Květná neděle v klášteře
10. dubna 2022
10:39:47 - pokropení svěcenou vodou
pokropení svěcenou vodou
(c) 2022 Marie Kocinová