Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:23:22 - ve fortně byly zavěšeny fotografie původních plastik křížové cesty
ve fortně byly zavěšeny fotografie původních plastik křížové cesty
(c) 2014 Marie Kocinová