Velký pátek v klášteře
15. dubna 2022
18:08:53 - všichni poklekají před prázdným svatostánkem
všichni poklekají před prázdným svatostánkem
(c) 2022 Marie Kocinová