Květná neděle v klášteře
9. dubna 2017
10:37:30 - bude se číst evangelium o slavném vjezdu Páně do Jeruzaléma
bude se číst evangelium o slavném vjezdu Páně do Jeruzaléma
(c) 2017 Marie Kocinová