Velký pátek v klášteře
15. dubna 2022
18:52:07 - zpívané přímluvy se střídají s recitovanou modlitbou
zpívané přímluvy se střídají s recitovanou modlitbou
(c) 2022 Marie Kocinová