografie z 1. svatého přijímání dětí letovické farnosti 21. června 2020.

Nové fotky

Napsala Marie Kocinová
25. června 2020
Nové fotogalerie jsou vám k dispozici, a to pár snímků z letošní podivné doby slavení Velikonoc a z doby těsně po uvolnění zákazu shromažďování kvůli epidemii koronaviru a ze slavnosti Božího Těla v klášterním kostele, kdy za příznivého počasí otec Alois neopomene uspořádat průvod kolem lípy u křížku nad nemocnicí a požehnat městu (a světu ;-))).

Nové fotky

Napsala Marie Kocinová
4. ledna 2020
Adorační den farnosti jsme letos slavili v teplejším klášterním kostele a na slavnostní večerní mši svaté se sešli hned tři kněží - hlavním celebrantem byl P. Pavel Vybíhal, letovický rodák a děkan v Moravském Krumlově, spolu s ním slavili mši svatou farář P. Jiří Brtník a P. Alois Sedlák. Fotografie jsou zde. Ve fotogalerii přibyly také snímky ze Silvestra, přípravy misijních koláčů a setkání prvokomunikantů s otcem biskupem na Petrově v září 2019.

z 7
Články/Fotogalerie/