Velký pátek v klášteře
15. dubna 2022
18:19:17 - následují zpívané pašije
následují zpívané pašije
(c) 2022 Marie Kocinová