Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:23:33 - Martin nesl křížek na čele skromného průvodu
Martin nesl křížek na čele skromného průvodu
(c) 2014 Marie Kocinová