zpět na hlavní stránku
Bílá sobota v klášteře
30. března 2024
celé dopoledne bylo možné přicházet k Božímu hrobututo sochu lze vidět pouze jediný den v roceve svatostánku je od čtvrtka uchovávána Nejsvětější Svátostztichlý kostelpřed kostelem je připravena hranička na oheňpřed kostelem již plane oheň
slunce zapadlooheň je třeba přiživitpřicházejí ministrantije přinesen paškálpřichází i otec Aloisnejprve bude požehnán oheň
ministrant zapaluje svíci v lucerně od požehnaného ohněmodlitba nad paškálem vyjadřující jeho symbolikurydlem jsou v paškálu připraveny otvory pro kadidlová zrnado paškálu jsou zasazena kadidlová zrna, symbol Kristových ranprotože fouká vítr, bude paškál zapálen v předsíni kostelado tmy kostela je nesen zapálený paškál a od něho jsou zažíhány další svíce
světla přibývánaposledy zazní zvolání rozžíhají se všechna světla a kněz staví paškál na svícensvíce je okouřena kadidlemzpívá se velikonoční chvalozpěv Exultetvšichni drží rozžaté svíce
modlitbaprvní čtení ze Starého zákonadruhé čtení ze Starého zákonai po tomto čtení následuje modlitbatřetí čtení o přechodu Rudým mořem
Mojžíšův chvalozpěvkostel je zaplněný do posledního místečkaod paškálu budou nyní zapáleny další svícenejprve na obětním stolepak na hlavním oltářiuž jen poslední tři svíce
opět zní všechny zvony a zvonkya s nimi varhanypo této modlitbě budou následovat čtení z Nového zákonaslavnostní alelujaevangelium čte jáhenkrátké kázání
bude požehnána vodado křestního pramene je ponořen paškálna obnovu křestního slibu se opět od paškálu zapalují svíčičkyministranti roznášejí světlo po kosteleroznášejí i ti nejmenšíobnova křestního slibu
pokropení svěcenou vodoupokropení scholypokropení lidu svěcenou vodoubudou přímluvyzpívané přímluvyhle, Beránek Boží
do svatostánku se vrací monstrancezávěrečné požehnánína svatostánku stojí vítězný Kristus
(c) 2024 Marie Kocinová