Květná neděle v klášteře
10. dubna 2022
10:40:05 - kropí se i ministranti
kropí se i ministranti
(c) 2022 Marie Kocinová