Květná neděle v klášteře
9. dubna 2017
10:37:56 - "Slyšeli jsme slovo Boží!"
(c) 2017 Marie Kocinová