Adventní koncert v klášteře
8. prosince 2013
17:07:53 - koncert pokračuje modlitbou Otče náš, kterou z kůru zpívá Petr Kadidlo a ještě stále v pološeru doprovází paní doktorka na klavír -
(c) 2014 Marie Kocinová