Křížová cesta fortnou ke kostelu svatého Prokopa
Velký pátek 18. dubna 2014
14:27:53 - postupovali jsme od jednoho zastavení k druhému, stále vzhůru po schodech
postupovali jsme od jednoho zastavení k druhému, stále vzhůru po schodech
(c) 2014 Marie Kocinová