zpt na hlavn strnku
Květná neděle v klášteře
9. dubna 2017
na obloze se honí mraky, ale nepršíkočičky jsou připraveny k požehnáníbratr Janko přebírá kočičkyněkomu stačí malý proutekněkdo potřebuje i na podarováníprůvod ministrantů již vyrazil z kostela
přicházejí na prostranství před nemocnicíotec Alois v pozadí s rozkvetlou magnoliíuž jsou tu všichnipřed nemocnicí se shromáždil zástup lidíchvíle usebráníúvodní modlitba
žehnání vodyotec nabírá vodu z kropenkyotec Alois kropí s fortelem jemu vlastnímchystá se kadidlobude se číst evangelium o slavném vjezdu Páně do Jeruzalémaokuřování misálu
ještě přidat kadidloza zpěvu rozebírají se zbylé kočičky, aby bylo čím mávatza otce Aloise se řadí věřícíschola zpívá žalm
1. čtení čte Ondra, jenž dorazil na svátky ze semináře2. čtení čte Filipmísto evangelia se budou zpívat pašijenastupují sólistéJirka zpívá Krista, František vypravěče a Filip Petra, Piláta, Kaifáše a služkuschola se přidává na odpovědi sboru
bohoslužba obětizávěrečná modlitbazávěrečné požehnání - začíná Svatý týden
(c) 2017 Marie Kocinová