zpět na hlavní stránku
Zelený čtvrtek v klášteře
14. dubna 2022
hle Beránek Božídnes je svaté přijímání podáváno pod obojí způsobouna památku Poslední večeře Páněsvaté přijímání podobojíproměněné hostie musí být připraveny i na zítřek, kdy se mše svatá nesloužíministranti připravují svíce a kadidlo
závěrečná modlitba a požehnánípříprava kadidlaokuřování obětního stoluoltářní svátost bude odnesena do Getsemanské zahradyprůvod s klepadly jde dozadunejprve ministranti
pak otec Alois s ciboriemúklona oltářiprázdný svatostánek zůstane otevřenýGetsemanská zahradamagnolie rozkvétá
(c) 2022 Marie Kocinová