Adventní koncert v klášteře
8. prosince 2013
17:10:59 - slova se ujímá bratr Martin a vítá účastníky slovy o rozjímání a ztišení před Vánocemi -
(c) 2014 Marie Kocinová