Květná neděle v klášteře
10. dubna 2022
10:39:41 - příprava kadidla
příprava kadidla
(c) 2022 Marie Kocinová